חפש ב:

הכיתה כקבוצה חברתית - כיתה י

הכיתה כקבוצה חברתית

ברוכים הבאים לכיתה י' לפניכם מבחר פעילויות להעמקת ההיכרות והקשר בין התלמידים בכיתה, לרכישת מיומנויות בין אישיות וחברתיות, לגיבוש הכיתה לקבוצה חברתית, לפיתוח רגישות מוסרית והוגנות, לטיפוח אחריות הדדית, הכרה בייחודיותו של כל פרט וקבלת השונה, ולפיתוח יזמות ומנהיגות.

שיוך לכיתות ונושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים

כיתה
נושא מרכזי
{{c.label}}{{$last ? '' : ', '}}
{{m.label}}{{$last ? '' : ', '}}

סרטונים

עבודת צוות: שיתוף פעולה מציל חיים
שיתוף פעולה מציל חיים
אווזי הבר: אחריות, שיתוף פעולה וחברות
אחריות, שיתוף פעולה וחברות
כמה חברים יש לך בחיים?
כמה חברים יש לך בחיים?
סרטון פתיחת שנה
סרטון פתיחת שנה
העץ לפתיחת שנה
העץ לפתיחת שנה
חרם כיתתי
חרם כיתתי
עבודת צוות: נמלים
עבודת צוות: נמלים
הצפרדע הקטנה: כוחה של חברות
הצפרדע הקטנה: כוחה של חברות
הזכות לפרטיות
הזכות לפרטיות
פרחים נפתחים
פרחים נפתחים
דובי אח שלך
דובי אח שלך
אפליה על פי צבעים
אפליה על פי צבעים

מעברים - ציפיות וחששות

כיתה י

המעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה אינו פשוט לבני נוער רבים. רגשות וחששות שונים מלווים את המעבר. מטרת הפעילות לאוורר את הרגשות ולייצר חוויה נורמטיבית בתוך קבוצת השווים.

> לפעילות: מעברים - ציפיות וחששות

מבנה הפעילות
שלב א' - צפייה בסרטון "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים", משימה אישית אנונימית העוסקת בזיהוי רגשות.
שלב ב' - קבוצתי: ניתוח המשימה האישית, זיהוי הרגשות שחוזרים על עצמם.
שלב ג'- במליאה: הסקת מסקנות, תובנות עצמיות וקבוצתיות, דיון על מעברים אחרים, על דרכי התמודדות, מוקדי כח וערוצי עזרה אפשריים.

חומרים למורה
סרטון "אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים", כרטיסיות משימה אישיות, כרטיסיות אישיות

יוצאים לדרך

כיתה י

שנת לימודים חדשה מעלה מחשבות ותהיות ומובילה לתובנות שונות. פעילות המתאימה לפתיחת שנת הלימודים תוך התאמתה לשכבת הגיל ולאתגרים הייחודיים. מטרת הפעילות לחבר בין השניים, לברר את המושג "דרך" ולהזמין את המשתתפים להביט הן בדרך שעברו במהלך השנה האחרונה והן בדרך הצפויה להם בשנה הבאה ולבחון את האתגרים וההזדמנויות שמצפים להם בה.

> לפעילות: יוצאים לדרך

מבנה הפעילות
שלב א – סבב פתיחה: מפזרים תמונות העוסקות ב-'דרך' (ניתן למצוא באינטרנט). כל משתתף בוחר תמונה שמוצאת חן בעיניו ומציג אותה לקבוצה.
שלב ב'- קבוצתי: מבררים את משמעות המילה 'דרך'. מנהלים דיון קצר בנושא דרכים, בחירות, יעדים ומטרות. כל קבוצה מקבלת טקסט בנושא 'דרך' ודנה בו.
שלב ג – במליאה: כל קבוצה מציגה את תוצריה ומסקנותיה. מחלקים את הדף "איך היא דרכי שלי" ומבקשים מכל משתתף לבחור בשורה שמייצגת אותו ואת דרכו בצורה הטובה ביותר. כל משתתף מציג את השורה שבחר ומספר על דרכו העתידית.
שלב ד – סיכום אישי: כל משתתף ממלא שאלון אישי "בדרכי שלי".

