פרקטיקות להוראה איכותית

הוראה איכותית

הוראה איכותית עושה את כל ההבדל!

הוראה איכותית מתאפיינת בכך שהיא מושתתת על מתן מענה אישי לכל תלמיד ותלמידה, מומחיות בתחום התוכן ובדרכי ההוראה וניהול כיתה. כל זה נעשה לצד חתירה מתמדת של המורה ללמוד ולהתפתח מקצועית.

לפניכם מאגר פעולות המקדמות הוראה איכותית.

חשוב להדגיש שאין דרך אחת בלבד להוראה איכותית. על צוותי ההוראה להתאים את ההוראה באופן שתשרת את צרכי ההקשר הספציפיים, התלמיד, הכיתה, בית הספר והקהילה.