חפש ב:

עתודה מדעית טכנולוגית

עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט) היא תוכנית מצוינות יוקרתית של החינוך הטכנולוגי במערכת החינוך. 

התוכנית מקדמת עלייה בשיעור מספר התלמידים והתלמידות המסיימים עם תעודת בגרות טכנולוגית-מדעית איכותית.

התוכנית היוקרתית מופעלת בכ-270 בתי ספר שונים ברמה הארצית במסלול שש שנתי (ז-יב) ובעלת הישגים משמעותיים בקידום החינוך המדעי טכנולוגי במדינת ישראל.

אודות התוכנית

חזרה לראש הדף

מסלול עתודה מדעית טכנולוגית הוא שש שנתי (כיתות ז-יב). בחטיבת הביניים מקבלים תלמידי התוכנית שעות תוספתיות במתמטיקה, בפיזיקה ובמדעי המחשב על פי תוכנית ייחודית.

בחטיבה העליונה מקבלים תלמידי התוכנית שיעורי תגבור במתמטיקה ובמדעים המותאמים לצורכיהם הלימודיים והאישיים.

שיעורי התגבור בחטיבה העליונה, ניתנים במטרה לסייע לתלמידים לעמוד במחויבות שלקחו על עצמם בלימודי המתמטיקה, המדעים והטכנולוגיה.

בסיום לימודיהם התיכוניים מקבלים תלמידי תוכנית המצוינות תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית. זו תספק להם מפתחות שונים העשויים לפתוח להם דלתות רבות בצבא, באוניברסיטה ובחיים בכלל.

יודגש כי משרד החינוך אינו אחראי לנושאים הקשורים לגיוס לצה"ל או לקדימות לשירות ביחידות מסוימות, וכי כל בירור צריך להיעשות מול הגורמים המוסמכים בצה"ל.

מקדמי הטבה

בוגרי התוכנית הזכאים לתעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית עשויים לקבל מקדמי הטבה (בונוס) מוגדלים במוסדות האלה:

 • הטכניון – מקדם ההטבה עשוי להיות תוספת של 30 נקודות למתמטיקה 5 יחידות לימוד, 30 נקודות למקצוע מדעי ו-30 נקודות למקצוע מדעי או טכנולוגי נוסף בהיקף של 5 יחידות לימוד כל אחד.
 • אוניברסיטת חיפה (סעיף 6) – עשוי להינתן בונוס תוספת של 10% לציון ממוצע הבגרות.

נוסף על כך תיתכן אפשרות קבלה לטכניון בלא ציון פסיכומטרי לבעלי בגרות מצטיינת לפי התנאים המפורטים.

קבלת מקדם הטבה (בונוס) בגין מקצוע המגמה משתנה בכל מוסד להשכלה גבוהה. באחריות התלמיד להיכנס לאתרי הרישום במוסדות להשכלה גבוהה ולוודא את הנושא. משרד החינוך אינו אחראי לקבלת מקדם ההטבה (בונוס) במוסדות להשכלה גבוהה.

פסטיבל תכנות 2021

חזרה לראש הדף

פסטיבל תכנות 2021 יוצא לדרך והפעם מקוון!

אירוע פסטיבל התכנות נערך שנה שעברה וזכה לאהדה רבה מצד המנטורים, המורים וכמובן התלמידים שהציגו את הפרויקטים שכתבו. לאור ההצלחה, השנה הפסטיבל התכנותי יתקיים בסיוע 3 חברות הייטק מובילות: 

חברת Google, חברת WiX וחברת Microsoft בתל אביב, בשיתוף משרד החינוך. 

פסטיבל התכנות יתקיים כמתוכנן ביום חמישי ה-03.06.2021, בין השעות 15:00 - 19:00.

 • תלמידים נבחרים מכיתות ז, ח או ט יכולים להשתתף בפסטיבל התכנות.
 • בסמכות המורה לבחור את סביבת הפרויקט (Python או סקראץ' או JS).
 • מכל בית ספר יכולים להשתתף באירוע לכל היותר 4 קבוצות המונות סך הכל עד 6 תלמידים ותלמידות. במידה ויש לכם יותר מ-3 פרויקטים איכותיים בפייתון ניתן לפנות בבקשת חריגה ליותר תלמידים. 

שימו לב:

רישום באתר מוקד מקצוע בלשונית אירועים (לאחר הזדהות).

קיום הפסטיבל מותנה במספר המשתתפים.

חטיבת ביניים

חזרה לראש הדף
חטיבת ביניים

התלמידים המשתתפים בתוכנית לומדים את תוכנית הלימודים הרגילה ונוסף עליה תכנים מדעיים וטכנולוגיים תוספתיים המאפשרים האצה, הרחבה, העמקה והעשרה בתחומים אלו בחטיבת הביניים. 

מטרות

 • להתוות לתלמידים מסלול לתעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית.
 • להעלות את מספר התלמידים שיבחרו בחטיבה העליונה 5 יחידות לימוד במתמטיקה ושני מקצועות מדעיים-טכנולוגיים מוגברים.

