דלג אל

הצהרת נגישות

נגישות

חזרה

הנחיות להנגשת תוכן מרכזי באתרי אינטרנט

הנחיות להנגשת תוכן מרכזי באתרי אינטרנט

מידע למורים, מורות וגננות שפותחים מרחבי למידה.

מטרת מידע זה היא להגדיר אילו התאמות נגישות ושמישות נכללות בדרך כלל באזור תוכן מרכזי, כדי להגדיר התאמות נגישות ושמישות בהתאם לחוקים, לתקנות ולתקנים הנהוגים בארץ ובעולם.

טקסט חלופי לתמונות

 • תמונות הן דרך נהדרת להעביר או להשלים מידע למשתמשים.
 • לכל תמונה או תמונת קישור יש להוסיף טקסט חלופי שיתאר בקצרה את מטרת התמונה.
 • אם מדובר בתמונת אווירה או בתמונת רקע שאין לה שום פונקציונליות מבחינת המשתמש, ניתן להגדיר אותה כתמונת רקע באמצעות ALT ריק או מאפיין מקביל.
 • תמונות שאין להן טקסט חלופי תקין לא יוכלו לשמש אנשים עם מוגבלות בראייה. בכל פעם שתוכנה קוראת מסך תגיע לתמונה ללא טקסט חלופי, היא תקריא את שם הקובץ או את כתובת הקישור של התמונה.

כותרת ראשית וייחודית לכל עמוד

 • לכל עמוד תוכן יש להגדיר כותרת ראשית ייחודית המציגה את נושא העמוד או מטרתו.
 • כותרת ראשית בכל עמוד צריכה להיות מוגדרת כ-h1 או h2. במקרים רבים ההגדרה ההיררכית של כותרות באתר נקבעת ברמת התשתית, כך שכאשר עורך תוכן כותב את מילות כותרת העמוד, התשתית יוצרת כותרת היררכית ברמה 1. לפיכך ברוב המקרים עורך התוכן רק צריך להזין את מילות הכותרת בשדה הרלוונטי.
 • במקרים מסוימים עמודי בית אינם כוללים כותרת ראשית ברמה 1 בשל שיקולי עיצוב הנהוגים בעמודי בית. אך הגדרת כותרת ראשית של אזור תוכן מרכזי תסייע לאנשים להבין את מטרתו ומהותו של העמוד, וכן תסייע למשתמשי טכנולוגיות מסייעות להגיע ישירות לאזור תוכן מרכזי בכל עמוד ולהציג את העמוד בתצוגת הקורא.

שימוש בכותרות היררכיות בתוכן העמודים

 • בעמודי תוכן נוהגים לעיתים קרובות לחלק את העמוד למקטעים ולהציג כותרות וכותרות משנה לטקסט ולקבוצות קישורים. הכותרות מיועדות לארגון קטגוריות, תחומים, סעיפים, מקטעים וכדומה.
 • מאפייני העיצוב של כותרות וכותרות משנה מבהירות למשתמשים (עם שרידי ראייה) היכן מדובר בכותרת והיכן מדובר בתוכן משני לכותרת או בתוכן מסוג אחר, ובכך מסייעים למשתמשים להתמצא טוב יותר בממשק.
 • כדי שטכנולוגיות מסייעות לנגישות, לרבות תוכנות קוראות מסך, יוכלו להבין גם הן את המבנה ההיררכי של הכותרות בעמוד, יש להגדיר את הכותרות בתג פשוט ומקובל ב-HTML. כותרות בדפי אינטרנט ניתן להגדיר ברמה של h1 עד h6.
 • לעיתים הגדרות העיצוב של כותרות ברמות ההיררכיות השונות הוגדרו כך שיתאימו למאפייני העיצוב הגלובליים באתר. עורך התוכן יכול לבחור מתוך אפשרויות העורך בכותרת היררכית ברמה המתבקשת, והעיצוב בדרך כלל מותאם לעיצוב הגלובלי באתר.
 • הגדרת מבנה היררכי תקין של כותרות מתבטא בכך שכותרת ראשית תהיה גבוהה ברמה ההיררכית (למשל h2 = מקצועות ליבה, h3 = קישורים או פירוט שמות מקצועות הליבה)

