חפש ב:

היבחנות והערכה

חזרה
היבחנות והערכה

מידע על בחינות הבגרות ונוסחאונים למתמטיקה חטיבה עליונה.
5-3 יח"ל.

מבנה היבחנות

תכניות ההוראה במתמטיקה לתלמידים בחטיבה העליונה

הבהרות למתווה ההיבחנות במתמטיקה ב- 3 יחידות לימוד

הבהרות למתווה ההיבחנות במתמטיקה ב- 3 יחידות לימוד

הערכת התלמידים בתכנים המופיעים בתכנית הלימודים של השאלון הראשון במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד תהיה בהערכה בית-ספרית

בית הספר רשאי לקבוע את דרכי ההערכה המתאימות לו ולתלמידיו. דרכי הערכה שיובילו את התלמיד להעמיק בנושאים מתוך תכנית הלימודים ולהביע את ידיעותיו ואת והמיומנויות הנדרשות ממנו במגוון דרכים כגון: על ידי עבודות עיוניות יחידנית או קבוצתית, הכנת תלקיט עבודות, למידה באמצעות פרויקטים, בחינה פנימית ועוד.

ההערכה הבית-ספרית לתלמיד בשאלון הראשון תהווה 25% מהציון הסופי של התלמיד ברמת 3 יחידות לימוד. בית הספר יוכל להעביר למשרד החינוך הערכה בית-ספרית לתלמיד לשאלון זה כל עוד התלמיד לומד בבית הספר (נבחן אינטרני). חשוב להדגיש כי במסגרת הגמישות הפדגוגית יש לשקול היטב את השלב בו תינתן ההערכה הבית-ספרית לתלמיד. ההערכה הבית-ספרית שתינתן לתלמיד לא ניתנת לשינוי כל עוד התלמיד הוא נבחן אינטרני ולכן נכון לעיתים לא לסיים את תהליך הלמידה וההערכה עד למיצוי יכולותיו של התלמיד.

הערות:

 1. חשוב לעודד ולתמוך בתלמידים שהחלו את לימודיהם במתמטיקה ברמות המוגברות של 4 ו-5 יחידות לימוד לסיים את לימודיהם ברמות המוגברות.
 2. במידה ותלמיד שהחל את לימודיו ברמה מוגברת עבר בשלב מסוים לרמת  יחידות לימוד, על בית הספר למצוא דרכי הערכה מתאימות להערכת התלמיד בשאלון הראשון ברמת 3 יחידות לימוד, בכל תקופת לימודיו בבית הספר ובכפוף להנחיות אגף בחינות.
 3. נבחני משנה (בוגרים) ונבחנים אקסטרניים יוכלו להמשיך להיבחן בשלושת השאלונים האלה 35182, 35381, 35382 כהרכב לזכאות ל-3 יחידות לימוד במתמטיקה.

מבנה ההיבחנות במתמטיקה ב 5-4 יח"ל

שאלון ראשון 4 יחידות (35804)

משך הבחינה יישאר בהיקף של 3.5 שעות.

הנבחן יענה על 5 שאלות מתוך 8 על פי הפירוט הבא:

 • פרק א': ללא שינוי. בחירה של 2 שאלות מתוך 3 (שאלות מילוליות, גאומטריה אנליטית, הסתברות).
 • פרק ב': בחירה של שאלה 1 מתוך 2 (גאומטריה במישור, טריגונומטריה במישור).
  תינתן שאלה אחת מכל אחד מהנושאים. בשאלה בגאומטריה לא יידרש שימוש בטריגונומטריה אך מותר יהיה להשתמש בטריגונומטריה לפתרון השאלה.
 • פרק ג': ללא שינוי. בחירה של 2 שאלות מתוך 3 (חדו"א של: פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות). 

שאלון ראשון 5 יחידות (35806)

משך הבחינה יישאר בהיקף של 3.5 שעות.

