דלג אל

רפורמת התחדשות הלמידה

חזרה
רפורמת התחדשות הלמידה

במסגרת רפורמת "התחדשות הלמידה" החל משנה"ל תשפ"ג תתאפשר בחירה בלימודי היסטוריה בחמ"ד בין שלושה נתיבי למידה: נתיב התחדשות הלמידה, נתיב למידה מבוססת דיגיטל ונתיב מורים שותפי פיתוח.

בנתיבים הללו יתקיימו תהליכים של הערכה מעצבת ומסכמת וחיזוק הידע המיומנויות והערכים באופן המותאם ליכולות של התלמידים.

הרפורמה מכילה שני שלבים:

א. לימודי יסוד - לימודי תשתית של תחום הדעת בהיקף של 1.5 יחידות לימוד - 5 ש"ש.
ב. לימודים מתקדמים - כתיבת עבודה בהיקף של 2-4 ש"ש.

בנתיב מורים שותפי פיתוח במסלול עבודת חקר יש להקצות 6 ש"ש.

לרשותכם מידע מפורט אודות נתיבי הלמידה השונים בלימודי היסוד .

נתיב למידה מתחדשת

חזרה לראש הדף
על הנתיב

בנתיב למידה מתחדשת ההוראה והלמידה הן על-פי תוכנית הלימודים המותאמת. המורים יבנו תהליכי הוראה למידה והערכה שמותאמים להם ולתלמידיהם תוך מתן דגש על קידום יכולות התלמידים ומיומנויות למידה.

במהלך ההוראה תידרשו לקיים כ- 6-8 אירועי-הערכה. חלקם יישלחו לבקרה חיצונית וחלקם יהיו לצורך הערכה פנימית.
הבקרה החיצונית תהיה בהיקף של 60% מציון הבגרות של התלמיד ותכלול:
מבחן מבוקר בהיקף של 30% ושתי משימות ביצוע מבוקרות, אחת אישית ואחת קבוצתית. כל אחת בהיקף של 15% מציון הבגרות של התלמיד.
ההערכה הפנימית היא בהיקף של 40% מציון הבגרות של התלמיד והיא תכלול כ-3-5 אירועי הערכה (בחינות או משימות) מסל המפמ"ר או הנכתבות על ידי המורה.

משימות הערכה מבוקרות

שלושה אירועי הערכה יישלחו לבקרה חיצונית ויהוו 60% מציון הבגרות של התלמיד.

כל אירוע-הערכה צריך להתייחס לחטיבת לימוד אחרת (תכנית הלימודים בהיסטוריה מחולקת לארבע חטיבות לימוד: מסורת ומודרנה; נאציזם ושואה; מיישוב למדינה; מדינת ישראל)[1].

 1. מבחן מבוקר -המבחן המבוקר יקיף חטיבת לימוד אחת לפי בחירת המורה בהיקף של כ-25% (תכנית הלימודים בהיסטוריה מחולקת לארבע חטיבות לימוד: מסורת ומודרנה; נאציזם ושואה; מיישוב למדינה; מדינת ישראל). המבחן יהווה 30% מציון הבגרות הסופי.
  המבחן (עם חומר פתוח או חומר סגור) ייכתב על ידי המורה וייבדק על ידו בהתאם למסמך העקרונות לכתיבת מבחן: סגור או פתוח - מסמך עקרונות לכתיבת בחינה
  [1] יש לשלוח משימה מבוקרת אחת על הקורס 'נאציזם ושואה'.
 2. שתי משימות ביצוע מבוקרות - המורה יבחר שתי משימות ביצוע מבוקרות, אחת עבור לומד עצמאי ואחת עבור למידה שיתופית. משימות הביצוע המבוקרות ומחוונים יעלו למרחב הפדגוגי ולמארז הלמידה הדינמי בתחילת חודש ספטמבר.

כל אחת מהמשימות מהווה 15% מהציון הסופי.

המבחן המבוקר ומשימות הביצוע המבוקרות ייבדקו על ידי המורה ויישלחו על פי ההנחיות שיפורטו על ידי אגף הבחינות למערכת הדיגיטלית של משרד החינוך. המבחן והמשימות הללו ייבדקו באופן מדגמי.

משימות להערכה בית-ספרית

המורה יקיים בכיתתו עוד 3-5 משימות בהיקף של 40% מציון הבגרות של התלמיד. המשימות יכולות להילקח מסל המפמ"ר או להיכתב על ידי המורה. בסל המפמ"ר יהיו משימות גנריות ומשימות צמודות נושא. חלק מהמשימות צריכות להיות אישיות וחלק ייכתבו בעבודה קבוצתית.

