חקלאות | חטיבה עליונה

חקלאות היא מקצוע רב תחומי המביא לידי ביטוי את הידע המדעי והטכנולוגי הרב שהצטבר בארץ ובעולם.
תחום הדעת עוסק בפיתוח ערכים הקשורים לאהבת הארץ, מודעות סביבתית, ערכים מדעיים, ערכי רווחת בעלי חיים וערכים של עבודת צוות ואחריות. תחום זה משלב למידה עיונית לצד התנסויות מחוץ לכיתה.

יואל אבני, מפמ"ר חקלאות