מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב

החשיבות של מדעי המחשב כענף מרכזי בין תחומים מדעיים וטכנולוגים מגוונים גדלה והיא משפיעה על כל היבט של חיינו.

תלמיד בוגר של מערכת החינוך צריך שיהיו לו מיומנויות מעבר לשימוש בישומי מחשב – מיומנויות הפשטה, ניתוח ומימוש פתרון בעיות/משימות בעזרת כתיבת והפעלת תכניות מחשב והצגת תכניות למימושן. לדוגמה, להיות מסוגל להציג בעיה/משימה מתחומים שונים (פיסיקה, מתמטיקה, כימיה, ניהול, ובעיות/משימות ממדעי החברה והרוח) באמצעות ייצוג/מודל שניתן לתרגמו לתכנית מחשב שניתן להריץ אותה ולהגיע לתוצאות המתוכננות.

תוצאות הלמידה והיישום אינן רק תוצאה מספרית. תוצאה יכולה להיות סימולציה שעוקבת אחרי ביצוע תהליך כימי, תיאור של מערכת אקולוגית והשתנותה עם הזמן, או משחק מחשב.

ייצוג מודלים ליישום המחשב, תכנון וכתיבת קוד, הינן מיומנויות חשובות שכל תלמיד הלומד בבית ספר בישראל צריך לרכוש ולדעת ליישם. כפי שמתמטיקה משפיעה על דרך המחשבה והגישה המדעית, מדעי המחשב ממחישים את החשיבות של המחשבה האנליטית ואת האפשרות המיידית ליישמה בחיי היום יום.

למדעי המחשב יש השפעה מדהימה על כל היבט בחיינו ובמידה רבה שפת המחשב היא שפת הטכנולוגיה, שפה שניתן לתקשר באמצעותה בצורה מדויקת והיא ניתנת לבחינה מיידית.