ערכים

ערכים הם המצפן המוסרי שבאמצעותו אנו בוחנים את העולם ובוחרים לפעול בו. גיבוש עמדות ותפיסת עולם ערכית מעצב את זהותנו האישית והחברתית. בתפיסת הלמידה המתחדשת מוגדרים חמישה ערכי ליבה מערכתיים הנגזרים מחוק חינוך ממלכתי וברוח מגילת העצמאות. מלבד ערכי הליבה יקודמו גם ערכי מורשת ייחודיים לאוכלוסיות ולמגזרים השונים בחברה הישראלית.

אהבת הדעת וחדוות הלמידה

 • גילוי סקרנות ועניין בלמידה
 • רוחב אופקים וחתירה לידע
 • הסתמכות על ידע מבוסס נתונים
 • שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות אישיות
אהבת הדעת וחדוות הלמידה

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 • היכרות ומחויבות לערכים יהודיים ודמוקרטיים ברוח מגילת העצמאות
 • כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק
 • שירות משמעותי (צבאי, לאומי, אזרחי)
 • השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה
מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל

 •  מחויבות לערכי המורשת והזהות התרבותית של התלמיד
 • היכרות וכבוד למגוון תרבויות ומורשות במדינה
כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל

צדק חברתי וערבות הדדית

 •  יושרה והגינות
 • סולידריות ועזרה לזולת
 • מעורבות חברתית ואזרחית
 • מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי
צדק חברתי וערבות הדדית

כבוד האדם והמשפחה

 •  כבוד לאדם ושמירה על זכויות היסוד
 • שמירה על ערך חיי אדם
 • כיבוד ההורים והמעגל המשפחתי
כבוד האדם והמשפחה