חפש ב:

תוכנית הלימודים במדעי המדינה

חזרה

תיאור המקצוע

תיאור המקצוע

מדעי המדינה, ובשמם האחר "לימודי ממשל ופוליטיקה", עוסקים בהתנהגות האנושית במעגל הפוליטי. מטרתם לסקור ולתאר את התופעות של השתתפות הפרט בפוליטיקה ברמות שונות, ברמה המקומית, ברמה הארצית וברמה הבין-לאומית.

המקצוע עוסק בבחינת הרעיונות והגישות בסוגיית מעורבות המדינה בחיי הפרט והקבוצה.
מאז ומעולם עסקו בשאלה מדוע צריך מדינה. היו שחשבו שיש להמעיט ככל האפשר בכוחה של המדינה, והיו שחשבו שמדינה היא מעל לכול. היו ליברלים ושמרנים, סוציאליסטים ומְתקני חברה אחרים. בכל אלה ועוד עוסק המקצוע.
החברה האזרחית היא תופעה חברתית-פוליטית חדשה של שני העשורים האחרונים, והיא מעוררת דיון מעניין. עמותות, ארגונים חברתיים לא-מפלגתיים וכדומה תופסים יותר ויותר מקום הן בישראל הן בעולם, והצגתם לפני הלומדים מאפשרת לעורר דיונים העוסקים ב'כאן ועכשיו'.

מטרת העל של תוכנית הלימודים היא להקנות ידע בתחום הפוליטיקה והממשל, לפתח הבנה ויכולת ניתוח של בעיות חברתיות ופוליטיות, לאפשר הפנמה של ערכי הדמוקרטיה, ליצור מחויבות למשטר הדמוקרטי ולבחון את דרכי ההתמודדות של משטרים דמוקרטיים בעולם עם השינויים החלים בתפקידן של מדינות.

בשנת תשס"ה אושרה תוכנית לימודים חדשה המתאימה לשינויים שחלו בתחום הדעת והשינויים שחלו בנושאים כמו פוליטיקה ותקשורת, החברה האזרחית, נפילת בריה"מ וכישלונה החברתי. עם סיום הכנת חומרי הלמידה נעבור לתוכנית החדשה.
אפשר ללמוד את המקצוע ברמה של שתיים ושלוש יחידות ולהיבחן מודולרית בכיתה י"א או בכיתה י"ב.

מבנה בחינת הבגרות נותן אפשרות בחירה של 50%. שתי שאלות גדולות מתוך ארבע וחמש שאלות קטנות מתוך עשר. סך הכול שבע שאלות. הבחינה בודקת ידע, הבנה וניתוח של תופעות פוליטיות וגישות שונות לפתרונות של בעיות בתחום. השאלון בנוי בכל שנה על ידע שוטף של האקטואליה בארץ ובעולם, וכך מובטח שהתלמיד מבין את הנעשה סביבו.

תוכנית לימודים במדעי המדינה תשפ"א

א. המקצוע מדעי המדינה נלמד בהיקף של 2 יח"ל כחלק ממקבץ של 5 יח"ל במדעי החברה.
המקבץ מורכב משתי חטיבות בהיקף של 2 יח"ל בשני תחומי דעת הנכללים במדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה) על פי בחירת בית הספר ועוד 1 יח"ל שהיא עבודת חקר על סוגיה מתחום מדעי החברה.
ב. מבנה הלמידה וההערכה במדעי החברה:

  1. תלמידים הבוחרים ללמוד מדעי החברה ייבחנו בתחום דעת אחד במבחן בגרות חיצוני. תחום הדעת השני ועבודת החקר יהיו להערכה בית ספרית מגוונת.
  2. בתחום הדעת שנבחר להערכה חיצונית נקבעו ליבה משותפת של ידע ומיומנויות שעליה יתקיים מבחן הבגרות ופרקי בחירה והעמקה להערכה בית ספרית מגוונת.
  3. המקצוע שנבחר להיבחנות פנימית יילמד בדרכי למידה והערכה מגוונות על פי מסמכי תוכנית הלימודים לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכיתה י"ב תשפ"ב.
    חוזר מפמ"ר עם הסבר מפורט יפורסם בקרוב.

החלוקה לנושאי חובה ונושאי בחירה והעמקה:

התוכנית המוצגת להלן נבנתה לאור הנחיות המשרד להפריד בין נושאי הלימוד שיהיו בסיס לבחינת בגרות חיצונית במדעי המדינה ויהיו 70% מנושאי הלימוד שאושרו במסמך ההתאמה בשנת תשע"ד. להלן ייקראו בשם נושאי פרקי חובה. נושאים אלה יהיו אחידים וזהים בעבור כל בתי הספר המלמדים מדעי המדינה.
שאר הנושאים, 30% מנושאי תוכנית הלימודים (אלו הצבועים בירוק) יועמדו לבחירה של בית הספר והמורים המלמדים, כפי שיפורט בהמשך בסעיף 4. הוראת נושאים אלה תאפשר למורה למידה מעמיקה יותר ושימוש בשיטות הערכה חלופיות. על ההישגים בנושאים אלה תתקיים הערכה פנימית או חלופית של בית הספר, והם לא ייכללו בנושאי בחינת הבגרות החיצונית. להלן ייקראו בשם נושאי הרחבה והעמקה.

שיקולים לבחירת הנושאים שיילמדו במסגרת 70% לבסיס הידע והמיומנות – פרקי חובה להיבחנות חיצונית:
• מושגים והוגי דעות שהם ליבת המקצוע
• נושאים החשובים לחיזוק החינוך לערכים אזרחיים ודמוקרטיים
• מיומנויות הנדרשות לבוגר מערכת החינוך במאה ה-21 וחינוך לאזרחות פעילה
• נושאים המדגישים את ערך השוויון החוקי והפוליטי

שיקולים לבחירת הנושאים שיילמדו במסגרת הרחבה והעמקה 30% – להערכה בית ספרית:
• תכנים המאפשרים שילוב נושאים כגון משטרים טוטליטריים של המאה הקודמת בהתאמה להגות הרלוונטית ובהשוואה למשטר הדמוקרטי
• תכנים המאפשרים שילוב של מיומנויות של חשיבה מסדר גבוה
• שיטות הוראה חדשות המאפשרות הערכה חלופית המקנה למורה יכולת גילוי כישורי התלמידים

בפרקי העמקה והרחבה יכול בית הספר לבחור באפשרויות האלה:
א. הוראה של כל הנושאים מתוכנית הלימודים והערכתם באמצעות מבחן בית ספרי
ב. הרחבה והעמקה של שני נושאים בתוכנית באמצעות דרכי הוראה והערכה חלופיות כפי שפורטו על ידי הפיקוח על הוראת מדעי החברה

מושגי יסוד
רעיונות מרכזיים במשטרים דמוקרטיים
פוליטיקה ומשטרים דיקטטוריים
המשטר במדינת ישראל – סוגיות נבחרות
רעיון מדיני (הוגי דעות)

תוכנית הלימודים וחומרי עזר

שימו לב: אושרה תוכנית חדשה בממשל ופוליטיקה אך עדיין אינה מיושמת. בדבר מידע לגבי מדעי המדינה אנא פנו לסמר אמארה 050-3036446 s_smr_e@hotmail.com

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.