מטרות למידה: הבניית ידע, היכרות אישית, פתרון בעיות
למה משמש הכלי:
יצירת סרטון
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה מרחוק המדגים שימוש בעל אופי אישי בוידאו. המערך מדגים צילום עצמי של מורה בשיעור מתמטיקה. המורה משתמשת בסיפור ובבניית דגם כדי לקרב את התלמידים להתמודדות עם חישוב שטח

אולי תתענינו בטעמים נוספים