דלג אל

רפורמת התחדשות הלמידה

חזרה
רפורמת התחדשות הלמידה

במסגרת רפורמת "התחדשות הלמידה" החל משנה"ל תשפ"ג לימודי ההיסטוריה יאפשרו בחירה בין שלושה נתיבי למידה: נתיב התחדשות הלמידה, נתיב הלמידה הדיגיטלית ונתיב מורים שותפי פיתוח.

הנתיבים השונים יכללו תהליכים של הערכה מעצבת ומסכמת ושל חיזוק הידע הערכים והמיומנויות באופן המותאם ליכולות של התלמידים. כמו כן, בחינת הבגרות החיצונית תוחלף במגוון רחב של אירועי הערכה ותוצרי למידה שיביאו לידי ביטוי יכולת של למידה עצמית וקבוצתית ויכולת היבחנות עם חומר פתוח.

הלמידה בנתיבים השונים תתחלק לשני שלבים:

א. לימודי יסוד - לימודי תשתית של תחום הדעת בהיקף של 5 ש"ש לימודים מתקדמים.

ב. כתיבת עבודה - בהיקף של 1 ש"ש.

בנתיב מורים שותפי פיתוח - עבודת חקר, לימודי היסוד יתפרסו על פני  6 ש"ש לפחות.

 

בדף זה מרוכז כל המידע אודות נתיבי הלמידה השונים בלימודי היסוד לצד דוגמאות למטלות הערכה ולמחוונים.

נתיב למידה מתחדשת

חזרה לראש הדף
על הנתיב

בנתיב למידה מתחדשת מלמדים על פי תכנית הלימודים המותאמת של התחדשות הלמידה.
ההערכה בנתיב זה מורכבת מ-6 אירועי הערכה, המשקפים את הידע, המיומנויות והערכים שלמדו התלמידות והתלמידים. יש להתאים את המטלות לאוכלוסיית התלמידים והתלמידות, תוך דגש על שילוב וחיזוק של ידע, מיומנויות וערכים.

- שלושה אירועי הערכה יהיו מתוקפים ויישלחו לבדיקה חיצונית לאחר הערכתם על ידי מורי בית הספר. אלה הם: משימת ביצוע אישית, משימת ביצוע קבוצתית ובחינה עם ספר פתוח.

- שלושה אירועי הערכה נוספים יוערכו על ידי מורי בית הספר. בעמוד זה תוכלו למצוא דוגמאות למשימות הערכה בית ספריות.

משימות הערכה אישיות

לפניכם מבחר הצעות למשימות הערכה אישיות בית ספריות שחוברו על ידי מורים ומדריכים. אתם מוזמנים להשתמש בהצעות אלה כפי שהן או לעבד אותן על פי הצרכים שלכם. המאגר ייתעדכן כל העת כדי שיוכל להציע לכם מגוון רחב של משימות הערכה עם מחוונים.

משימות הערכה קבוצתיות

לפניכם מבחר הצעות למשימות הערכה קבוצתיות בית ספריות שחוברו על ידי מורים ומדריכים. אתם מוזמנים להשתמש בהצעות אלה כפי שהן או לעבד אותן על פי הצרכים שלכם. המאגר ייתעדכן כל העת כדי שיוכל להציע לכם מגוון רחב של משימות הערכה עם מחוונים.

הצעות לשאלות ספר פתוח

לפניכם מבחר דוגמאות לשאלות ספר פתוח שנכתבו על ידי מורים ומדריכים. אתם מוזמנים להיעזר בהן, לעבד אותן על פי הצרכים שלכם או להשתמש בהן כפי שהן. בנושא השואה צירפנו שאלוני משנים קודמות הכוללים פרק היבחנות עם ספר פתוח בנושא זה. קובץ זה עתיד להתעדכן אחת לתקופה.
אתם מוזמנים לשלוח אלינו הצעות לשאלות ספר פתוח ואנו נשמח לפרסמן תוך מתן קרדיט לכותבים.

נתיב הלמידה הדיגיטלית

חזרה לראש הדף
על הנתיב

נתיב הלמידה הדיגיטלית בהיסטוריה ממלכתי נקרא "יהלום".

