תפיסות ומגמות

מצפן

באמצעות חינוך אנו שואפים ליצור בסיס ערכי והשכלתי משותף בקרב הלומדים; לקדם שוויון הזדמנויות באמצעות צמצום הקשר בין תנאי החיים שהילד נולד אליהם לבין אופק אפשרויותיו; להכין את הלומדים לחייהם הבוגרים באופן שיאפשר להם לשגשג כפרטים; לסייע ללומדים לממש את הפוטנציאל שלהם ולעצב את חייהם בצורה מיטבית ועצמאית לקידום שלומוּת (well-being) בהווה ובעתיד.

המשך קריאה

תפיסת הלמידה

במערכת החינוך גובשה בשנים האחרונות תפיסת הלמידה המתחדשת שמטרתה לטפח לומד בעל ערכים, ידע ומיומנויות שיאפשרו לו להתפתח כאדם, למצות את יכולותיו ולתרום לחברה. קידום תהליכי למידה המשלבים ערכים, ידע ומיומנויות יאפשר לבוגריה התמודדות מוצלחת עם אתגרי החיים בחברה הישראלית המשתנה של המאה ה-21 ברמה האישית, החברתית-אזרחית והתעסוקתית.

ערכים

ערכים הם המצפן המוסרי שלנו. ערכים מאפשרים לנו להחליט מתי לפעול ומעצבים את הזהות האישית והחברתית שלנו. חמשת ערכי הליבה של תפיסת הלמידה המתחדשת ורכיביהם נגזרים מחוק חינוך ממלכתי והם ברוח מגילת העצמאות

לכל הערכים
ידע

ידע מקנה לנו הבנה והוא הבסיס לפיתוח מיומנות ולגיבוש תפיסה ערכית. תפיסת הלמידה העדכנית ממוקדת במעבר להבנה מעמיקה של ידע באמצעות למידת רעיונות גדולים המקשרים בין פריטי מידע והרחבת הקשרי הלמידה. כך התלמידים יתנסו בלמידה חוצת-תחומים ויוכלו להשתמש בידע בהקשרים משתנים

להמשך קריאה
מיומנויות

מיומנויות מעניקות לנו את היכולת לפעול וליישם ידע ותפיסה ערכית. בתפיסת הלמידה המתחדשת מוגדרות 13 מיומנויות כלליות המתחלקות ל-4 קבוצות. הן כוללות פירוט של יכולות ליבה ופעולות המרכיבות אותן ואבני דרך המתארות את התפתחותן המיטבית בחמישה טווחי גיל מגיל 3 ועד לכיתה י"ב

לכל המיומנויות

למידה

למידה

תפיסת הלמידה העדכנית והקשר בין מיומנויות להבנה
התפיסה הפדגוגית העדכנית מכוונת את מערכת החינוך להשגת מטרות למידה שיאפשרו לה להיענות לצרכים ולאתגרים של לומדים בכלכלת הידע ובחברה הישראלית של המאה ה-21.

מהי הבנה?

הבנה מאפשרת ללומדים למקם מושג, עיקרון או רעיון בהקשר עשיר ומפתחת את יכולתם להשתמש בידע גם בנסיבות משתנות. באמצעות למידה של רעיונות גדולים נוצרת הבנה המתבטאת ביכולת להעביר ידע בין תחומי דעת והקשרים שונים בחיים.
שמירת המידע נעשית כיום על ידי טכנולוגיות שונות, ומכאן עולה חשיבותם של עקרונות כלליים שמטרתם לסייע לתלמידים בסידור ובארגון של הידע הבלתי נדלה המונח לפתחם.

שבעה עקרונות מקדמי למידה
תפיסת הלמידה מפרטת שבעה עקרונות מקדמי למידה הנדרשים ללמידה איכותית, לאור מטרות תפיסת הלמידה המתחדשת (למעבר לעקרונות).

מחקר וידע בחינוך

מחקר וידע בחינוך

אתר מחקר וידע בחינוך מכיל מבחר תוצרי מחקר ופיתוח ומיועד לאנשי חינוך המבקשים להיעזר בידע שנצבר לתכנון ולקבלת החלטות על בסיס ראיות.

עשויים למצוא בו עניין גם קהלים נוספים כגון קובעי מדיניות, אנשי אקדמיה והציבור הרחב.

התוצרים המוצגים בקטלוג הפרסומים באתר עוסקים במגוון נושאים ובהם הוראה ולמידה, חינוך לערכים, שוויון הזדמנויות בחינוך, מִנהל החינוך, ועוד.

הנושאים 'החמים' המוצגים באתר נמצאים במוקד תוכנית העבודה במשרד והשיח החינוכי האקטואלי. הפריטים כוללים בין השאר דוחות מחקר, דוחות של מחקרי הערכה, סקירות של ספרות מחקרית ומדיניות, חקרי מקרה ומצגות.

האתר כולל בשלב זה תוצרים של הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), של אגף מו״פ ניסויים ויוזמות חינוכיות ושל לשכת המדען הראשי. יחידות נוספות צפויות להעלות את תוצריהן לאתר.