נושאים נלמדים

פונקצייה קווית

פונקצייה קווית היא פונקצייה שבה קצב ההשתנות אחיד. לימודי התחום האלגברי בכיתה ח' מבוססים על המושגים והמיומנויות שנלמדו בכיתה ז' כגון ביטוי אלגברי, פתרון משוואה ומושג הפונקצייה. בכיתה ח' מושג הפונקצייה הקווית מוביל אל עבר פתרון משוואות קוויות, מערכות משוואות קוויות בשני נעלמים, אי-שוויונות, משוואות עם ערך מוחלט ושאלות מילוליות שפתרונן נעשה באמצעים אלו.

משפט פיתגורס במישור ובמרחב

הידעת? את המשפט עצמו הכירו בתרבויות עתיקות זמן רב לפני פיתגורס[1]. בקרב חוקרי ההיסטוריה של המתמטיקה, אין הסכמה לגבי השאלה אם משפט פיתגורס התגלה פעם אחת, ונדד בין התרבויות השונות בעת העתיקה, או שמא התגלה בכמה מקומות באופן עצמאי. המתמטיקאי ההולנדי ברטל לינדרט ואן-דר-ורדן סבר כי המשפט התגלה בבריטניה הנאוליתית[2] ומשם הופץ הידע על אודותיו למצרים ולמסופוטמיה. בהמשך, הועבר הידע להודו, לסין וליוון. השערה זו מבוססת על גילויים של מבנים פרהיסטוריים באיים הבריטים, הבנויים בזוויות ישרות וצלעות שהיחסים בין אורכיהן הם מספרים שלמים. מבנים אלו מתוארכים למאה ה-25 לפנה"ס.

יחס פרופורציה וקנה מידה

הידעת? יחס הוא המנה של שני מספרים (גדלים או כמויות) חיוביים ומשמש להשוואה פי כמה גדול או קטן האחד מהאחר. חלוקה ביחס נתון היא פיצול של קבוצה נתונה לשתי תת קבוצות כך שהיחס בין הגדלים שלהן יהיה שווה ליחס הנתון. פרופורצייה היא שוויון בין יחסים. קנה מידה הוא יחס בין גודל בסירטוט או בדגם לגודל במציאות. כאן תוכלו למצוא סרטונים ופעילויות העוסקים בנושא היחס.

פתיחת שנה במתמטיקה

פעילויות לפתיחת שנה במתמטיקה

אחוזים

מהו אחוז? האם זה סתם שבר? אחוז מייצג חלק מכמות. לעומתו, לשבר מגוון משמעויות שרק אחת מהן, חלק מכמות, מתאימה למשמעות של אחוז

דמיון משולשים

איך נוכל למדוד אורך של עץ אם אנו יודעים את אורך הצל שלו? במסגרת לימוד הנושא 'דמיון משולשים', נלמד לזהות משולשים דומים, נמצא נתונים חסרים באמצעות תכונת הדמיון מתוך שימוש בפרופורציה. נוסף על כך, נעסוק בבעיות המשלבות דמיון משולשים ועובדות שנלמדו בכיתה ז' ובתחילת כיתה ח' ונשלב דוגמאות מחיי היום-יום

סטטיסטיקה

נושא בעל הקשרים רבים במציאות, ונלמד בחלקו כבר בבית הספר היסודי. בחטיבת הביניים חוזרים ומעמיקים בנושא כולל קישור לתחום האלגברי ושימת לב לסיטואציות מהיום יום

הסתברות

מהי ההסתברות לקבלת "עץ" בהטלת מטבע? מה ההסתברות שיוולד בן? הסתברות היא תורה מתמטית בעלת השלכות שימושיות לחיי היומיום. היא עוסקת בהתרחשויות עתידיות הכרוכות באי-ודאות. אספנו עבורכם פעילויות מגוונות ללימוד הסתברות.

נושאים נוספים