על תיכוני: יג-יד

חזרה
מבנה הלימודים במגמה

סמל מגמת תקשוב לטכנאים והנדסאים (יג-יד) הוא 3591

הבחינות הממלכתיות טכנאים:

 1. מס' השאלון: 735001
  שם השאלון: רשתות תקשורת ואבטחת מידע
  מועד הבחינה: בסוף שנה"ל כיתה יג
 2. מס' השאלון: 735911
  שם השאלון: מבוא לשפת תכנות (פיתון) ובסיסי נתונים
  מועד הבחינה: בסוף שנה"ל כיתה יג
 3. השאלונים הבאים מתייחסים רק לתלמידי יג שלא ממשיכים לכיתה יד
  - מס' שאלון: 735915 מבחן מעבדה

- מס' שאלון: 735917 פרויקט גמר - מעבדה -במערכות תקשוב

הבחינות הממלכתיות הנדסאים:

 1. מס' השאלון: 735003
  שם השאלון: מבוא לתכנות ואריתמטיקה בינארית
  מועד הבחינה: בסוף שנה"ל כיתה יד
 2. מס' השאלון: 735913
  שם השאלון: יישומי ניתוב IP ואבטחה ברשתות קמפוס
  מועד הבחינה: בסוף שנה"ל כיתה יד
 3. מס' השאלון: 735916
  שם השאלון: בחינת מעבדה - מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט
  - הנחיות לפרויקט גמר– י"ד מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט HTML
  מועד הבחינה:
  בסוף שנה"ל כיתה יד
 4. מס' השאלון: 735918
  שם השאלון: פרויקט גמר
  - הנחיות לפרויקט גמר להנדסאים – י"ד רשתות תקשורת
  מועד הבחינה:
  בסוף שנה"ל כיתה יד

הערה: תוכנית הלימודים בהליכי שינוי. בקרוב תעלה התוכנית החדשה.