דלג אל

הצהרת נגישות

תוכנית הלימודים בחקלאות ולימודי הסביבה ביסודי

חזרה
תוכנית הלימודים

חקלאות היא אחת הדוגמאות הבולטות של התערבות האדם בטבע כדי לענות על צרכיה הבסיסיים של החברה האנושית דוגמת מזון ולבוש, כמו גם על מגוון צרכים ודרישות של חברת השפע כגון טיפוח נוי וגידול חיות מחמד. חקלאות מאפיינת אזורים לא עירוניים, והיא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על עיצוב הסביבה ואורח החיים באזורים אלה (נוף כפרי, שטחים פתוחים וריאות ירוקות), אם כי גם על אזורים עירוניים (צמחי בית, גינות נוי ופרקים ציבוריים).
מקצוע מדעי החקלאות רב תחומי במהותו שכן משולבים בו היבטים של מדע, טכנולוגיה, כלכלה, סביבה וחברה.
תוכנית הלימודים שואפת להקנות לתלמידים ידע, מיומנויות מעשיות ומיומנויות חשיבה ואוריינות מסוגים שונים, מתוך התבססות על ההיבטים הייחודיים של מפעל אנושי זה.

חזרה לראש הדף

התפיסה הרעיונית

הענקת השכלה במדעי החקלאות והסביבה בדגש מדעי, טכנולוגי וסביבתי כחלק מרכזי בהשכלה של הלומדים במטרה לטפח אזרח פעיל, ביקורתי, סקרן, בעל יכולת חשיבה ולמידה התורם לתפקודה של החברה ולצמיחתה.

 1. הבניית ידע רב תחומי בתחומים המאפיינים את החקלאות המודרנית: מדעים, טכנולוגיה וסביבה.
 2. הבנת החשיבות והקשר של החקלאות לחיי היום-יום.
 3. פיתוח מיומנויות: (א) מיומנויות הקשורות לעבודה המעשית במשק חקלאי; (ב) מיומנויות של חשיבה מסדר גבוה וכישורים מֵטָא-קוגניטיביים; (ג) מיומנויות של טיפול במידע.
 4. העצמה ערכית של הלומד: (א) פיתוח יחס חיובי לחקלאות ולעבודה חקלאית כאל פעילות אנושית עתירת ידע; (ב) טיפוח אחריות אישית וחברתית, אכפתיות ומעורבות פעילה של הלומד להקטנת ההשפעות השליליות על הסביבה בעקבות פעולות חקלאיות ואחרות של האדם; (ג) פיתוח תחושת שייכות לסביבה ויחס חיובי לאתרי נוף ולמורשת; (ד) יצירת עניין והתלהבות אצל הלומדים כדי לעודד אותם להמשך לימוד המקצוע בעתיד.
 1. התלמידים ילמדו מושגים ועקרונות בתחומי החקלאות והסביבה.
 2. התלמידים ילמדו על ההיבטים החקלאיים והאקולוגיים של התערבות האדם בסביבה.
 3. התלמידים יתוודעו אל מושגים הקשורים להיבטים כלכליים של חקלאות.
 4. התלמידים יבחנו דוגמאות של שימוש בעקרונות ביולוגיים לפתרון בעיות חקלאיות וסביבתיות.
 5. התלמידים יתוודעו אל טבע הארץ, נופיה ובעלי החיים והצמחים שבה.
 6. לבית הספר הממלכתי דתי: א. התלמידים ילמדו על הקשר שבין חקלאות ומצוות התלויות בארץ. ב. התלמידים יכירו את יחסה של היהדות לשמירה על הסביבה.
 1. התלמידים יאספו מידע ויארגנו אותו בטבלאות ובגרפים.
 2. התלמידים יפיקו מידע מטבלאות ומגרפים ויסיקו מסקנות.
 3. התלמידים יתכננו ויבצעו תהליכי חקר מדעי – ניסוי, תצפית.
 1. התלמידים יְפתחו גישה אסתטית לסביבה.
 2. התלמידים יְפתחו עמדות חיוביות לשמירת הטבע, לטיפוח הסביבה ולגידול צמחים ובעלי חיים.
 3. התלמידים יְפתחו עמדות חיוביות כלפי ערך העבודה.
 4. התלמידים יגלו אחריות וגישה חיובית לרשות הרבים.
 5. התלמידים יגלו נכונות ויכולת עבודת צוות.
 6. התלמידים יגלו רגישות לבעיות בטיחות.
 7. לבית הספר הממלכתי דתי: התלמידים יְפתחו את אמונתם בבורא עולם מתוך התרשמות מן הבריאה ומן ההלכות הקשורות בשמירתה.
 1. התלמידים יְפתחו מיומנויות הקשורות בעבודה מעשית בחקלאות.
 2. התלמידים יְפתחו מיומנויות הקשורות לכללי בטיחות בעבודה.
 3. התלמידים יְפתחו הרגלי סדר, דייקנות וניקיון.

מורים המלמדים מדעי החקלאות והסביבה בכיתות א-ו בבית הספר היסודי ובחוות לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה, מפתחי חומרי למידה, מפקחים, כותבי בחינות וכל העוסקים במקצוע מדעי החקלאות בבתי הספר היסודיים ובחוות לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה בבתי הספר במדינת ישראל.

