הדרכות מקוונות

הדרכות גוגל מיט - Google Meet

מרץ 2023

אפריל 2023

מאי 2023

וובינר מאי 2023

סרטוני הדרכה

ZOOM
ZOOM
MOODLE
MOODLE
MICROSOFT TEAMS
MICROSOFT TEAMS
GOOGLE CLASSROOM + MEET
GOOGLE CLASSROOM + MEET