ההוראה ביהלום משנה את תפקיד המורה - לא עוד הקניית ידע אלא הנחייה וליווי אישי של תהליך הלמידה לצד קיום דיונים, חשיבה משותפת והעמקה במסגרת הכיתתית. המורים ביהלום יכולים להתאים את מודל הלמידה לסוגי לומדים שונים ולמרחבי זמן ומקום שונים - מ"כיתה הפוכה" המאפשרת למידה בבית, למידה במרחבים שונים בבית הספר ולמידה בכיתה.

הלמידה ביהלום משלבת למידה עצמית באמצעות קורסים דיגיטליים שפותחו על ידי מטח עבור משרד החינוך עם למידה אישית וקבוצתית במסגרת כיתתית. המורים ביהלום בוחרים את נושאי הלימוד בקורסים השונים בהתאמה ליכולות ולעניין של התלמידים והתלמידות ובהתאם לתוכנית הלימודים.

ההערכה ביהלום היא שילוב של הערכה מעצבת מתמשכת באמצעות הקורסים הדיגיטליים ושל 5-6 אירועי הערכה מסכמת מגוונים לבחירת המורים. אירועי הערכה אלו כוללים חיזוק של המיומנויות הדיגיטליות לצד המיומנויות ההיסטוריות, שימוש נרחב במדיה דיגיטלית ובחינות מול רשת אינטרנט פתוחה.

נתיב מורים שותפי פיתוח

חזרה לראש הדף
על הנתיב

נתיב מורים שותפי פיתוח מזמין את המורים לבנות תכנית הוראה למידה והערכה חדשנית המבוססת על תכנית הלימודים של תחום הדעת, ייחודית לבית הספר, ושונה מהתכניות בנתיבים האחרים שהוצעו על ידי משרד החינוך. נתיב שותפי פיתוח מזמן ארגון מחדש של הלמידה, ובכך יוצר מרחב אוטונומי לבית הספר ולמורים ומאפשר להם בחירה והזדמנויות להביא לידי ביטוי את היצירתיות, היזמות ומימוש רוח וחזון בית הספר. הנתיב מבוסס על מורים שהובילו תכניות תמ"ר, חלוצי הערכה וסחל"ב בשנים קודמות ומורים נוספים המבקשים להצטרף למסלולים השונים המוצעים בנתיב.

נתיב שותפי פיתוח בהיסטוריה, על האפשרויות והמסלולים השונים הכלולים בו, מבוסס על מספר עקרונות ודגשים:
יישום של תהליכי הל"ה המקדמים ידע עמוק, מפתחים יכולות חשיבה מסדר גבוה ומקנים מיומנויות למידה עצמית וחברתית
צמצום היקף נושאי הלימוד בתוכנית הלימודים והרחבת אפשרויות הבחירה בין פרקי הלימוד. זאת על מנת לאפשר העמקה וגמישות פדגוגית בהוראה ובדרכי הערכה

מסלול למידת חקר המבוסס על תוכניות תמ"ר וחלוצי הערכה ומתאים את עקרונותיהן הפדגוגיים לנתיב שותפי פיתוח ברפורמת התחדשות הלמידה.

מסלול סחל"ב המבוסס על תוכנית סחל"ב בלימודי ההיסטוריה ומתאים את עקרונותיו הפדגוגיים לנתיב שותפי פיתוח ברפורמת התחדשות הלמידה.

בשנים הבאות תהיה אפשרות למורים להציע מתווי הוראה והערכה ייחודיים נוספים שייבנו בליווי צוות ההדרכה ובהתאם לכללי הנתיב.

על הצוות המלמד בתוכנית לעמוד בקשר קבוע עם המדריך המלווה אליו ישוייך.
המדריך המלווה מטעם הפיקוח יאשר ויתקף חלק ממטלות ההערכה בכל מסלול כמפורט במסמכי ההסבר המצורפים בעמוד זה.
על המורים המלמדים בנתיב להשתתף בתהליכי פיתוח מקצועי מתאימים כפי שיוגדרו ויידרשו על ידי הפיקוח על הוראת ההיסטוריה והמזכירות הפדגוגית.

- לפרטים ובירורים על נתיב שותפי פיתוח בכלל ועל מסלול החקר יש לפנות אל: יובל קוברסקי ykovarsky@gmail.com

- לפרטים ובירורים בכל הקשור למסלול סחל"ב בנתיב שותפי פיתוח יש לפנות אל: גלעד מניב giladmaniv@gmail.com

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.