חפש ב:

מעורבות, שותפות ואחריות בחברה ובקהילה - כיתה י

מעורבות, שותפות ואחריות בחברה ובקהילה

מבחר שיעורים המלווים את ההתנסות האישית והקבוצתית בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית. השיעורים מיועדים להכנת התלמידים להתנסות אישית, לליווי הפרויקט הקבוצתי ולטיפוח רגישות מוסרית, ערבות הדדית, אחריות חברתית ומחויבות ערכית לצדק חברתי ולקידום צורכי הפרט והחברה.

שיוך לכיתות ונושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים

כיתה
נושא מרכזי
{{m.label}}{{$last ? '' : ', '}}

סרטונים

שוויון הזדמנויות
שוויון הזדמנויות
לשחק על המים – יזמות חברתית של בני נוער
יזמות חברתית של בני נוער
גברת עם סלים – מעורבות חברתית
גברת עם סלים
ניסוי חברתי – האם תעזרו להומלס הזקוק לסמים ולאלכוהול או להומלס בעל משפחה שצריך לפרנס אותה
ניסוי חברתי – הומלס
ניסוי חברתי – איך מתייחסים לאישה בהיריון
ניסוי חברתי – אישה בהיריון
משקפי גוגל
משקפי גוגל
מציאות רבודה
מציאות רבודה
you can count on me השיר
you can count on me השיר
עולמם של נמוכי הקומה
עולמם של נמוכי הקומה

מתאים לי לא מתאים לי - ממלכתי, חמ"ד

מתאים לי לא מתאים לי - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

לקראת היציאה למסגרות ההתנסות בתכנית המעורבות החברתית יבררו המשתתפים מהם התפקידים הרצויים בעיניהם וידונו בתכונות ובכישורים הנדרשים למסגרות אלו.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
שלב אישי - ברור ההעדפות האישיות לקראת הבחירה במסגרת ההתנסות.
שלב קבוצתי – בחינה של מסגרות ההתנסות והדרישות הרלוונטיות אשר מתאימות להם
מליאה – דיווח הקבוצות ודיון בדרכים להיערכות לקראת היציאה להתנסות המעשית.

חומרים למורה
פעילות במצגת, קובץ הנחיות למנחה, קובץ פעילות בוורד, שאלון העדפות אישיות, בנק כישורים, מיומנויות ותכונות.

אני ואתה נשנה את העולם - ממלכתי, חמ"ד

אני ואתה נשנה את העולם - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לאפשר למשתתפים לדון במידת המעורבות האישית על הרצף שבין חוסר מעורבות למעורבות גבוהה ולעורר אצלם מוטיבציה למעורבות בקהילה.

> לפעילות

מבנה הפעילות
מליאה – המשתתפים בוחרים שיר מתוך מספר שירים, המשקפים דרכים שונות למעורבות או חוסר מעורבות בחברה, ומתחלקים לקבוצות על פי הבחירה בשיר.
בקבוצות – כל קבוצה מכינה להצגה במליאה באופן יצירתי את דרך המעורבות החברתית המתבטאת בשיר שבחרה ואת דעת הקבוצה בנושא.
מליאה – הצגת התוצרים ודיון.

חומרים למורה
קובץ פעילות בוורד, נספח – שירים, מצגת שירים ב- Roojoom.

בין רגישות חברתית למעורבות חברתית - ממלכתי, חמ"ד

בין רגישות חברתית למעורבות חברתית - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לסייע למשתתפים לבחון היבטים שונים של מעורבות חברתית ולברר מהי רגישות חברתית לעומת מעורבות חברתית.

> לפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
מליאה – המשתתפים מציעים הגדרות, אסוציאציות ודוגמאות למושגים "מעורבות חברתית" ו"רגישות חברתית".
בקבוצות – כל משתתף ימלא את הטבלה מצבים ואפשרויות תגובה, וחברי הקבוצה ידונו בתשובות ויגבשו תגובה הנכונה לדעתם לכל אחד מהמצבים.
מליאה – דיווח הקבוצות ודיון. הקרנת סרטון התמורה למעשה טוב

חומרים למורה
קובץ פעילות בוורד, נספח – טבלת "מצבים ואפשרויות תגובה", סרטון.

