דלג אל

שירות לאומי

הכנה לקראת שירות משמעותי

הכנה לקראת שירות משמעותי

תכנית בית ספרית להכנת תלמידות י-יב לשירות משמעותי המושתתת על העקרונות הבאים:

התהליך החינוכי מושתת על שלושה צירי פעולה השזורים זה בזה: ציר החינוך האמוני-ערכי, ציר הידע וציר ההתנסות וההסתגלות. כלומר, התכנית תשלב הקניית ערכים, ידע ומיומנויות הנדרשות לשירות לאומי.

 • התכנית היא רב-תחומית, והיא מחייבת שיתוף פעולה בין גורמים שונים: צוות בחכמ"ה בית ספרי, מנהל המוסד החינוכי, רכז חינוך חברתי-קהילתי, רכז ההכנה לשירות משמעותי בבית הספר, מחנכות הכיתה, יועץ חינוכי, רכז קליטת עלייה, מורים מקצועיים, רב בית הספר, האגף לשירות לאומי במשרד החינוך, נציגי העמותות השונות ועוד.
 • התכנית רואה במחנכת הכיתה דמות מובילה בתהליך הכנת הבת לקראת שירות משמעותי.
 • מחנכת הכיתה תשמש גורם תומך עבור תלמידותיה ותעודד אותן לשתפה בתהליך שהן עוברות.
 • מחנכת הכיתה אחראית לעיבוד של תכני הפעילויות שמעבירים גורמים חוץ-בית ספריים. עליה לקשר תכנים אלה לשיעורי החינוך שהיא מעבירה.
 • יש לבנות, בתיאום עם רכז החינוך החברתי בבית הספר, תכנית בית ספרית תהליכית ומובנית. חשוב לשלב בין כלל הפעילויות הניתנות לשכבה על-ידי גורמים שונים.

תוכנית חינוכית תהליכית להכנת תלמידות שכבות י'-י"ב לשירות משמעותי

סילבוס התכנית החינוכית לכיתות י'-י"ב

סילבוס התכנית החינוכית לכיתות י'-י"ב

תכנית לכיתות י'  

בכיתה י', ההכנה לשירות משמעותי תעשה בעקיפין, בהקשר לנושאים הבאים:

 • הפעלת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית", המכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיה, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.
  התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של 'למידה אגב שירות' (learning service) והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים והתנסותיים של שירות משמעותי בקהילה, בתהליכים מובנים של שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך (מתוך: חוזר מנכ"ל – למידה משמעותית, התפתחות אישית ומעורבות חברתית-קהילתית).
 • מעורבות חברתית כחלק מעיצוב זהות ציונית-דתית ומחינוך לאהבת העם והארץ ושייכות אליהם. במסגרת שבוע החמ"ד להטמעת חזון החמ"ד ולחיזוק יעדי החמ"ד. לדוגמה: בלימוד דמות החמ"ד השנתית ובלימודי מקצוע היסטוריה ומחשבת ישראל.
 • הפעלת התכנית "להיות אזרח" – תכנית חינוכית לקראת קבלת תעודת זהות המחזקת את תחושת השייכות למדינה.

תכנית לכיתות י"א

בכיתה י"א, ההכנה לשירות משמעותי תעשה בשני היבטים:

 • בהיבט כללי – מישור ערכי: חסד, נתינה ותרומה למדינה.
 • בהיבט אישי – תהליך קבלת החלטות ומימוש עצמי.
 • במהלך השנה, הבנות תבררנה שאלות ערכיות ואישיות: למה לשרת ואיזה תחום שירות מתאים לאישיותן. בירור זה יעזור לכל בת להכיר בכוחותיה וביכולותיה. התהליך יסייע לה להעצים את אישיותה ולפתחה ולבחור בשירות משמעותי מתאים.

תכנית לכיתות י"ב

בכיתה י"ב יינתנו מידע וכלים להכנה לשירות ולהתמודדות עם קשיים ועם אתגרים קודם לשירות הלאומי ובמהלכו.

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.