חומרים למורה
הנחיות למורה, שאלון אישי (בתוך מערך הפעילות)

משחק הסימנים

כיתה י

פעילות שמאפשרת לתלמידים להתבונן בהתנהגותו של השונה בקבוצה ולהתבונן בהתנהגות של הקבוצה כלפי השונה.

> לפעילות: משחק הסימנים

מבנה הפעילות
שלב א - במליאה: המנחה מוציא החוצה שלושה משתתפים ומנחה את הנשארים בהוראות התרגיל. שלושת החברים שהוצאו ינסו להשתלב בשיח שהוגדר מראש בלעדיהם.
שלב ב – מליאה: שלושת החברים יספרו מה הרגישו ומה עשו כשהתבקשו להשתלבו בקבוצה. הקבוצה מצידה תשתף באופן התנהלותה מול השלושה.
שלב ג – דיון במליאה.

מועצת תלמידים - לשם מה?

כיתה י

פעילות שמטרתה העלאת עמדות אישיות לגבי המטרות של מועצת התלמידים כפי שהן מוגדרות בחוזר מנכ"ל. המשתתפים יעמדו על חשיבות הפעילות של מועצת תלמידים במרחב הבית ספרי ובמרחב הקהילתי, כחלק מתהליכים למימוש אורח חיים דמוקרטי.

> לפעילות: מועצת תלמידים- לשם מה?

מבנה הפעילות
שלב אישי: ניסוח המטרות והתפקידים של מועצת התלמידים
שלב קבוצתי: דיון במסקנות האישיות בהשוואה למטרות המנויות בחוזר מנכ"ל
מליאה: הצגת מסקנות הקבוצות ודיון

מתנה לפתיחת שנה - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

המפגש עם כיתה חדשה בתחילת החטיבה העליונה הוא הזדמנות לנהל שיח, להקשיב לציפיות לתקוות ולחששות הכרוכים במעבר ולהציע למשתתפים דרכי התמודדות.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
פתיחה במליאה: פעילות סביב חבילה עטופה כמתנה
בקבוצות: דיון והכנת "ידיעון"
במליאה: הצגת תוצרים ודיון

חומרים למורה
הפעילות במצגת, הפעילות במסמך word, קובץ הנחיות למורה.

היכרות כצעד ראשון - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

היכרות היא צעד ראשון בתהליך התפתחותה של קבוצה. הפעילות תוכל לשבור במקצת את הקרח ולעודד היכרות שבה כל אחד קובע את גבולותיו ביחס למידת החשיפה והשיתוף.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
פתיחה במליאה: קטע מתוך "ציפור הנפש", קריא ודיון
עבודה בקבוצות: סבב היכרות והכנת קולאז' משותף
שיתוף ודיון במליאה

חומרים למורה
הפעילות במצגת, הפעילות במסמך word, קובץ הנחיות למורה, קטע מציפור הנפש.

אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

במצבים חברתיים מתקיימים יחסי גומלין שונים בין היחיד לקבוצה. הפעילות מזמנת בירור אישי וקבוצתי על מקומו של היחיד במצבים שונים ועל יחסי הגומלין הרצויים בקבוצה ובחברה.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
שלב אישי בזוגות – בעזרת שישה איורים מבררים מצבים חברתיים בהתנהלות הקבוצתית ומציעים כותרות לאיורים.
שלב קבוצתי – דיווח הזוגות, דיון ועיבוד על פי המשימה הקבוצתית
שלב מליאה – דיווח הקבוצות ודיון.

חומרים למורה
הפעילות במצגת, הפעילות במסמך word, קובץ הנחיות למורה, 6 איורים.

מהלך פתרון הוגן - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

פתרון הוגן הוא פתרון המתחשב במגוון הצרכים של הנוגעים בדבר והנקבע בשיח משותף. בפעילות יתנסו המשתתפים במציאת פתרון הוגן לנוכח אירועים הקשורים לחייהם.