האם אפשר לעזור - ממלכתי, חמ"ד

האם אפשר לעזור  - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לבחון היבטים שונים בנתינה ובקבלה, להבין את משמעות הנתינה למקבל ולנותן ולהציע דרכים להעצמת הנתינה לאחר.

> לפעילות

מבנה הפעילות
מליאה – משחק פתיחה בזוגות שנעזרים זה בזה לעבור מכשולים כשעיני אחד מבני הזוג מכוסות והשני מוביל אותו. שאלות לדיון לזוגות ולשאר המשתתפים.
בקבוצות – כל קבוצה תקבל דף שבו מפורטות שמונה המעלות לצדקה של הרמב"ם ותדרג את מעלות הנתינה לפי רמתן בעיניה – מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר.
מליאה – דיווח הקבוצות ודיון.

חומרים למורה
קובץ פעילות בוורד, נספח 1 – דרוג על פי שמונה דרכים למתן צדקה, נספח 2 – "שמונה מעלות בצדקה" לרמב"ם.

כתף תומכת - ממלכתי, חמ"ד

כתף תומכת - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות להכיר גורמים המסייעים לפרט להתמודד עם קשיים וגורמים הבולמים יכולתו זו ולעמוד על תרומתה האפשרית של דמות תומכת שתסייע לפרט להתמודד עם הקשיים, כמו גם על יכולתו של הפרט עצמו לשמש דמות מסייעת לאחר.

> למצגת הפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
במליאה – המשתתפים בוחרים היגד מתוך ארבעה היגדים, ומתחלקים לקבוצות לפי ההיגד הנבחר.
בקבוצות – דיון בחשיבות ההיגד ובנימוקים לבחירתו.
במליאה – צפייה בכתבה: "בני נוער עושים מעשים טובים" ודיון בתרומתה של התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית לפרט ולקהילה.

חומרים למורה
פעילות במצגת, הנחיות למנחה, קובץ פעילות בוורד, סרטון – לעולם אל תוותרו.

מה יוצא לי מזה - חמ"ד

מה יוצא לי מזה - חמ"ד

כיתה י

במסגרת התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית עומדים בני הנוער על הרווחים האישיים שלהם, כתוצאה מההתנסות בתכנית המעורבות, ומחברים בין התובנות הללו לשיח לקראת שירות משמעותי.

> למצגת הפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
משימה אישית – התבוננות ברווחים האישיים מההתנסות בתכנית המעורבות
במליאה – שיתוף וחיבור לשיח לקראת שירות משמעותי
בקבוצות – דיון בסוגיית הרווח האישי כתוצאה מעשייה למען האחר
במליאה – צפייה בסרטון וסיכום

חומרים למורה
פעילות במצגת, קובץ הנחיות למנחה, סרטון.

מי זקוק למי - ממלכתי, חמ"ד

מי זקוק למי - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לברר מהי מערכת היחסים הרצויה בין בני הנוער לבין הקהילה ומהי התרומה של מעורבותם בקהילה.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
במליאה – המשתתפים בוחרים היגד מתוך ארבעה היגדים, ומתחלקים לקבוצות לפי ההיגד הנבחר.
בקבוצות – דיון בחשיבות ההיגד ובנימוקים לבחירתו.
במליאה – צפייה בכתבה: "בני נוער עושים מעשים טובים" ודיון בתרומתה של התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית לפרט ולקהילה.

חומרים למורה
פעילות במצגת, הנחיות למנחה, קובץ פעילות בוורדכתבה ערוץ 2 - בני נוער עושים מעשים טובים.

בתוך נייר עיתון - ממלכתי, חמ"ד

בתוך נייר עיתון - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

פעילות המזמנת שיח בשאלת המחוייבות של החברה לפעול למען הנזקקים ומטרתה לעורר רגישות ואכפתיות בקרב בני הנוער כלפי קבוצה זו.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
במליאה – האזנה לשיר מגולגלים בתוך נייר עיתון של להקת "טיפקס" ודיון בעקבות השיר.
בזוגות / קבוצות – חיפוש כתבות שעוסקות במצוקה והכנתן להצגה במליאה.
דיון במליאה – דיווח הקבוצות ושאלות לדיון.

