מבוא לרובוטיקה

מבוא לרובוטיקה

עולם מדעי המחשב בא לידי יישום בדרך ייחודית בתחום האלגוריתמיקה והרובוטיקה. זהו עולם ידע רחב, גדול ורב תחומי. התוכנית במודול זה חושפת את העולם הזה בפני התלמידים.

רובוטים משמשים בתחומים שונים למגוון יעדים: רובוטים מנתחים בבתי חולים; רובוטים שואבים אבק בחדרי הבית או מנקים את הבריכה; בתעשייה יש להם מבחר יישומים; בתחבורה ישנן מערכות בלא נהג; בתעופה האזרחית והצבאית – מערכות בלא טייס. גם במערכת החינוך יש מבחר של רובוטים זמינים ונגישים. השילוב בין מערכות תוכנה למערכות טכנולוגיות הולך ומתרחב. הלמידה של מערכות אלו דומה בחלקה ללמידה של תחום מדעי המחשב. ואולם השילוב בין מערכות תוכנה וחומרה יוצר אתגרים חדשים. הפעלת יישום של תלמיד על רובוט דורשת הבנה של מערכות קלט פלט מעמיקות יותר והתמחות בהן יותר מאלו הנדרשות ממנו במודול מדעי המחשב. הבנת הקשר בין החיישנים ופעולת הרובוט לבין הקוד הנכתב היא שילוב רב תחומי שאינו ברור ואינו נגזר מלימודי מדעי המחשב.