מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא חייו ופועלו של יצחק רבין ז"ל

אולי תתענינו בטעמים נוספים