אודות התוכנית

אודות ג'אם טק

תוכנית ג'אם טק החלה כניסוי חלוץ לפיתוח מודל למידה המשלב שתיים-שלוש מגמות טכנולוגיות. המטרה לאפשר לתלמידי מגמות טכנולוגיות להתנסות בתכנון מוצרים לרווחת האדם בעבודה בצוות רב תחומי דרך יישום מתודולוגיות של חשיבה עיצובית (Design Thinking) במסגרת עבודת גמר במקצוע ההתמחות בחינוך הטכנולוגי.
כל אחד מחברי הצוות תורם לתהליך את תחום הידע שלו ונבחן על חלקו בפיתוח בידי בוחן מתחום הידע.
בשנת הלימודים תשע"ט ניגשו בפעם הראשונה תלמידים משבעה בתי ספר לבגרות בין תחומית במסגרת זו.

חזון ומטרות

חזרה לראש הדף

פרויקט ג'אם טק החל כניסוי חלוץ לפיתוח מודל למידה המשלב שתיים-שלוש מגמות טכנולוגיות.
מטרתו לאפשר לתלמידי מגמות טכנולוגיות להתנסות בתכנון מוצרים לרווחת האדם בעבודה בצוות רב תחומי דרך יישום מתודולוגיות של חשיבה עיצובית (Design Thinking) במסגרת עבודת גמר במקצוע ההתמחות בחינוך הטכנולוגי.
כל אחד מחברי הצוות תורם לתהליך את תחום הידע שלו ונבחן על חלקו בפיתוח בידי בוחן מתחום הידע.
בשנת הלימודים תשע"ט ניגשו בפעם הראשונה תלמידים משבעה בתי ספר לבגרות בין תחומית במסגרת זו.

 • לקדם את ההוראה והלמידה סביב פרויקטים בדגש על למידה בין תחומית בחינוך הטכנולוגי
 • לפתח אצל התלמיד את היכולת לתכנן מוצר המיועד לרווחת האדם משלב הרעיון ועד לשלב ייצור מודל עובד, כיחיד בצוות פיתוח
 • לאפשר למורי החינוך הטכנולוגי לפתח מתודות למידה חדשניות בסביבת למידה דיגיטלית לתכנון ולמידול
 • לחזק את הדיאלוג בין מטה משרד החינוך והשטח (הנהלה מורים ותלמידים)
 1. מורה מומחה בהפעלת מתודות מגוונות בתהליכי הוראה למידה כגון הקניית ידע, הבניית ידע, למידה סביב בעיה או דילמה וכדומה
 2. מורה המתמודד עם הלא נודע מתוך התעדכנות ולמידה מתמדת
 3. מורה מומחה בליווי עבודת צוות
 4. מורה מיומן בעבודת צוות
 5. מורה בעל שליטה במיומנויות אוריינות מידע ואוריינות טכנולוגית
 6. מורה מומחה לשילוב כלים דיגיטליים בתהליכי הוראה למידה הערכה
 1. בעל יכולת לעבוד בצוות
 2. תלמיד המתמודד עם הלא נודע מתוך התעדכנות ולמידה מתמדת
 3. מיישם את הנלמד כלומד עצמאי ומשתמש במיומנויות חשיבה מסדר גבוה, כגון חשיבה ליניארית מתכנסת וביקורתית לעומת חשיבה מתפרסת רוחבית המובילה ליצירתיות
 4. תלמיד בעל יכולת רפלקטיבית על אודות תהליכי הלמידה
חזרה לראש הדף

למידה רב תחומית – אקדמיה ברשת

איך מלמדים את כישורי המאה ה-21? כיצד מכשירים מורים להעביר כישורים אלו ולא ידע בלבד? ומה הערך של הלמידה הרב תחומית לתלמידים?
בשידור זה נתוודע אל בתי ספר שכבר מכשירים את התלמידים (ואת המורים) ללמידה רב תחומית בחינוך הטכנולוגי, ונראה כיצד התלמידים מתכננים ויוצרים יחד מוצר טכנולוגי.

אולי תתעניינו גם ב...