דוגמאות לפרויקטים משנים קודמות

מערכות בריאות/ מדעי הרפואה

פרויקטים טכנולוגים ממוסדות אקדמיים