> למצגת הפעילות

מבנה הפעילות
פתיחה במליאה: דיון ובחירת סוגיה לפעילות
שלב אישי: דף אישי לנקיטת עמדה
שלב קבוצתי: דיון ועיבוד התוצרים האישיים והכנה להצגת הפתרונות במליאה.
מליאה: הצגת פתרונות ודיון

חומרים למורה
הפעילות במצגת, הפעילות במסמך word, קובץ הנחיות למורה, כרטיסיות אישיות לתלמידים, סוגיה לדוגמה וכרטיסי תפקיד.

תיאום ציפיות כאמצעי ליצירת הסכם - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

קביעת מערכת של כללים מוסכמים היא הכרחית לפעילות משותפת בעתיד. תיאום הציפיות יכול להתייחס להיבטים שונים של ה"יחד" בקבוצה. היבטים אלו צריכים לענות על צרכיו של כל אחד מהחברים.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב אישי: כתיבת ציפיות אישיות, מהכיתה, מהמורים
שלב קבוצתי: מיון הציפיות ונכנה להצגה במליאה
במליאה: הצגת תומרי הקבוצות ודיון לקביעת הסכם קבוצתי
שלב קבוצתי: ניסוח סעיפי "עשה ואל תעשה"

חומרים למורה
הפעילות במצגת, הפעילות במסמך word, קובץ הנחיות למורה.

זו דעתי - דיון מכבד במצבי מחלוקת - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

תרבות הדיון מושפעת כיום מהרשתות החברתיות ומתכניות הטלוויזיה והיא נוטה להיות מתלהמת ואף אלימה. המצגת נועדה לסייע לתלמידים להביע את דעתם ללא חשש ולעודד אותם להגיב לדעות נוגדות בדרך מכבדת המושתתת על הקשבה וסובלנות.

> למצגת האינטראקטיבית

מבנה הפעילות
דיון במליאה
סקר
עבודה בקבוצות

חומרים למורה
מצגת אינטראקטיבית, הנחיות להוראת המצגת.

נקודות מבט שונות - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

במשולש היחסים שבין ילדים, בני נוער ומבוגרים מתגלעים הרבה פעמים חילוקי דעות ואי הבנות. לעיתים צד אחד רוצה לעזור לצד אחר אך אינו טורח לברר קודם האם הצד השני מעוניין בכלל בעזרה, או שהוא מציע עזרה לצד השני בצורה בלתי רגישה או באופן שאף עלול לפגוע בו. המצגת עוסקת במורכבות זו וממחישה את נקודות המבט השונות באמצעות מסרונים בוואטסאפ.

> למצגת האינטראקטיבית

מבנה הפעילות
דיון
הפעלה חווייתית סביב המצגת אישית או בזוגות

חומרים למורה
מצגת אינטראקטיבית, האפליקציה סל"ב (סלולר בכיתה), הנחיות למורה.

שיעור פרידה – "ישנם פרחים בכל מקום" - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

בשיעור זה נזמין את התלמידים להתחבר לחוויות צמיחה, למידה, התפתחות או אולי חוויית עצירה שחוו.

> למצגת הפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
פעילות מליאה 1 – צפייה בסרטון והזמנה לחשיבה על השתנות וצמיחה אישית כמו גם על היתקעות במקום ואי התקדמות
פעילות בזוגות – שיח ושיתוף בעקבות הפעילות במליאה
פעילות מליאה 2 – שיח רפלקטיבי ועיבוד חוויות הפרידה

חומרים למורה
הפעילות במצגת, סרטון.

שיעור פרידה- "ישנם פרחים בכל מקום" - درس حول الفراق- "هناك زهورٌ في كلّ مكان"

للصفّ العاشر

سندعو الطلّاب في هذا الدرس إلى الخوض في تجاربهم التي اتّسمت بالنموّ والتعلّم والتطوّر، أو اتّسمت بتوقّف التطوّر.

