דלג אל

חומש בראשית

חומש בראשית

יחידות הוראה מתוקשבות עבור חומש בראשית

שיוך לכיתות ונושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים

כיתה
נושא מרכזי
{{m.label}}{{$last ? '' : ', '}}

יחידות הוראה מתוקשבות

פרשנות מבוא ( רשות)
פרשנות מבוא ( רשות)
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

יחידה זו איננה חלק מרצף הוראת החומשים, אלא עוסקת בפרשנות התנ"ך כנושא בפני עצמו. היחידה פותחת בעיסוק עקרוני במהות הפרשנות ובצורך בה, ולאחר מכן מתמקדת בפרשנות חז"ל, ברש"י ובאבן עזרא. לאורך היחידה משולבות דוגמאות שבעזרתן יכירו התלמידים את דרכי הפרשנות הייחודיים לחז"ל ולכל אחד מן הפרשנים. השיעור האחרון מבוסס על דוגמאות מתוך חומר הלימוד בתורה בחטיבה.

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 1: פרקי הבריאה
חומש בראשית - יחידה 1: פרקי הבריאה
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

יחידה זו פותחת את הלימוד של חומש בראשית וכוללת שיעור פתיחה לחומש בראשית ושלושה שיעורים לפרקים א' ו-ד'.
בשיעור הפתיחה לחומש נעמוד על המאפיינים המרכזיים של חומש בראשית.
בפרקים א' ו-ד' מוצבות אבני היסוד של האמונה שלנו: האמונה בה', בורא העולם וריבונו, האמונה בהשגחת ה' על העולם, האחריות המוטלת על האדם לשמור על הבריאה והבחירה החופשית של האדם. אבני יסוד אלו מבוססות על סיפור הבריאה ובפרט על תיאור בריאת האדם כמו גם על סיפור קין והבל.
מאחר שבכוונתנו ליצור תמונה כוללת על פרקי בראשית אנו חייבים לצמצם את מספר הפרקים הנלמדים ולכן לא נלמד את פרקים ב'-ג' בכיתה.
בסוף היחידה מוצעות שתי משימות לסיכום ולהערכה של הנלמד ביחידה.

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 2: המבול ומגדל בבל
חומש בראשית - יחידה 2: המבול ומגדל בבל
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

פרקים ו'-ח' מתארים הרס של העולם שהוא תוצאה של קלקול גדול שאליו ירדה האנושות. בהוראת הפרקים נבחן את הקלקול ואת ממדי ההרס, ובתוכם את התיקון מחדש. נפתח בהכרת דור המבול בפרק ו', לצד דמותו של נֹחַ. בפרקים ז'-ח' נבנה לוח זמנים של המבול עצמו. תחילה נתאר את תהליך ההרס ואחר כך את התגלות האדמה במעין "בריאה מחודשת". בפרק ט' נשווה את הבריאה המחודשת לבריאת העולם, ונשאל מה נדרש כדי שהעולם לא ישקע שוב לתהומות שלפני המבול.

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 3: אברהם אבי האומה
חומש בראשית - יחידה 3: אברהם אבי האומה
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

ביחידה זו הכוללת את פרקים י"ב-י"ד נפגוש את אברהם אבי האומה. נלמד על המסע של משפחת אברהם מאור כשדים לחרן ומחרן לכנען. נעמוד על משמעותו המכוננת של הציווי "לך לך" לבניית עם ישראל ונלמד על הדרך שבה מתנהל אברהם עם בני משפחתו בפרקים י'-י"ד.
אנו עומדים בפתח פרקי אברהם ושרה, הראשונים שבונים את האומה.
מה התורה תלמד אותנו בפרקים הראשונים על אברהם ושרה? במה היא תתמקד?
איזה מסר היא רוצה ללמד אותנו דרך התיאורים הללו?

ליחידת ההוראה
חומש בראשית, יחידה 4: מסע של אמונה
חומש בראשית, יחידה 4: מסע של אמונה
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

בפרקים טו־יז נמשיך ונלווה את אברהם ושרה. הן בפרק טו הן בפרק יז הקב"ה חוזר על ההבטחות הגדולות: הבטחת הזרע והבטחת הארץ. בפרקים אלו ההבטחות מועצמות ומעוגנות בבריתות: ברית בין הבתרים (טו), ברית המילה (יז). מנגד, המציאות אינה פשוטה: אברהם ושרה עדיין לא זכו לפרי בטן, גם הבטחת הארץ היא הבטחה עתידית שעליה אברהם שואל: "בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה" (טו, ח)
איך מתמודד אברהם עם הפער בין ההבטחה לבין מימושה במציאות? הפסוקים מספרים לנו על הבחירה של אברהם: "וְהֶאֱמִן בַּה' וַיַּחְשְׁבֶהָ לּוֹ צְדָקָה" (טו, ו). אברהם מסוגל לראות מעל למציאות הזמנית ולחיות את ההבטחה הגדולה. הבחירה הזאת, שאינה מובנת מאליה, מביאה אותו להיות אבי כל המאמינים.

