דלג אל

מדידה והערכה בחקלאות בחטיבת הביניים

חזרה
פתיח

המדידה וההערכה הן חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה והלמידה. מדידה והערכה יש לשלב בתהליך תכנון ההוראה דרך ביצועה ועד לסיום שלב הלמידה.
חשוב להתמקד בכל שלבי ההוראה והלמידה ולא רק בהערכת הישגים בתחום התוכן בסוף התהליך.
ראוי שההערכה תיעשה במגוון דרכים מתוך התאמה לסוג החומר הנלמד ולסוגי הפעילויות. יש גם לבחון דרכי הערכה חלופיות ולשקול את סוג ההערכה לגופו של עניין.
בחינוך סביבתי יש להדגיש במיוחד הפנמה של ערכים סביבתיים וערכים חברתיים הקשורים בהתנהגות הבאה לידי ביטוי בשיתוף פעולה עכשווי ועתידי. זאת נוסף על רכישת ידע מדעי, טכנולוגי וכלכלי.

סוגי ההערכה

צורות ההערכה השונות יתייחסו לסוגי הפעילויות ולחומרי הלמידה ויכללו הערכה עצמית של הלומדים, של העמיתים ללמידה ושל המורים.

 • הערכה בשלב תכנון ההוראה על ידי המורה כצרכן.
 • הערכה מעצבת בעת תהליך ההוראה על ידי המורה והתלמידים.
 • הערכה מסכמת על ידי המורה והתלמידים.

פעילויות על פי דרגות קושי שונות היכולות לשמש אמצעי הערכה

פעילויות על פי דרגות קושי שונות היכולות לשמש אמצעי הערכה
 • תצפיות המערבות איסוף מידע על פי אמות מידה שקבעו המורה והתלמידים.
 • מעקב אחרי תופעות סביבתיות ותיעודן.
 • תכנון, ביצוע וסיכום ניסויי שדה (הקפדה על כל שלבי החקר המדעי).
 • קיום סקרים וראיונות (בניית שאלוני סקר, איסוף ועיבוד של נתונים והפיכתם למסמך).
 • איתור תופעות הגורמות לבעיות סביבה בדגש על היבטים מוסריים והצעת פתרונות. 

מדידת ההישג המצופה

 • האם הושגו מטרות התוכנית בתחום ההכרתי, הריגושי, הערכי, הנפשי-תנועתי (פסיכומוטורי)?
 • האם הודגש לימוד המיומנויות הקשורות לתוכנית?
 • האם התוכנית נתנה מענה לאוכלוסיות תלמידים שונות?
 • עד כמה התאימה לצורכי החברה ולערכיה?
 • מה הייתה תרומת התוכנית לתחומי דעת נוספים?
 • אם התשובות לשאלות הקודמות חלקיות – מה הסיבות לכך?

הצעות להערכת התוצרים בכל אחד משלבי הביצוע של העבודה

לכל אחת מהשאלות יש לבנות "סולם" הערכה של דרגות: רמה נמוכה, בינונית, גבוהה. לכל שאלה יש לתת ניקוד מסוים לפי מידת החשיבות של הנושא.

שאלות

 • האם הגיעו התלמידים אל המקורות בכוחות עצמם?
 • באיזו מידה הצליחו התלמידים לשלב בין המקורות?
 • האם יש התאמה בין ראשי הפרקים של העבודה לבין הסיכום?
 • האם יש הבחנה בין עיקר לטפל? האם הנושא ממוקד?
 • האם היו תיקונים לנוכח הערות המורה?
 • האם יש ביטויי עצמאות ומקוריות בעיבוד המידע ובסיכומו? 
גם בחלק זה יינתן ניקוד לכל אמת מידה לפי מידת חשיבותה, וההערכה לכל אחד מן המרכיבים תיעשה על פי הסולם דלעיל

שאלות

 • האם נושא העבודה הוצג בבירור?
 • האם הפלקט או המצגת כללו את המרכיבים העיקריים של העבודה?
 • האם התלמידים מסוגלים להסביר את המוצג בפלקט?
 • סדר וארגון של העבודה הכתובה.
 • האם יש הבחנה בין עיקר לטפל?
 • האם הערות המורה התבטאו בהצגת העבודה?

אמות מידה להערכה

 • הערכה אישית לכל תלמיד בקבוצה.
 • הערכת חברי הקבוצה את תרומתו של התלמיד לקבוצה.
 • מבחן קבוצתי שבו כל תלמיד ישיב בנפרד, אך הקבוצה כולה מתכוננת ומכינה את התשובות.
 • הערכת המורה את תרומת התלמיד לעבודת הקבוצה.

אולי תתעניינו גם ב...

תוכנית הלימודים בחקלאות ולימודי הסביבה בחטיבת הביניים
תוכנית הלימודים בחקלאות ולימודי הסביבה למורי חטיבת הביניים מיועדת למורים למדעים ולטכנולוגיה ולמורים במקצועות בעלי זיקה לנושאים חקלאיים וסביבתיים. ההוראה תלוּ...
קהילת מורי החקלאות בחטיבת הביניים
כאן תוכלו לפגוש את העשייה בתחום החקלאות כפי שהיא באה לידי ביטוי בפעילות המורים והמורות בשטח וביוזמות מטעם הפיקוח עם מרכז המורים לחקלאות
ספרי לימוד מאושרים
ספרי לימוד מאושרים להוראת חקלאות בחטיבת הביניים
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.