חומרים למורה
פעילות במצגת, הנחיות למנחה, קובץ פעילות בוורד.

באים בטוב – מעורבות חברתית – ממלכתי, חמ"ד

באים בטוב – מעורבות חברתית

כיתה י

שיעור שבמסגרתו יקבלו התלמידים מידע מפורט על התוכנית ועל המחויבויות הנגזרות ממנה, יזהו את העמדה הראשונית שלהם ביחס למעורבות חברתית וייחשפו למגוון עמדות ותפיסות ביחס למשימה.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב מליאה – מתן מידע קצר על התוכנית ופעילות חווייתית לזיהוי מנעד העמדות ביחס לבחירה לפעול למען הזולת והסביבה.
הקניית כלי רפלקטיבי – 'שלושת המבטים'.
שלב סיכום – מתן מידע נרחב וסבב רפלקטיבי בעקבות השיעור.

חומרים למורה
קובץ פעילות בpdf.

באים בטוב - نَفَعل الخَيْر

באים בטוב - نَفَعل الخَيْر

للصفّ العاشر

سيحصل الطلّاب مِن خلال هذا الدرس على معلومات مفصّلة حول البرنامج والالتزامات التي ينطوي عليها، كما سيحدّدون مواقفهم الأوّليّة حول التداخل الاجتماعيّ، وسيطّلعون على المفاهيم والمواقف العديدة بشأن هذه المهمّة.

> درس

مبنى الدرس

العمل في المجموعة الكاملة- نمنح الطلّاب معلومات مُختصَرة حول البرنامج، ثمّ تُنفَّذ فعّاليّة تهدف إلى تشخيص المواقف المتعدّدة بشأن اختيارنا القيام بأمور لأجل الآخرين والمجتمع.
إكساب الطلّاب أداة للتأمّل- "النظَرات الثلاث"
التلخيص- توفير معلومات مفصّلة حول البرنامج والإشارة إلى ما تعلّمه الطلّاب في أعقاب الدرس.

זה בא מבחוץ – יצירת מוטיבציה מתוך תחושת שייכות

זה בא מבחוץ – יצירת מוטיבציה מתוך תחושת שייכות

כיתה י

שיעור שבמסגרתו יזהו התלמידים את המוטיבציה האישית שלהם לקבל על עצמם תפקידים ומשימות בסביבתם ויקבלו כלים לזהות ולהבין את צורכי הקהילה סביבם.

> לפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
שלב מליאה – פעילות חווייתית: 'משקפי גוגל משרד החינוך' – התנסות במבט חברתי המזהה אנשים בסביבתנו הזקוקים לעזרה.
שלב מליאה 2 – שיח ועיבוד חוויית המפגש עם 'הזדקקות' שלי או של האחר.
שלב סיכום – שיח פרואקטיבי והאזנה לשיר.

חומרים למורה
קובץ פעילות בpdf, סרטון השיר "you can count on me".

זה בא מבחוץ - יצירת מוטיבציה מתוך תחושת שייכות - هذا لأجْلهم- خَلْق الدافعيّة مِن خلال الشعور بالانتماء

זה בא מבחוץ - יצירת מוטיבציה מתוך תחושת שייכות - هذا لأجْلهم- خَلْق الدافعيّة مِن خلال الشعور بالانتماء

للصفّ العاشر

سيلاحظ الطلاب مِن خلال هذا الدرس الدوافع الشخصيّة التي تدفعهم نحو القيام بأدوار ومهمّات في بيئتهم المحيطة، وسيحصلون على أدوات لملاحظة احتياجات المجتمع وفَهمها.