> إلى الفعّاليّة وشرائح العَرض ومشاهدة الفيلم القصير

مبنى الدرس
العمل في المجموعة الكاملة (المرحلة الأولى)- مشاهدة فيلم قصير، ودعوة الطلّاب إلى التفكير في التغيير والنموّ أو عَدَم التقدّم والتطوّر.
العمل بأزواج- إجراء حديث في أعقاب الفعّاليّة التي نُفِّذت في المجموعة الكاملة.
العمل في المجموعة الكاملة (المرحلة الثانية)- إجراء محادثة تأمّليّة يعالج الطلّاب مِن خلالها سيرورة الفراق.

موادّ للمعلّم
شرائح عَرْض تحوي الفعّاليّة، فيلم قصير

איך מקשיבים - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות להבהיר מושגים הקשורים בהקשבה פעילה, לברר את הדרך שבה אנו מבטאים את היותנו קשובים ולהעמיק את ההקשבה הפעילה בין חברי הקבוצה.

> לפעילות

מבנה הפעילות
במליאה – בירור רמות הקשבה באמצעות דיון ונספחים:
נספח 1: הקשבה אמפתית, קרל רוג'רס
נספח 2: טבלת ניתוח קשב
נספח 3: שיר על הקשבה
קישור למצגת למשתתפים – כלי עזר למנחה

חומרים למורה
מצגת מלווה בפעילות.

"יום הבוחר" – על בוחר ונבחר

"יום הבוחר" – על בוחר ונבחר

כיתה י

הפעילות עוסקת בבחירות למועצת התלמידים – במהלכה המשתתפים בוחנים את התכונות והכישורים הנדרשים מנציג וממועמד למועצת התלמידים כדי לגבש מועצה פעילה ויעילה המקדמת מטרות ערכיות.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א' – מליאה: בירור התכונות הנדרשות מנציג המועצה והצגתן בטבלה; דיון בנושא
שלב ב' – קבוצתי: חלק מהקבוצות עוסקות בבוחר וחלק בנבחר באמצעות סיפורי אירוע ושאלות לדיון.
שלב ג' - מליאה: כל קבוצה מציגה את "הנציג הנבחר" האידיאלי בעיניה מסבירה ומנמקת. לסיום ינסחו המשתתפים גיליון הסכמה בדבר זכויותיו וחובותיו של הבוחר וזכויותיו וחובותיו של הנבחר.
קישורים – לאמנת מועצת התלמידים ולאתר המועצה במינהל חברה ונוער.

חומרים למורה
אמנת מועצת התלמידיםאתר המועצה במינהל חברה ונוער.

תחומי מעורבות של תלמידים בחיי בית הספר - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

מטרת הפעילות לעודד תלמידים להשתלב במסגרות למעורבות בבית הספר ולהבהיר את תרומת המעורבות לתחושת הערך העצמי, לתחושת השייכות לבית הספר, להכנת התלמידים לחיים בוגרים ולאיכות החיים בבית הספר.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א' – אישי: מעורבות תלמידים בבית הספר – תרגיל דירוג אישי בטבלה על פי תחומי המעורבות הבאים: תחום לימודי, תחום חברתי/ערכי, יחסי מורים-תלמידים
שלב ב' – זוגות/שלשות: דירוג המעורבות בסקלה (השתתפותמטר) והנמקות
שלב ג' – מליאה: שאלות לדיון
נספחים: טבלת תחומי מעורבות; השתתפותמטר – סקלת דירוג לפי תחומי מעורבות והנמקות.

חומרים למורה
נספח.

היום שאחרי – אזרחות פעילה לאחר תהליך הבחירה - ממלכתי, חמ"ד

כיתה י

ההפעלה נועדה להעלות למודעות המשתתפים שאזרחות פעילה אינה מסתיימת עם הבחירה במועצת התלמידים. המשתתפים יבחנו את תפקידיו של הבוחר הפעיל בחברה דמוקרטית לאורך זמן ויציעו מגוון דרכי השפעה ומעורבות בנעשה במועצה לרבות דרכי קשר בין המועצה לבוחרים.

