מטרות למידה: הבניית ידע, שיתופיות, צריכה ויצירת תוכן במדיה הדיגיטלית
למה משמש הכלי:
מציאות רבודה
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך חקר בלמידה ניידת של תיכון הייטק ואומנויות בנושא מסלולי תיירות סלולריים בעיר תל אביב

אולי תתענינו בטעמים נוספים