> درس

 مبنى الدرس

العمل في المجموعة الكاملة- "نظّارات جوجل الخاصّة بجهاز التربية والتعليم"- تجربة في التمعّن في الأفراد في بيئتنا المحيطة لرصْد الحاجة إلى المساعدة.
العمل في المجموعة الكاملة- إجراء محادثة ومعالَجة فكرة "حاجتي للمساعدة" و "حاجة الآخرين للمساعدة".
التلخيص- محادثة تأمّليّة واختيار القَوْل المفضّل حول العطاء.

זה בא מבפנים – מוטיבציה פנימית, ערכית וחברתית

זה בא מבפנים – מוטיבציה פנימית, ערכית וחברתית

כיתה י

שיעור שבמסגרתו יזהו התלמידים את הערכים והאמונות המנחים אותם בתחום המעורבות החברתית. כמו כן יבחנו כיצד סביבתם הערכית והתרבותית משפיעה על המוטיבציה הפנימית שלהם בתחום המעורבות החברתית.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב עבודה אישית – פעילות חווייתית – 'פותחים שולחן' ובוחנים עמדות וערכים שהסביבה הקרובה משדרת לנו ביחס לתרומה ולהתנדבות.
שלב עבודה בקבוצות – שיתוף בערכים ובמסרים וחידוד תובנות.
שלב מליאה – שיח רפלקטיבי על ערכים של נתינה ותרומה לקהילה.

חומרים למורה
קובץ פעילות בpdf.

זה בא מבפנים - מוטיבציה פנימית ערכית וחברתית - هذا نابعٌ مِنّي- الدوافع الداخليّة، القيميّة والاجتماعيّة

זה בא מבפנים - מוטיבציה פנימית ערכית וחברתית - هذا نابعٌ مِنّي- الدوافع الداخليّة، القيميّة والاجتماعيّة

للصفّ العاشر

سيلاحظ الطلاب مِن خلال هذا الدرس القِيَم والمعتقدات التي توجّههم في تداخلهم الاجتماعيّ، كما سيعايِنون تأثير بيئتهم القيميّة والحضاريّة على دوافعهم الداخليّة في هذا المجال.

> درس

مبنى الدرس

العمل بشكل ذاتيّ- نجلس "حول الطاولة" ونعاين المواقف والقِيَم التي تبثّها لنا بيئتنا المحيطة بشأن العطاء والتطوّع.
العمل في مجموعات- إشراك الزملاء بالقِيَم وإيضاح العِبَر المستخلصة.
العمل في المجموعة الكاملة- محادثة حول قيمة العطاء والتطوّع في المجتمع.

יש לי מה לתת – זיהוי כוחות ויכולות ופיתוח עמדה של מסוגלות עצמית – ממלכתי, חמ"ד

יש לי מה לתת – זיהוי כוחות ויכולות ופיתוח עמדה של מסוגלות עצמית

כיתה י

שיעור שבמסגרתו יזהו התלמידים בתוכם את הכוחות והיכולות שיסייעו להם במילוי התפקיד ויפתחו עמדה של מסוגלות עצמית כלפי מילויו.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב מליאה – שיח אודות האופן בו התלמידים תופסים את עצמם כמי שמסוגלים לתרום לקהילה. 
שלב עבודה אישית – סרטוט פרופיל אישי של תכונות ויכולות
שלב מליאה – שיח רפלקטיבי לסיכום.

חומרים למורה
קובץ פעילות בpdf.

יש לי מה לתת - זיהוי כוחות ויכולות ופיתוח עמדה של מסוגלות עצמית - هناك ما يُمكنني مَنحه للآخرين- معرفة القدرات والطاقات وتطوير موقف يتّسم بالقدرة الذاتيّة

יש לי מה לתת - זיהוי כוחות ויכולות ופיתוח עמדה של מסוגלות עצמית - هناك ما يُمكنني مَنحه للآخرين- معرفة القدرات والطاقات وتطوير موقف يتّسم بالقدرة الذاتيّة

للصفّ العاشر

سيلاحظ الطلّاب مِن خلال هذا الدرس القوى والطاقات الكامنة في داخلهم، والتي ستساعدهم على أداء دورهم في برنامج التداخل الاجتماعيّ وتطوير موقف يتّسم بالقدرة الذاتيّة.

