• שלב חינוך: א'-י"ב
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: אוריינות מדיה דיגיטלית
למה משמש הכלי:
יצירת פודקסט
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

הפעילות נועדה ליצור מוטיבציה לקריאה באמצעות יצירת הֶסְכֵּת (פודקאסט) של התלמידים על הסיפור שקראו. הפעילות מציעה כלי דיגיטלי, דוגמאות ומקורות השראה

אולי תתענינו בטעמים נוספים