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 5: מבשורת הולדת יצחק ועד מות שרה
חומש בראשית - יחידה 5: מבשורת הולדת יצחק ועד מות שרה
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

ביחידה זו נעסוק במוסר ובערכים של בית אברהם ושרה. נתבונן על הדמויות המרכיבות את הבית - אברהם, שרה ויצחק ונעמיק בהן. בד בבד, נעסוק בתהליך האמוני הקשה שעברו אברהם ושרה בדרך לפרי בטן וננסה לשאוב השראה מסיפור העקדה - סיפור ההקרבה הגדול בתנ"ך. נחתום את הלימוד בסיפור מותה של שרה אמנו ונתחקה אחר הדרך בה קונה אברהם אבינו נחלת עולם בארץ ישראל.

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 6: פרקי יצחק ורבקה
חומש בראשית - יחידה 6: פרקי יצחק ורבקה
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

היחידה עוסקת בפרקי יצחק ורבקה - פרקים כד־כז. ננסה במהלך הלימוד לעמוד על ייחודו של שלב זה בבניית היסודות לעם ישראל. נראה כיצד יצחק ורבקה ממשיכים את דרכם של אברהם ושרה בחיים שיש לחסד מקום מרכזי בהם; נבחן כיצד הם נאחזים בארץ גם במצבי דחק וקושי - היאחזות גם בעבודה חקלאית ("מאה שערים"); ונתבונן בירושת המנהיגות מצד אישיות ומידות היורש ולא מצד מקומו המשפחתי (הנבחר אינו תמיד הבכור).

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 7: יעקב, רחל ולאה בונים את בית ישראל
חומש בראשית - יחידה 7: יעקב, רחל ולאה בונים את בית ישראל
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

ביחידה זו נלמד את פרקים כח־לב ונלווה את יעקב בדרכו לחרן ובשהותו שם.
במוקד היחידה עומדת ההתמודדות של יעקב אבינו ושל האימהות בבית לבן: הנישואין ללאה ולרחל, העקרות, רמאותו של לבן.

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 8: "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם"
חומש בראשית - יחידה 8: "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם"
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

היחידה עוסקת בשיבה של יעקב מחרן לארץ ישראל ובהתנחלותו בארץ: המפגש המחודש עם עשו, ההתיישבות בשכם וקיום הנדר. נלמד גם על האסונות הגדולים שפקדו את יעקב ומשפחתו: מעשה דינה ומותה של רחל בדרך.
נסיים בסיכום דמותו של יעקב בפרט ובסיכום דמותם של האבות והאימהות בכלל.

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 9: יוסף במצרים, פרקים לז־מא
חומש בראשית - יחידה 9: יוסף במצרים, פרקים לז־מא
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

בפרקים לז־מא נלמד על הנסיבות שהביאו להגעתו של יוסף למצרים ועל התלאות שעבר יוסף: "מאיגרא רמה לבירא עמיקתא" שוב ושוב. נלמד כי דווקא הנפילות הן שהביאו לעלייה ולהצלה.

ליחידת ההוראה
חומש בראשית - יחידה 10: יוסף ואחיו, פרקים מב־נ
חומש בראשית - יחידה 10: יוסף ואחיו, פרקים מב־נ
תחומי דעת: תנ"ך חמ"ד

ביחידה זו נלמד על חידוש הקשר בין יוסף לאחיו, הפעם - כאשר יוסף המשנה למלך מצרים, והאחים באו לקנות אוכל. יוסף הוציא לפועל תוכנית מורכבת. נשאל מה הייתה מטרת התהליך שהוביל וניפרד מחומש בראשית בשיעור חגיגי.

ליחידת ההוראה
ליחידות ההוראה שלי
מורים יקרים,
עיינתם בחומר ואתם רוצים להעיר ולהאיר? אנא שלחו לנו מייל ואנו נבדוק ונשיב.
בברכה
צוות תנ"ך חמ"ד

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.