> درس

مبنى الدرس

العمل في المجموعة الكاملة- محادثة حول الصورة التي يملكها الطلّاب حول أنفسهم كَذَوِي قدرة على العطاء للمجتمع.
العمل بشكل ذاتيّ- تخطيط "بروفيل" شخصيّ يحوي الصفات والقدرات.
العمل في المجموعة الكاملة- إجراء محادثة تأمّليّة للتلخيص.

ככה וככה – קבלת החלטות, זיהוי מניעים ובחירה מושכלת – ממלכתי, חמ"ד

ככה וככה – קבלת החלטות, זיהוי מניעים ובחירה מושכלת

כיתה י

שיעור שבמסגרתו יתנסו התלמידים בזיהוי מניעים אישיים בבחירתם את מקום המעורבות ויתאמנו על בחירה מושכלת של התפקיד.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב מליאה – שיח על מניעים ומתן כלים לזיהוי מניעים אישיים.
שלב עבודה אישית – זיהוי מניעים אישיים במעורבות האישית.
שלב מליאה 2 – שיח והכנה לבחירת מקום המעורבות בעזרת 'סרגל אינטרסים'.
לסיום – שיח על אכזבות אפשריות בשיבוץ.

חומרים למורה
קובץ פעילות בpdf.

ככה וככה – קבלת החלטות, זיהוי מניעים ובחירה מושכלת - هذا.. وهذا

ככה וככה – קבלת החלטות, זיהוי מניעים ובחירה מושכלת - هذا.. وهذا

للصفّ العاشر

سيتدرّب الطلّاب مِن خلال هذا الدرس على تحديد دوافعهم الشخصيّة عند اختيار مكان التداخل الاجتماعيّ، كما سيتمرّنون على اختيار الدور الذي سيؤدّونه بشكل مدروس.

> درس

موادّ للمعلّم

العمل في المجموعة الكاملة- إجراء محادثة حول الدوافع ومَنْح الطلّاب أدوات لمعرفة دوافعهم الشخصيّة.
العمل بشكل ذاتيّ- تشخيص الدوافع الشخصيّة في التداخل الاجتماعيّ.
العمل في المجموعة الكاملة- إجراء محادثة والاستعداد لاختيار مكان التداخل الاجتماعيّ مِن خلال "مسطرة المصالح".
في الختام- إجراء محادثة حول خيبة الأمل عندما تتعذّر إمكانيّة التطوّع في المكان الذي اختاره الطالب، والبحث عن إمكانيّات أخرى.

כמה טוב זה יכול להיות? מדדי הצלחה – ממלכתי, חמ"ד

כמה טוב זה יכול להיות? מדדי הצלחה

כיתה י

שיעור שבמסגרתו יבררו התלמידים יחד מהי הצלחה ומה ייחשב בעבורם הצלחה בתפקיד ויגדירו לעצמם מדדי הצלחה ופעולות נדרשות.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב מליאה – שיח על הצלחה.
שלב עבודה אישית – חיבור אישי לחוויית ההצלחה.
שלב עבודה קבוצתית – עיבוד חוויית ההצלחה.
שלב מליאה 2 – שיח רפלקטיבי על ההצלחה בתפקיד.

חומרים למורה
קובץ פעילות בpdf.

כמה טוב זה יכול להיות? מדדי הצלחה - لأيّ مدًى سيكون هذا ناجحًا؟ معايير النجاح

כמה טוב זה יכול להיות? מדדי הצלחה - لأيّ مدًى سيكون هذا ناجحًا؟ معايير النجاح

للصفّ العاشر

سيستوضح الطلّاب معنى النجاح مِن خلال هذا الدرس، وما يعتبرونه نجاحًا في أداء دورهم في برنامج التداخل الاجتماعيّ، كما سيحدّدون لأنفسهم معايير للنجاح وما يجب أن يفعلوه مِن أجل ذلك.

