יחידות ההגבר בהיסטוריה

חזרה
חזרה לראש הדף

מבנה המגמה

מגמת היסטוריה מאפשרת לתלמיד הכרות עם עולמות חדשים וחשיפה לכלי העבודה של ההיסטוריון. המגמה מאפשרת לשאול שאלות, לפתח חוש ביקורת, מקנה כלים לחשיבה בנוסף להרחבת הידיעות בהיסטוריה.

 • יחידה שלישית כוללת מרכיב הערכה חלופית של יחידות ההגבר (30% מתוך יחידות ההגבר), סמל שאלון 29383 (חדש) [בעבר שאלון 22104]. 
 • יחידות רביעית-חמישית כוללת מרכיב בחינה חיצונית של יחידות ההגבר (70% מתוך יחידות ההגבר), סמל שאלון 29381 (חדש) [בעבר שאלון 22209].

יש להקפיד על סמלי השאלונים של מגמת ההגבר בחמ"ד. מספרי השאלונים מתחילים בספרות 29 [ולא 22 כפי שקיים בחינוך הממלכתי].

שימו לב

יחידות 4-5 אינן עומדות בפני עצמן. הן חייבות להיות מצורפות ליחידה השלישית על מנת להגיע לצבירה של שלוש יחידות לימוד נוספות.

אופן שקלול הציון

 • סמל ראשי לחמש יחידות: 29580
 • שאלון 29281 בחינה חיצונית בכתב 28%
 • שאלון 29283 חלופת הערכה- 12%
 • שאלון 29383 חלופת הערכה (יחידה 3): 18%
 • שאלון 29381 בחינה חיצונית, שני נושאים מתוך שמונה  42%
  סה"כ: 100%

נהלי פתיחת והפעלת מגמת היסטוריה

פתיחת והפעלת מגמת היסטוריה בבית הספר מחייבת יצירת קשר עם הפיקוח על הוראת היסטוריה בחמ"ד, דיווח על נושאי הבחירה, הצגת תוכנית הוראה וקבלת אישור.

חזרה לראש הדף

יחידות ההגבר - יחידה שלישית

הנחיות ליחידה השלישית בלימודי ההיסטוריה חמ"ד.

יש לבחור אחד מבין שני המסלולים הבאים:

 1. סדנה לכתיבת עבודות חקר
 2. סדנה לכתיבת תיק עבודות

חוזרים והוראות

חזרה לראש הדף

יחידות ההגבר - יחידות 5-4

תכנית לימודים מעודכנת ליחידות הרביעית והחמישית לשנת תשפ"ב

במסגרת היחידות הרביעית והחמישית יילמדו שני נושאים, נושא לכל יחידה מתוך הרשימה המוצעת בהמשך. התלמידים ייבחנו על שני הנושאים בבחינה אחת, בהערכה חיצונית ארצית. 

הלימוד המחייב ביחידות אלה יתבסס על הספרים והמאמרים שמפורטים בהמשך לכל נושא ונושא.

נושאי הלימוד

 1. הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי מלחמת העולם השנייה והעליות הגדולות מהן בשנים 1948 – 1967.
 2. מעיל תשבץ - מפגשי תרבות בין יהודים ומוסלמים בימי הביניים.
 3. קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה.
 4. מלחמת העצמאות.
 5. "אל מול עולם חדש" – לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה.
 6. תולדות ארצות הברית.
 7. יפן המודרנית.
 8. סין המודרנית.

מבנה בחינת הבגרות

התלמידים יבחרו בשני נושאים שלמדו, ובכל נושא יענו על שתי שאלות. בסך הכול יענו התלמידים על 4 שאלות. בכל נושא על התלמיד לענות על שאלה אחת משתי השאלות הראשונות (ניקוד לשאלה: 35 נקודות) ועל שאלה אחת מהשאלות השלישית והרביעית (ניקוד לשאלה: 15 נקודות).
סך הכול לכל נושא 50 נקודות.
נבחן מותאם עונה רק על אחת משתי השאלות הגדולות בכל נושא שנלמד, וכל אחת מהן תקבל ניקוד של עד 50 נקודות.

חזרה לראש הדף

נבחני משנה ונבחנים אקסטרניים

בוגרי 12 שנות לימוד המעוניינים להוסיף על יחידות החובה בהיסטוריה חמ"ד עוד שלוש יחידות לימוד כדי להשלים לחמש יחידות נדרשים לגשת לשני שאלונים:
שאלון 29381 ושאלון 29382.
 
שאלון 29381 הינו זהה לתלמידים מן המניין ולנבחני משנה:
 
שאלון 29382 הינו שאלון ממיר 30% חלופות בהערכה:
חזרה לראש הדף

פרטים נוספים

לשאלות והבהרות ניתן לפנות ל:

אולי תתעניינו גם ב...