> לפעילות

מבנה הפעילות
שלב א' – קבוצתי: דיון בשאלות על תפקיד הבוחרים ביום שאחרי הבחירות למועצת התלמידים ובו הצעת מגוון דרכי השפעה על פעילות המועצה לרבות מעורבות בנעשה בה.
שלב ב' – מליאה: הקבוצות יציגו את הצעותיהן ויקיימו דיון בנושא. מסקנות הדיון יועברו למועצת התלמידים.

פרידה – כמו לטבע גם ללב 4 עונות

כיתה י

פרידות חינוכיות הן משימה חינוכית ורגשית המופקדת בידי אנשי החינוך. לכן בכל שנה אנו בוחרים להקדיש זמן לעיבוד משותף של חוויית הפרידה, אישית ובכיתה. פרידות חינוכיות הן תקופה משמעותית בחיי התלמיד. פרידה חינוכית נועדה לשזור רצף תפקודי בין סיום וסיכום לבין הכנה לקראת התחלה חדשה. פרידה חינוכית אינה בהכרח רק פרידה חגיגית ומתפעלת אלא פרידה שמאפשרת לתלמיד לחוות אותה במלואה ולעבד את משמעויותיה. עם זה בפרידה חינוכית נסיים תמיד בעידוד לזהות את הטוב, להכיר בו ולגייס משאבים של אופטימיות ואמונה בכוחות להתמודד עם העתיד לבוא.

> לפעילות ולסרטון

מבנה הפעילות
פעילות מליאה 1 – שיח על זיכרונות מיום הלימודים הראשון
פעילות אישית – איתור תמונות אישיות שצולמו בארבע העונות
פעילות קבוצתית – קלפי "שאלות עונתיות", בסיס לשיח על חוויות שזימנה לנו השנה
פעילות מליאה 2 – שיח רפלקטיבי וצפייה בסרטון

חומרים למורה
מצגת

פרידה- "כמו לטבע גם ללב יש ארבע עונות" - الفراق- "توجد أربعة فصول للقلب كما توجد أربعة فصول في الطبيعة"

للصفّ العاشر

إنّ مرحلة الفراق في الأطر التربويّة هي مهمّة تربويّة وشعوريّة مناطة بنا؛ نحن العاملين في التربية والتعليم، حيث نكرّس وقتًا كلّ سَنَة مِن أجل معالجة هذه التجربة على الصّعيدَين الفرديّ والجماعيّ. تُعدَّ هذه المرحلة فترة مهمّة في حياة الطالب، حيث ترمي إلى خَلْق تَسَلْسُل بين نهاية هذه المرحلة والاستعداد للبداية المُقبلة. لا يتّسم الفراق التربويّ بإثارة المشاعر فحسب، بل يتيح للطالب أن يعيش التجربة بأكملها، ويعالج المعاني التي ينطوي عليها. سنُنهي الفراق التربويّ دائمًا بالتشجيع على ملاحظة الأمور الإيجابيّة وتجنيد موارد التفاؤل، والإيمان بالطاقات والقدرة على مواجهة المستقبل.

درس

مبنى الدرس
العمل في المجموعة الكاملة (المرحلة الأولى)- إجراء محادثة حول ذكريات الطلّاب مِن اليوم الأوّل في السّنة الدراسيّة.
عمل ذاتيّ- البحث عن صُوَر شخصيّة التُقِطَت خلال الفصول الأربعة (الصيف، الخريف، الشتاء، الربيع).
العمل في مجموعات- استخدام بطاقات "أسئلة الفصول"، حيث يتمّ مِن خلالها إجراء حديث حول التجارب التي خاضها الطلّاب هذه السّنة.
العمل في المجموعة الكاملة (المرحلة الثانية)- إجراء محادثة تأمّليّة حول السيرورة ومشاهدة فيلم قصير.

موادّ للمعلّم
شرائح عَرْض تحوي الفعّاليّة، فيلم قصير

יש לכם רעיון?
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים-
שתפו ועזרו לתלמידים להיות מרוצים !

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.