> للدرس

مبنى الدرس

العمل في المجموعة الكاملة- إجراء محادثة حول النجاح
العمل بشكل ذاتيّ- التمحور حول تجربة النجاح على الصعيد الشخصيّ
العمل في مجموعات- معالَجة تجربة النجاح
العمل في المجموعة الكاملة- إجراء محادثة تأمّليّة حول النجاح في أداء الدور في برنامج التداخل الاجتماعيّ.

אותי זה מטריד

אותי זה מטריד

כיתה י

שיעור העוסק באופן ההתמודדות עם ניסיונות הטרדה מינית במסגרות המעורבות החברתית.
התלמידים ירכשו כלים שיסייעו להם בזיהוי ניסיונות הטרדה ופגיעה, בעצירת ההתנהגות המטרידה ובפנייה לעזרה ולקבלת הגנה.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב מליאה – פעילות בתנועה שנועדה להמחיש לתלמידים את חוויית "המרחב האישי" ושיח רלפקטיבי בעקבות הפעילות.
שלב עבודה בקבוצות – חקר מקרה ומשחקי תפקידים בנושאי הטרדה מינית במסגרות המעורבות החברתית.
שלב שיח במליאה והרחבת הידע החוקי של התלמידים בנושא הטרדה מינית.

חומרים למורה
קובץ פעילות בpdf.

אותי זה מטריד - חמ"ד

אותי זה מטריד - חמ"ד

כיתה י

שיעור העוסק באופן ההתמודדות עם ניסיונות הטרדה מינית במסגרות המעורבות החברתית.
התלמידים ירכשו כלים שיסייעו להם בזיהוי ניסיונות הטרדה ופגיעה, בעצירת ההתנהגות המטרידה ובפנייה לעזרה ולקבלת הגנה.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב מליאה – פעילות בתנועה שנועדה להמחיש לתלמידים את חוויית "המרחב האישי" ושיח רלפקטיבי בעקבות הפעילות.
שלב עבודה בקבוצות – חקר מקרה ומשחקי תפקידים בנושאי הטרדה מינית במסגרות המעורבות החברתית.
שלב שיח במליאה והרחבת הידע החוקי של התלמידים בנושא הטרדה מינית.

חומרים למורה
קובץ פעילות בpdf.

אותי זה מטריד - هذا يضايقني

 אותי זה מטריד - هذا يضايقني

للصفّ العاشر

يتمحور هذا الدرس حول طريقة مواجهة محاولات التحرّش الجنسيّ التي تحصل في أطُر التداخل الاجتماعيّ.
سيحصل الطلّاب على أدوات تساعدهم على رصد محاولات التحرّش والاعتداء، ووضع حدّ للتصرّف المتحرِّش والتوجّه لطلب المساعدة والحماية.

> للدرس

موادّ للمعلّم

العمل في المجموعة الكاملة- القيام بنشاط حركيّ في الصفّ يجسّد "الحيّز الشخصيّ" وإجراء محادثة في أعقاب هذا النشاط.
العمل في مجموعات- التباحث في حالات عَينيّة وأداء أدوار حول موضوع التحرّش الجنسيّ في أُطُر التداخل الاجتماعيّ.
العمل في المجموعة الكاملة- إجراء محادثة وإطلاع الطلّاب على قانون منع التحرّش الجنسيّ.

מי אני - חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות להדגיש את החשיבות הרבה הטמונה במודעות עצמית מפותחת ובשאיפה למידות טובות ולמצוינות כבסיס לחיים בעלי משמעות, ולעודד את המשתתפים להכיר ולמצות יכולות אלו.

> לפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
שלב אישי – זיהוי החוזקות האישיות של כל אחד מהמשתתפים
במליאה – שיתוף בחוויות ובתחושות משלב זיהוי החוזקות, דירוג החוזקות ושיתוף בחוזקה משמעותית במיוחד שבאה לידי ביטוי בחיי היומיום.
במליאה – צפייה בסרטון המציג את סיפורו של עשהאל לובוצקי ודיון בעקבות הסרטון.

חומרים למורה
קובץ פעילות בוורד, הנחיות למנחה, סרטון: תשע שנים אחרי המלחמה - הקצין הפצוע הפך לרופא.