ניגוד מינימום בין צבע טקסט לצבע רקע

 • יחס ניגוד מינימום בין צבע טקסט לצבע רקע ניתן להגדיר בטווח הנע בין 1:1 ל-1:21 – מהמינימום עד למקסימום בהתאמה.
 • כדי לעודד משתמשים לשהות או לגלוש בממשק המשתמש, לרבות ביצוע פעולות אינטראקטיביות, מומלץ להגדיר יחס ניגוד תקין בין צבע טקסט לצבע רקע.
 • יחס ניגוד המינימום לטובת אנשים עם לקויות ראייה קלות הוא:
  • 1:4.5 בטקסט רגיל (מקביל לגודל גופן בין 10 ל-12 נקודות)
  • 1:3 בטקסט בגודל 14 נקודות מודגש והלאה או 18 נקודות ומעלה.
 • יחס ניגוד מינימום אינו חל במקרים הבאים:
  • לוגו או שמות מותג וטקסט על גבי סמל.
  • טקסט של מרכיב בממשק משתמש שהוא בלתי פעיל.
  • טקסט קישוט בלבד.
  • טקסט שאינו מוצג לאף אחד.
  • טקסט שהוא חלק בלתי נפרד מתמונה בעלת חשיבות.
 • על אף ההחרגות הללו, חשוב לעודד שימוש ביחס ניגוד בין צבע טקסט לצבע רקע אף מעבר לדרישות המינימום, בשל החשיבות שביצירת ממשקי משתמש קריאים ונוחים לשימוש לכולם.
 • עוד חשוב לציין כי יחס ניגוד מינימום בא לענות על הצורך של אנשים עם לקויות ראייה קלות, ובכל מקרה אינו מספק עבור אנשים עם לקויות ראייה מתקדמות.

טבלאות

 • טבלאות נועדו להציג מידע כמותי או נתונים השוואתיים.
 • באופן כללי, לא נהוג להציג מידע טקסטואלי כטבלה. לדוגמה, לא נהוג להציג מסמך זה כאשר כל תבליט מוגדר כשורה בטבלה.
 • תוכנות קוראות מסך יודעות להקריא למשתמש את מבנה הטבלה. תוכנה קוראת מסך יכולה להקריא כמה עמודות וכמה שורות יש בטבלה. כמו כן תוכנה קוראת מסך יודעת להקריא למשתמש את כותרת העמודה עבור כל תא. הדבר מקל על משתמשים בתוכנות קוראות מסך להבין את הקשר בין נתון מסוים בטבלה לכותרת העמודה שאליה הוא שייך.
 • לכן כאשר מוסיפים טבלה, יש למצוא אפשרות להגדיר כותרות ועמודות ו/או כותרות ושורות בהתאמה. הדבר דומה לטבלה במסמך Word שבה כותרות העמודות בטבלה מופיעות בכל עמוד שבו מוצג המשך הטבלה, כדי לאפשר לקוראים לעקוב אחר מבנה הטבלה.

עוד כמה כללים חשובים

 • שימוש ברשימות, בתבליטים ומספור אוטומטיים.
 • הימנעות משורות ריקות.
 • הימנעות משימוש במאפיינים חושיים בלבד, כגון צבע, צורה או מיקום במרחב. ניתן להשתמש במאפיינים חושיים כל עוד נלווה להם טקסט.
 • הימנעות משימוש בתמונות של טקסט, כגון צילומי מסך של פסקאות או עמודים או הגדרת כותרות כתמונות של טקסט.
 • יש לוודא כי סרטונים מוכנסים לעמודי תוכן כשהם כוללים כתוביות מסונכרנות בהתאם לנוהל שקבע משרד החינוך.
 • הוספת טקסט ברור לקישורים (לדוגמה, חוזר מנכ"ל תשפ"א – היערכות לחירום), כך שנושא הקישור יהיה ברור מההקשר שלו.

בדיקת נגישות

 • בטרם מעלים תוכן לאתר, יש לוודא שכל מרכיבי התוכן עומדים בדרישות הנגישות והשמישות.
 • בעורכי תוכן מסוימים, כגון זה הקיים בפלטפורמתMoodle, ניתן להסתייע בבודק הנגישות המובנה.
 • בפלטפורמות אחרות ניתן להסתייע בכלים חינמיים המסייעים בבדיקות נגישות ויעילים גם בבדיקת אזור תוכן מרכזי.

אתרים שבהם אין חובה גורפת להתאמות נגישות

 1. במקרים שבהם:
 • הכניסה לשירות האינטרנט מוגבלת לנרשמים לשירות מראש.
 • רשומים לשירות האינטרנט 500 משתתפים בו-זמנית לכל היותר.
 1. אם לא מתקיים האמור בסעיפים א' ו-ב' שבסעיף 1, התכנים באתר יונגשו לבקשת אדם עם מוגבלות.

אולי תתעניינו גם ב...

המקפצה – שיעורים קבוצתיים מקוונים חינם לתלמידים
המקפצה – שיעורים קבוצתיים מקוונים חינם לתלמידים
חשיבה מחשובית ורובוטיקה - למידה מרחוק
סביבת הלמידה Scratch מאפשרת לתלמידי מדעי המחשב ורובוטיקה לבנות ליצור בעזרת קוד משחקים, סיפורים אינטראקטיביים, אנימציות, סימולציות ועוד
מכינת קיץ – למידה בקבוצות ואטסאפ
תוכנית מכינת קיץ היא תוכנית חינם ללמידה חברתית בקבוצות ואטסאפ לתלמידים. התוכנית נועדה ללמידה ולהשלמת פערים בלימוד במהלך חופשת הקיץ לקראת שנת הלימודים החדשה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.