דרכי למידה הוראה והערכה (הל"ה)

הסביבה הלימודית

הסביבה הלימודית

הלמידה תתבסס על שילוב שתי סביבות למידה עיקריות: סביבת הלימוד העיונית (הכיתה והמעבדה) וסביבת ההתנסות המעשית אשר תעמוד במרכז תהלכי הלמידה-הוראה-הערכה, החווה לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה או התחליף בבתי ספר: בגינה הלימודית, בשטחי הנוי, בבית הצמיחה, בפינת בעלי החיים.

החווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה

החווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה

החווה היא מרכז לימודי להוראת החקלאות ולימודי הסביבה במסגרת תוכנית הלימודים. אל החווה מגיעים תלמידי בתי הספר מהסביבה. הצוות החינוכי מורכב ממורים לחקלאות המתמחים בהיבטים מסוימים של ענפי החקלאות ואיכות הסביבה.
בחווה מגוון של ציוד טכנולוגי חקלאי, אמצעי גידול מקצועיים וכיתות לימוד. כל אלו מאפשרים לתלמידים מגוון של פעולות בענפי החקלאות השונים.

הבניית הידע

הבניית הידע

הוראת המקצוע מדעי החקלאות תיעשה בגישה קונסטרוקטיביסטית שבה הלומד פעיל ומבנה את הידע שלו בתהליך הלמידה. הוראה בדרך זו יכולה להיעשות במגוון שיטות כמו דיון וניתוח של מצבים חקלאיים, עבודה ולימוד בקבוצות, ביצוע פרויקטים כמו עבודות חקר, בניית מוצרים, התנסות מעשית בעבודה חקלאית ועוד. על פי תפיסות אלו, תפקיד המורה נוסף על הצגה ותיווך של הידע החדש כולל גם ובעיקר חשיפת הידע הקודם, זימון אירועים המאפשרים הבניה של ידע, הבאת הלומדים למודעות לתהליכי חשיבה ולמידה שחוו (תהליכי רפלקציה), הנחיה, מיקוד, עידוד ועוד.

התנסויות מעשיות (Hands on Activities)

התנסויות מעשיות (Hands on Activities)

החוות לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה או גינות הירק והנוי ישמשו מרכז למידה ויזמנו לתלמידים הקשר מוחשי ומשמעותי ללמידת מושגים ועקרונות מתוך נושאי הלימוד בתוכנית הלימודים. ההתנסות המעשית תלוּוה בתהליכי הוראה-למידה בנושאים החיוניים לשם הבנתה.

סביבות מתוקשבות

סביבות מתוקשבות

סביבת למידה מתוקשבת תשולב בתהליכי הוראה-למידה מתוך שיתוף בין סביבות חוץ כיתתיות (המשק) לבין חדר הכיתה.

הערכה

הערכה

דרכי ההערכה הן פועל יוצא של דרכי ההוראה והלמידה. כיום מקובלות דרכי הערכה מגוונות המלוות במשוב מתמיד ובדיאלוג בין התלמידים למורים. מומלץ לאמץ את הגישה האיכותית בהערכה של ביצוע פרויקטים (עבודת החקר ופתרון בעיות), כשהיא חלק מתהליך הלמידה.

חזרה לראש הדף

נושאים נלמדים מתוך תוכנית הלימודים

מיפוי נושא שינוי אקלים בתוכנית הלימודים בחקלאות - יסודי

נושא שינוי האקלים יכול לבוא לידי ביטוי בתוכנית הלימודים בחקלאות ולימודי סביבה בבית הספר היסודי ובחוות לחינוך חקלאי ולימודי סביבה בהקשרים הנוגעים למאפייני הסביבה ולאופי הפעילות החקלאית.

הנושאים בכיתה א
 • צמחים בגינה ובמְכלים
 • בעלי חיים בשדה
 • החקלאות בחגי ישראל
הנושאים בכיתה ב
 • צמחים בגינה ובמְכלים
 • נביטה
 • בעלי חיים מבויתים
 • החקלאות בחגי ישראל
הנושאים בכיתה ג
 • תולדות המקום
 • רבייה בצמחים
 • צמחי תרבות וצמחי בר
 • קרקע כמצע גידול
 • גן היָרָק
 • גן הנוי
 • חילופי העונות והקשר שלהן לחקלאות
 • השפעת החקלאות על הסביבה
 • שימוש מושכל במזון
 • החקלאות בחגי ישראל
הנושאים בכיתה ד
 • סיפורו של מקום
 • הכשרת שטחי גידול לחקלאות
 • חומרי הזנה בקרקע
 • בעלי חיים במשק החקלאי ובמשק הביתי
 • גן היָרָק
 • המגוון בטבע בהיבט חקלאי
 • החקלאות בחגי ישראל
הנושאים בכיתה ה
 • זרעים ונביטה
 • השקיה
 • הגנת הצומח
 • טכנולוגיה של אחסון יבול
 • החקלאות בחגי ישראל
הנושאים בכיתה ו
 • נוי בבית הספר
 • צמחי בית
 • חממות
 • פרחי קטיף
 • צמחי תבלין
 • החקלאות בחגי ישראל

אולי תתעניינו גם ב...

ספרי לימוד מאושרים בחקלאות ביסודי
ספרי לימוד מאושרים להוראת חקלאות בחטיבת הביניים
קהילת מורי החקלאות ביסודי
כאן תוכלו לפגוש את העשייה בתחום החקלאות כפי שהיא באה לידי ביטוי בפעילות המורים והמורות בשטח וביוזמות מטעם הפיקוח עם מרכז המורים לחקלאות.
מדידה והערכה בחקלאות ביסודי
דרכי מדידה והערכה בחקלאות ביסודי
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.