למידה

הגדרת הלמידה

תפיסת הלמידה העדכנית מכוונת להשגת מטרות למידה שיאפשרו למערכת החינוך להיענות לצרכים ולאתגרים של לומדים בכלכלת הידע ובחברה הישראלית של המאה ה-21. מחקרים מראים התאמה בין הצלחה בחיי הפרט, המשפחה, החברה והתעסוקה (שעברו תמורות יוצאות דופן במהפכת המידע של העשורים האחרונים) לבין מימוש מטרות המערכת כפי שהוגדרו בתפיסת הלמידה המתחדשת:

לעודד תלמידים להגיע להבנה של רעיונות גדולים בתחומי הדעת וליישם ידע בהקשר אחר מזה שנלמד

לסייע לתלמידים לפתח מיומנויות הפועלות בעזרת הידע ומייצרות ידע חדש

לסייע לתלמידים בגיבוש זהותם באמצעות דיון בתפיסות ערכיות ועמדות בזיקה לתהליכי הלמידה ולהקשר המציאותי

מהי הבנה?

למידה המובילה להבנה היא כזו העוסקת ברעיונות גדולים המקשרים בין פריטי ידע בתוך תחום דעת ומקושרים לתחומי דעת אחרים. ההבנה מאפשרת ללומדים:

למקם מושג, עיקרון או רעיון בהקשר רחב ועשיר

להעביר ידע בין תחומי דעת והקשרים שונים בחיים

לפתח את יכולתם להשתמש בידע גם בנסיבות משתנות

הקשר בין פיתוח מיומנויות והבנה

הקשר בין פיתוח מיומנויות והבנה. יכולת הבוגרים להגיע להבנה ולהעביר ידע בין הקשרים תלויה במידה רבה בפיתוח המיומנויות כפי שהוגדרו בתפיסת הלמידה המתחדשת. המיומנויות הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות:

מאפשרות לתלמידים לדעת איך, מדוע ומתי ליישם את הידע שיש להם במענה לשאלות ובעיות שעימן הם צריכים להתמודד

משכללות את יכולת הבוגרים להעביר ידע בין הקשרים ובין תחומים

משכללות את יכולת הבוגרים להשתמש בידע באופן אפקטיבי בתחומי החיים השונים כתלמידים ולומדים

עקרונות מקדמי למידה

עקרונות מקדמי למידה. האופן שבו בני אדם לומדים והתנאים הדרושים להם בתהליך הלמידה השתנו ללא הַכֵּר בעשורים האחרונים, ועל כן עלה הצורך להגדיר עקרונות למידה עדכניים ומותאמים למציאות הנוכחית. תפיסת הלמידה מגדירה מה נדרש ללמידה איכותית, כדי לשפר משמעותית את יכולתם של אנשי חינוך לחולל תהליכי למידה בכיתות ובתוך כך למקסם את האפקטיביות של משאבי המערכת. אלו שבעת העקרונות מקדמי הלמידה שנקבעו לשם כך ולאור מטרותיה של תפיסת הלמידה המתחדשת:

מוטיבציה

מוטיבציה

מצב מנטלי הקשור הן להנעה הראשונית ללמידה והן להתמדה בלמידה. ניתן להשפיע על המוטיבציה ולהעצימה בתהליכים פדגוגיים. מוטיבציה נוצרת כאשר ללומד ישנה תחושת שייכות, יכולת ומסוגלות ליצור ולהשפיע. כאשר התלמיד תופס את הלמידה כבעלת ערך לחייו וזהותו, רואה בתכנים כקשורים לתחומי העניין שלו ובוחר בתהליך הלמידה – המוטיבציה מועצמת.

מודעות והכוונה עצמית

מודעות והכוונה עצמית

לומד המווסת ומנהל בעצמו את תהליך הלמידה - מצליח יותר. ניהול הלמידה כרוך במודעות של הבוגר לתהליך הלמידה של עצמו ולהצבת יעדים, בקרה עצמית ותכנון הלמידה. המודעות וההכוונה העצמית ניתנות לשכלול בתהליך פדגוגי.

ידע והתנסות קודמים

ידע והתנסות קודמים

למידה אינה העברה של ידע לכלי ריק, אלא תהליך שבו הלמידה תומכת בתהליך ההבניה המחודשת של ידע חדש בהתבסס על הידע וההתנסות הקודמים של הלומדים (אשר קיימת ביניהם שונות בתחום זה). הלומד לעולם יבחן ידע וחוויות חדשות לאור הידע והניסיון הקיימים אצלו כבר, ועל תהליך הלמידה להיות מותאם לכך.

ביצוע הבנה

ביצוע הבנה

ההבנה היא תהליך פנימי בתודעתם של הלומדים המתבטא ביכולת למקם עובדה, רעיון, עיקרון או מושג ולהשתמש בהם בהקשר רחב ועשיר. כדי שנוכל להבחין בתהליך של הבנה, לחנך אליו ולהעריך אותו, יש לכלול בלמידה רכיב של ביצוע שמדגים אותה ומסייע להשגתה. המחקר האמפירי מצביע על ביצוע הבנה כרכיב הכרחי בתהליך הפדגוגי.

הקשר מציאותי (קונטקסט)

הקשר מציאותי (קונטקסט)

הידע, המיומנויות והערכים באים לידי ביטוי גם מחוץ להקשר הכיתתי. הלומד חוקר באופן עצמאי או בלמידה שיתופית את המציאות שסביבו, מגלה ויוצר בה ידע, מזהה ומבין את השימוש בידע התאורטי במציאות. למידה בתוך ההקשר המציאותי שבו נוצר ומיושם הידע מעמיקה את הלמידה.

דיאלוג ומשוב

דיאלוג ומשוב

הכוונה לדיאלוג בין הלומד לשאר השותפים ללמידה (המורה, הלומדים האחרים, משפחתו ואנשים נוספים הנוכחים בתהליך הלמידה). דיאלוג ומשוב תומכים במוטיבציה דרך יצירת דפוס חשיבה מתפתח ובפיתוח מודעות והכוונה עצמית דרך המפגש עם עמדתו ומשובו של האחר. דיאלוג ומשוב מקדמים הבנה במהלך הלמידה והם ההזדמנות הטובה ביותר להערכתה (באמצעות ביצועי הבנה). דיאלוג ומשוב הכרחיים לפיתוח מיומנויות רגשיות (SEL)- תוך-אישיות ובין-אישיות.

סביבות תומכות למידה

סביבות תומכות למידה

סביבות למידה על מרחביהן השונים נדרשות להיות בטוחות ומוגנות עבור הלומדים, מאפשרות קשר, חיבור טכני ותקשורת בין המשתתפים ומעודדות צמיחה והתפתחות של כלל המשתתפים בתהליך הלמידה. סביבת למידה יכולה להיות טכנולוגית, היברידית, בשטח טבעי או בנוי וכד'. סביבת למידה בטוחה היא הבסיס ליכולת של הלומד להשתתף באופן פעיל בתהליך הלמידה. סביבת למידה מאפשרת היא תנאי הכרחי לתקשורת רציפה. סביבת למידה מעודדת צמיחה היא תנאי להתקדמותו והתפתחותו של הלומד בתהליך הלמידה.