נושאים נלמדים

גאומטריה

אוסף פעילויות מומלצות המותאמות לתכנית הלימודים לכיתות א-ו בנושא גאומטריה

המספרים הטבעיים

אוסף פעילויות מומלצות המותאמות לתכנית הלימודים לכיתות א-ו בנושא מספרים טבעיים

פעולות במספרים טבעיים

אוסף פעילויות מומלצות המותאמות לתכנית הלימודים לכיתות א'-ו' בנושא פעולות במספרים טבעיים.

מדידות

אוסף פעילויות מומלצות המותאמות לתכנית הלימודים לכיתות א-ו בנושא מדידות

שברים פשוטים ומספרים עשרוניים

אוסף פעילויות מומלצות המותאמות לתכנית הלימודים לכיתות א-ו בנושא שברים פשוטים ומספרים עשרוניים

חקר נתונים ודיאגרמות

אוסף פעילויות מומלצות המותאמות לתכנית הלימודים לכיתות א-ו בנושא חקר נתונים

אחוזים

אוסף פעילויות מומלצות המותאמות לתכנית הלימודים בנושא אחוזים.

נושאים נוספים