• שלב חינוך: ג'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: אוריינות מידע, למידה שיתופית, חקר
למה משמש הכלי:
איסוף ומיון מידע
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

הפעילות מבוססת על דיווחי פריחה ברשת

אולי תתענינו בטעמים נוספים