דע את עצמך – כישורים וסגנונות תפקודיים - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לאפשר לכל תלמיד לזהות את הסגנון התפקודי שלו ולברר עם המשתתפים את הקשר בין בחירת התחום שבו היו רוצים להשפיע ולהיות מעורבים לבין כישוריהם ונטיותיהם.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א – אישי: כל תלמיד מקבל טבלת כישורים ומיומנויות, ממלא אותה ומסכם את הניקוד שנתן לכל אחת מהתשובות בטבלה.
שלב ב – במליאה: המנחה מציג בפני המשתתפים את הסגנונות התפקודיים המתקבלים מסיכום הניקוד שהעניקו לכל שאלה בטבלה, והמשתתפים מתייחסים לתוצאות שקיבלו.

חומרים למורה
טבלת מיומנויות וכישורים, טבלאות ניקוד.

בחירת מקום ההתנסות

כיתה י

מטרת הפעילות לאפשר לכל תלמיד להבין את הגורמים המשפיעים על החלטותיו בכל הנוגע למידת המעורבות שלו בסביבתו ואת ההשלכות של השפעות אלו. החלק הראשון של הפעילות עוסק במידת העניין של המשתתפים בחדשות ובאירועים הקורים סביבם. החלק השני של הפעילות עוסק בשיקולי הדעת האישיים שמשפיעים על בחירת מקום ההתנסות.

> לפעילות

מבנה הפעילות
חלק א
שלב א – במליאה: תרגיל – מה קוראים? במה מתעניינים?
שלב ב – אישי: המשתתפים ממלאים את הטבלה: קורא, שומע, מתעניין.
שלב ג – במליאה: המנחה רושם על הלוח אילו סעיפים בטבלה קיבלו עדיפות גבוהה ואילו סעיפים קיבלו עדיפות נמוכה ומקיים דיון.
חלק ב
שלב א – אישי: כל משתתף ממלא את הטבלה: שיקולי הדעת בבחירת מקום ההתנסות.
שלב ב – במליאה: המשתתפים בודקים אילו היגדים קיבלו אצלם דירוג גבוה ואילו היגדים קיבלו ציון נמוך. המשתתפים דנים בשאלות העולות בפעילות.

חומרים למורה
טבלת קורא, שומע, מתעניין, טבלת שיקולי הדעת בבחירת מקום ההתנסות.

האדם הנכון במקום הנכון - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לעורר מודעות לקשר בין החוזקות והכישורים של התלמיד לבין הבחירה שלו במקום ההתנסות בתוכנית המעורבות החברתית.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א – אישי: כל משתתף משבץ בטבלה דמויות בעלות נטיות שונות וכישורים שונים ומגוונים במקומות ההתנסות המתאימים להם ביותר.
שלב ב – קבוצתי: כל משתתף מציג את השיבוץ שעשה, וחברי הקבוצה מגיעים להסכמה על שיבוץ הדמויות.
שלב ג – דיון במליאה: כל קבוצה מציגה בפני המליאה את שיבוץ הדמויות שלה.

חומרים למורה
משימה אישית, מאפייני דמויות, טבלת שיבוץ.

יש לכם רעיון?
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים-
שתפו ועזרו לתלמידים להיות מרוצים !

 נא למלא שדה זה

מה בין מימוש עצמי למעורבות חברתית - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לסייע למשתתפים לבחון את משמעות הקשר בעבורם בין מימוש עצמי למעורבות חברתית.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א – במליאה: המשתתפים ייתנו דוגמאות מחייהם למימוש עצמי ולמעורבות חברתית.
שלב ב – קבוצתי: חברי הקבוצה יקבלו קטעי מקורות ויפעלו על פי כרטיס המשימה.
שלב ג – במליאה: הקבוצות יציגו את התוצר שלהן וינהלו דיון בעקבות הפעילות.

חומרים למורה
כרטיס משימה קבוצתית, קטעי מקורות.