הנבחן יענה על 5 שאלות מתוך 8 על פי הפירוט הבא:

 • פרק א': ללא שינוי. בחירה של 2 שאלות מתוך 3 (שאלות מילוליות, סדרות, הסתברות).
 • פרק ב': בחירה של שאלה 1 מתוך 2 (גאומטריה במישור, טריגונומטריה במישור).
  תינתן שאלה אחת מכל אחד מהנושאים. בשאלה בגאומטריה לא יידרש שימוש בטריגונומטריה אך מותר יהיה להשתמש בטריגונומטריה לפתרון השאלה.
 • פרק ג': ללא שינוי. בחירה של 2 שאלות מתוך 3 (חדו"א של: פולינומים, שורש ריבועי, פונקציות רציונאליות וטריגונומטריות).

בשאלון השני ברמת 5 יחידות (35807)

 1. לא תופענה שאלות עם סעיפים לא תלויים מנושאים שונים (למשל, סעיף מרוכבים וסעיף בגאומטריה אנליטית).
 2. באותה שאלה לא ישולבו יותר משני נושאים מתחומים שונים (למשל, לא תהיה שאלה המשלבת גאומטריה אנליטית, וקטורים ומספרים מרוכבים).

מאגר שאלות ל - 3 יח"ל

מאגר שאלות 35801

המאגר מיועד לשאלון הערכה בית ספרית במתמטיקה 35801 על פי המתווה להיבחנות במתמטיקה 3 יחל לכיתה י'.

המאגר מבוסס על "מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב- 3 יחידות לימוד", שיצא לאור בשנת תשנ"ח, ועל תוספות למאגר שפורסמו באתר המפמ"ר בשנים האחרונות.
השאלות החדשות שהתווספו למאגר מכילות, בין היתר, גם שאלות עתירות מלל, ושאלות שפתרונן מבוסס על תובנה, ניתוח ויישום ידע מתמטי.

מבוא
הספר שלפניכם הוא מאגר שאלות מעודכן לשאלון 35381
הספר מבוסס על "מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב- 3 יחידות לימוד", שיצא לאור בשנת תשנ"ח.

הרעיונות שעמדו ביסוד בניית המאגר המעודכן היו:

 • להנגיש את המתמטיקה כשפה אוניברסאלית, ברמות מסוימות, לכלל האוכלוסייה;
 • לקשר את המתמטיקה לחיי היום יום;
 • לפתח אינטואיציה מתמטית;
 • להכשיר אדם בוגר בעל מיומנויות חשיבה ולמידה, שיאפשרו לו להצליח בסביבה המודרנית;
 • להכשיר אדם בעל יכולות אוריינות מתמטית, כלומר, אדם היודע לעבד מידע מילולי וויזואלי לשפה המתמטית.

השאלות שהתווספו  למאגר מנוסחות על בסיס מקורות מידע בייצוגים שונים, ופתרונן מבוסס על יישום ידע מתמטי קודם, ניתוח נתונים ותובנה. בחלק מהשאלות הפתרון לא חייב להיות פתרון אלגברי, אך חשוב שהוא יהיה מלווה בהסבר לוגי מתמטי.
כמו כן נוספו למאגר שאלות וסעיפים עם הקשרים מציאותיים.

יש להדגיש כי בבחינת הבגרות ניתן לשנות בכל שאלה מהמאגר את המספרים המופיעים בשאלה, להוסיף סעיפי מדרגה, להוריד סעיפים, להוסיף סרטוטים וכדומה.

שאלה בבחינה עשויה להיות מורכבת משאלות שונות  באותו נושא. כמו כן, עשויות להופיע בשאלון שאלון 35381 עד שתי שאלות שאינן מתוך המאגר.

לקראת בחינות הבגרות במתמטיקה, מועד קיץ תשע"ד, במטרה לסייע למורים והתלמידים להיערכות מיטבית, אנו מפרסמים משימות הערכה מלווים בפתרונות, בשאלונים 35582 -35382.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.