עקרונות התוכנית

 • שעות שבועיות תוספתיות
 • תוכניות לימוד ייעודיות במתמטיקה, בפיזיקה ובמדעי המחשב
 • צוות מורי התוכנית יעברו השתלמויות ייחודיות.
 • ליווי והדרכה למנהלי בתי הספר, לרכזים ולצוות המורים המוביל

מבחנים ייעודים

דיווח נתוני עמ"ט בחטיבת הביניים

חזרה לראש הדף

מידע לדיווח על נתוני עמ"ט

בתי הספר בתוכנית "עתודה מדעית טכנולוגית" חייבים לדווח על הפעלת התוכנית באמצעות תוכנת הניהול הפדגוגי הבית ספרית.

הדיווח בבית הספר הוא באחריות רכזי עתודה מדעית טכנולוגית חטיבת הביניים. הרכזים נדרשים לדווח בשיתוף פעולה עם נציג בית הספר שלו קיימות הרשאות מתאימות לדיווח.

דיווח זה יחליף את דיווח הרכזים כפי שהיה נהוג עד כה באתר עמ"ט. 

נבקש להשלים את הדיווחים לא יאוחר מאמצע חודש נובמבר.

הנחיות כלליות לדיווח באמצעות תוכנת ניהול פדגוגי בית ספרית

יש ליצור שלוש קבוצות לימוד בכל שכבה בחטיבת הביניים במקצועות משרד החינוך האלה ובשמות האלה בלבד: פיזיקה, מדעי המחשב ומתמטיקה.

בפונקצייה המגדירה שיוך לתוכנית חינוכית עליכם לשייך את הקבוצות שהגדרתם לתוכנית "עתודה מדעית טכנולוגית" (מס' 829).

בפונקצייה המגדירה את שיוך פרטי רכז התוכנית עליכם לרשום את פרטי רכז או רכזת תוכנית עתודה מדעית טכנולוגית בחטיבת הביניים.

חטיבה עליונה

חזרה לראש הדף
חטיבה עליונה

מטרת התוכנית

מיסוד תוכנית רב שנתית שתגדיל משמעותית את מספר הבוגרים המסיימים עם תעודת בגרות טכנולוגית-מדעית איכותית הכוללת אחד המסלולים האלה:

 1. 5 יחידות לימוד מתמטיקה, 5 יחידות לימוד מקצוע מדעי ו-5 יחידות לימוד מקצועי מדעי או טכנולוגי נוסף (555).
 2. הסמכה 3.3 לפי מטרות המִנהל בחינוך הטכנולוגי והמעבר להסמכות טכנולוגיות.

משאבים 

מתן שעות שבועיות תוספתיות לחיזוק תלמידי המסלול.

ליווי צוות הניהול, העצמת רכזי עמ"ט והובלת שיתופי פעולה עירוניים ואזוריים.

דיווח נתוני עמ"ט בחטיבה העליונה

חזרה לראש הדף

מידע לדיווח על נתוני עמ"ט

בתי הספר בתוכנית "עתודה מדעית טכנולוגית" חייבים לדווח על הפעלת התוכנית באמצעות תוכנת הניהול הפדגוגי הבית ספרית.

הדיווח בבית הספר הוא באחריות רכזי עתודה מדעית טכנולוגית חטיבה עליונה. הרכזים נדרשים לדווח בשיתוף פעולה עם נציג בית הספר שלו קיימות הרשאות מתאימות לדיווח.

דיווח זה יחליף את דיווח הרכזים כפי שהיה נהוג עד כה באתר עמ"ט.

נבקש להשלים את הדיווחים לא יאוחר מאמצע חודש נובמבר.

הנחיות כלליות לדיווח באמצעות תוכנת ניהול פדגוגי בית ספרית

יש לדווח רמת לימוד 5 יחידות לימוד בכל שכבה בחטיבה העליונה במקצועות האלה:

 • מתמטיקה
 • מקצועות מדעיים: פיזיקה, כימיה וביולוגיה
 • אנגלית
 • ערבית (לא חובה)
 • מקצוע מוביל (מגמות טכנולוגיות)
 • מקצוע התמחות (מגמה טכנולוגית)

שבוע עמ"ט

חזרה לראש הדף

שבועמ"ט הוא שבוע ייחודי שנחוג בבתי הספר המשתתפים בתוכנית המצוינות היוקרתית של משרד החינוך – עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט).

מטרתו העיקרית של שבועמ"ט היא חשיפת התלמידים לנושאים מדעיים וטכנולוגיים עתידניים וקיום פעילויות ברמה הארצית לכלל התלמידות והתלמידים של עמ"ט בחטיבת הביניים.

על התנעת הפעילויות השונות ויישומן אמונים רכזי התוכנית עם המובילים האזוריים ומנהלי התוכנית שפועלים יחדיו ונרתמים באופן מלא להצלחתו של שבוע זה.

לפרטים נוספים

חזרה לראש הדף

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל:

אנשי קשר נוספים בעתודה מדעית טכנולוגית >>

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.