התבוננות ויצירתיות - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

במסגרת התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית נדרשים בני הנוער להעמיק את ההתבוננות בסביבה, לפתח רגישות ויצירתיות בתכנון המיזם ובמהלכו. המשתתפים בפעילות מתנסים בתרגילים המחדדים את היכולת ליצירתיות ולהתבוננות מעמיקה.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
במליאה – התנסות בתרגילים לפיתוח היכולת להתבוננות ויצירתיות ודיון בחשיבותן של יכולות אלו לתכנון מיזם של מעורבות חברתית.

חומרים למורה
הפעילות במצגת, הנחיות למנחה

נבחרת מנצחת - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

המשתתפים בפעילות יבחנו את היתרונות והקשיים שבעבודת צוות ואת תרומתו האפשרית של כל פרט למיזם חברתי משותף.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א – קבוצתי: משחק הנבחרת המנצחת
שלב ב – במליאה: דיון ושאלות
שלב ג – קבוצתי: הנבחרת מקבלת משימה
שלב ד – במליאה: כל קבוצה מציגה את המשימה שקיבלה ומתארת בקצרה תרומה מרכזית של חבר נבחרת למילוי המשימה.
שלב ה – אישי, סיכום הפעילות: כל משתתף רושם אילו כישורים, מיומנויות ותכונות יש בו שיכולים לעזור במיזם משותף ואילו תכונות או התנהגויות שלו עלולות להפריע לו בעבודה משותפת. מי שמעוניין ישתף את התובנות שלו עם שאר המשתתפים.

חומרים למורה
כרטיסיות מועמדים, כרטיסי משימה קבוצתית, העשרה: שמונת המאפיינים של עבודת צוות.

שק התכנון - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות להציע רעיונות למיזמים של מעורבות חברתית ולבנות תוכניות למיזמים לפי המודל המוצג בפעילות.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א – במליאה: הצגת דוגמאות למיזמים חברתיים וסיבות להצלחתם או אי הצלחתם
שלב ב – קבוצתי: תכנון הצעה למיזם ותכנון לוח זמנים
שלב ג – במליאה: הצגת ההצעות וקבלת משוב
שלב ד – קבוצתי: כל קבוצה מגדירה משימות ותפקידים במיזם ומחלקת אותם בין חברי הקבוצה.
שלב ה – מליאה: סיכום ותובנות.

חומרים למורה
שק תכנון, דף תכנון מיזם, טבלת תכנון לוח זמנים, כל הדרך ליישום יוזמה – שלבי תכנון וביצוע, דף תכנון תפקיד.

משהו לקחת איתי - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לאפשר למשתתפים להתבונן בחוויות שעברו במהלך ההתנסות במסגרת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" ולבחון כיצד חוויות אלו תרמו להם מבחינה אישית ובמה הן יכולות לתרום להם בהמשך.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א – אישי במליאה: כל משתתף רושם על פתק חוויה משמעותית שעבר במהלך פעילות ההתנסות ותולה אותו על חבל במקום שנראה לו מתאים לאורך השנה.
שלב ב – במליאה: שאלות לדיון.

שיתוף הסביבה החינוכית בתהליך השנתי וסיכום התהליך - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

סיום שנת הלימודים הוא נקודת ציון משמעותית בתהליך המעורבות החברתית. הצגת התהליך האישי והקבוצתי בפני הסביבה תתרום להמשגת האתגרים וההצלחות, כמו גם לתחושת גאווה וערך עצמי. הצגת תוצרים בטקס, בתערוכה, בפאנל וכדומה וחשיפתם בפני בני נוער ואנשי חינוך יש בכוחן להגדיל את מעגלי ההשפעה של ההתנסות.
מוצע כלי לתכנון אירוע.

> לפעילות

מבנה הפעילות
הצעות לדרכי שיתוף:
למה ממא (לשם מה? מי? היכן? מה? מתי? איך?) – כלי לתכנון אירוע
שלב א – קבוצתי: כל קבוצה מתכננת טקס לסיום שנת הפעילות במעורבות החברתית.
שלב ב – במליאה: כל קבוצה מציגה את הצעותיה לטקס ומנסה לשכנע את שאר המשתתפים לקבל אותן.

חומרים למורה
הצעות וטיפים לשיתוף, מודל למה ממא.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.