במרחב הפדגוגי ובמארז הלמידה הדינמי תוכלו למצוא דוגמאות למשימות ומחוונים מסוגים שונים אשר יסייעו לכם בבניית משימות הביצוע הבית-ספריות.
המאגרים מתעדכנים כל העת ומומלץ לעקוב אחר הפרסומים.

על מנת להבנות את הלמידה באופן מדורג, מומלץ להתחיל לתרגל עם התלמידים משימות קטנות עם מיומנויות חשיבה הולכות ועולות. לאחר מכן מומלץ לתת לתלמידים משימות הערכה בית ספריות ורק לאחר מכן לעבור למטלות המבוקרות. המטלות המבוקרות יתפרסמו בתחילת שנת הלימודים.

להלן קישור למאגר תירגולים של משימות. חשוב לעשות שימוש בתירגולים הללו ונוספים לפי בחירתכם כחלק מלמידה הנבנית מדרגות קושי ההולכות ועולות במהלך תהלך למידה מובנה וברור.

לפניכם מבחר הצעות למשימות הערכה אישיות בית ספריות שנכתבו על ידי צוות הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד לשימושכם הטוב.

לפניכם מבחר הצעות למשימות הערכה קבוצתיות בית ספריות שחוברו על ידי צוות הפיקוח על היסטוריה בחמ"ד לשימושכם הטוב.

מבחן מבוקר -המבחן יקיף חטיבת לימוד אחת לפי בחירת המורה בהיקף של כ-25% (תכנית הלימודים בהיסטוריה מחולקת לארבע חטיבות לימוד: מסורת ומודרנה; נאציזם ושואה; מיישוב למדינה; מדינת ישראל).

המבחן (עם חומר פתוח או חומר סגור) ייכתב על ידי המורה וייבדק על ידו בהתאם למסמך העקרונות לכתיבת מבחן:

המבחן יהווה 30% מציון הבגרות הסופי.

להלן דוגמאות לבחינות על חטיבת לימוד אחת:

נתיב למידה מבוססת דיגיטל

חזרה לראש הדף
על הנתיב

נתיב הלמידה משולבת דיגיטל בהיסטוריה חמ"ד נקרא "באר".

בתוכנית באר ההוראה והלמידה נעשות בהתאם לתוכנית הלימודים בהיסטוריה חמ"ד אבל בגישה פדגוגית חדשנית ושונה מהרגיל. כל נושא בתוכנית הלימודים בהיסטוריה חמ"ד נלמד בתוכנית באר באופן שמשלב בין שיעורים מקוונים העושים שימוש בכלים דיגיטליים ומטרתם יצירת חוויה לימודית משמעותית ובין שיעורים פנים-אל-פנים שנועדו לבסס עקרונות של 'לב לדעת' (חיבור אישי, רלוונטיות, ערכים ועוד).

בתהליך הלמידה חווים התלמידים תהליכי למידה המשלבים יחד ידע, מיומנויות מסדר חשיבה גבוה וערכים. השימוש ביתרונותיה של רשת האינטרנט בשיעורים המקוונים מאפשר לייצר קומה נוספת של למידה ומרחב המזמן שיח ובירור ערכי של התלמיד, כמו גם העצמת הקשר האישי בין המורה לתלמידיו. תפקידו של המורה הוא ללוות את תלמידיו במסע האישי שהם עושים בתוך החומר הנלמד.

מאפייני ההוראה והלמידה בתוכנית באר:

 • התלמיד הוא לומד עצמאי
 • התלמיד אחראי על הלמידה שלו
 • חיזוק הקשר בין המורה לתלמידיו
 • שילוב פדגוגיה חדשנית ודיגיטלית
 • שינוי תפקיד המורה ממורה למנחה
 • פיתוח אוריינות דיגיטלית
 • התלמיד בוחר חלק מפרקי הלימוד וחלק מהמטלות
 • התלמיד יכול לבחור להעשיר את הידע שלו באמצעות מטלות העשרה שמרחיבות את הנלמד בתוכנית הבסיסית תוך דגש על יכולת של הבנה והפנמה
 • משימות ההפנמה בכל פרק מאפשרות חיבור של הנושא הנלמד לעולמו של התלמיד ולחייו

 • סרטון הקדמה לתוכנית באר
 • סרטון ניווט במערכת

נתיב מורים שותפי פיתוח

חזרה לראש הדף
על הנתיב

נתיב מורים שותפי פיתוח מזמין מורים לבנות תוכנית של הוראה למידה והערכה חדשנית וייחודית לבית הספר ושונה מהנתיבים האחרים.

הנתיב מבוסס על מורים שהובילו תכניות תמ"ר בשנים קודמות.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.