• שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני-ארוך
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
מפגש שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

דגם הוראה דיגיטלי להוראה משולבת המבוסס על הבניית ידע כולל דוגמאות באנגלית ובמדעים.

מערכי שיעור

אולי תתענינו בטעמים נוספים