כל הנושאים הנלמדים

י"א בחשוון: יום פטירת רחל אמנו   | מעגל השנה

רחל היא בת לבן, אחות לאה, אשת יעקב האהובה ואֵם שניים מבניו: יוסף ובנימין. רחל נמנית עם ארבע האימהות ומאז מותה מבכה על גורל עמה.

שאול ובעלת האוב   | שמואל א

העלאה באוב היא אחת מדרכי הכישוף והקסם שאסרה התורה. דווקא שאול, שהשתדל להנהיג במלכותו את מצוות התורה והכרית את האובות והידעונים מן הארץ, נתפס בחולשתו כשמחליט לפנות לעזרתה של בעלת אוב. שמואל א פרק כ"ח המתאר את ערב צאתו של שאול לקרב ממנו לא שב, מתאר למעשה גם את השלב האחרון בהידרדרותו של שאול

הערכה חלופית   | מיומנויות לימוד

הערכה חלופית בודקת מה מידת יכולתם של תלמידים ליישם את הידע, המיומנויות וההבנה שרכשו בעולם האמִתי.

מבדקי מיומנות   | מיומנויות לימוד

אתנחתא או סוף פסוק? לקראת פתיחת שנת הלימודים- שלל מבדקים ומחוונים לבדיקת התמצאות התלמידים במיומנויות בסיסיות של לימוד התנ"ך דוגמת השימוש בגימטריה, זיהוי ו' ההיפוך, סימני פיסוק וטעמים

טועמים מהטעמים   | מיומנויות לימוד

טַעֲמֵי הַמִּקְרָא מסמנים לקורא כיצד להגות את המילים והפסוקים. הטעמים הם גם אמצעי חשוב להבנת הטקסט המקראי.

יום ירושלים   | מעגל השנה

ירושלים היא בירתו של עם ישראל מאז דוד המלך. עד לימי דוד המלך הייתה העיר שייכת ליבוסים, מיושבי הארץ, ושימשה מבצר שהגן על מעיין הגיחון שנבע בה. העיר שכנה בין נחלת השבטים בנימין ואפרים בצפון ויהודה בדרום, מחוץ לתחום ההתיישבות הישראלי

צום גדליה   | מעגל השנה

צוֹם גְּדַלְיָה (גְּדַלְיָהוּ) הוא אחד מארבעה צומות שנקבעו על חורבן בית המקדש. הצום נקבע לציון הירצחו של גדליה בן אחיקם והוא מצוין יום לאחר ראש השנה.

התמצאות בתנ"ך   | מיומנויות לימוד

התמצאות בתנ"ך היא תנאי הכרחי ללימודו וכדי להשיגה חשוב בין השאר לתרגל היכרות עִמו.

משתעשעים בגימטרייה   | מיומנויות לימוד

המספרים במקרא מופיעים בדמות אותיות, כך מסומנים הפרקים והפסוקים. זהו שיעור קליל להכרת הגימטרייה לשם התמצאות בטקסט.

סיפור נבל הכרמלי   | שמואל א

משולש היחסים של דוד, נבל ואביגיל מעלה שורה של שאלות והמרכזית בהן: מי הוא הנבל האמִתי בסיפור?

חוק החרם   | ספר יהושע

החרם במקרא הוא דין מדיני המלחמה המופיעים בספר דברים ועניינו השמדה מוחלטת של האויבים, בעלי החיים שברשותם והשלל – מנחת קודש לה'. חוק החרם אינו פשוט מוסרית, ולא בכדי פירשו אותו חז"ל שלא כפשוטו. לדעתם לא הייתה בפועל השמדה כוללת של עמי כנען אלא ניתנה להם האפשרות להשלים עם ישראל ולהיכנע

יהושע - משרת משה או עבד ה'?   | ספר יהושע

משה הוא עבד ה', ואילו יהושע – משרתו של משה. המספר המקראי נאחז בשמו של משה ובמעמדו ונדמה שהוא מתקשה להשלים עם לכתו של משה ועם העברת ההנהגה ליהושע. בתום ימי האבל, האין זו העת להעלות על במת ההיסטוריה את יהושע לבדו?

סיפור הולדתו של מנהיג   | ספרי התורה

הוא היה ילד קטן שגדל בארמון ובמקום ליהנות ממנעמיו יצא לראות בסִבלו של עַמו. מדוע נבחר משה להנהיג את העם? קווים לדמותו של מנהיג.

נושאים נוספים