מטרות למידה: הבניית ידע
למה משמש הכלי:
לוח שיתופי מאפשר תגובות
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה: מאגר ההקלטות של משרד החינוך

מערך הוראה מרחוק באנגלית המדגים שימוש בווידאו ממאגר ההקלטות של משרד החינוך. המערך כולל הקלטה מצגת ופעילות המבוססת עליהם

אולי תתענינו בטעמים נוספים