סרטוני מיומנות בלימוד היסטוריה ושיעורטונים

סרטוני מיומנות בלימוד היסטוריה

רשימת המיומנויות המופיעות בסרטונים: היסטוריה בכל פינה, ניתוח תמונה, ניתוח מפה, ניתוח קריקטורה,
השוואה, ניתוח וכתיבת טיעון, ניתוח מקור משני, ניתוח ציר זמן, מיון מקורות היסטוריים, ניתוח מקור ראשוני כתוב

הסרטונים פותחו במסגרת תכנית יהלו"ם: קורס מקוון מחליף בחינת בגרות בהיסטוריה
מרצה: ד"ר שמיר ייגר, ראש תחום היסטוריה במט"ח

ניתוח תמונה
ניתוח תמונה
ניתוח מפה
ניתוח מפה
ניתוח קריקטורה
ניתוח קריקטורה
השוואה
השוואה
ניתוח וכתיבת טיעון
ניתוח וכתיבת טיעון
ניתוח מקור משני
ניתוח מקור משני
היסטוריה בכל פינה
היסטוריה בכל פינה
ניתוח ציר זמן
ניתוח ציר זמן
מיון מקורות היסטוריים
מיון מקורות היסטוריים
ניתוח מקור ראשוני כתוב
ניתוח מקור ראשוני כתוב

שיעורטונים בהיסטוריה

בשנות המרד הגדול
בשנות המרד הגדול
רומא וירושלים
רומא וירושלים
המרכז היהודי ביבנה
המרכז היהודי ביבנה
זהות המדינה החשמונאית
זהות המדינה החשמונאית
משיבת ציון ועד למרד
משיבת ציון ועד למרד