יחידות הוראה מתוקשבות

יחידות הוראה באזרחות

חזרה לראש הדף
מגילת העצמאות
מגילת העצמאות
תחומי דעת: אזרחות

יחידה זו עוסקת במגילת העצמאות - המסמך המכונן של מדינת ישראל.
ביחידה זו נלמד על הרקע ההיסטורי וההצדקות להקמת מדינת ישראל, נדון בסוגיית נוסח המגילה ובערכי היסוד של מדינה יהודית דמוקרטית המנחים אותה.

ליחידת ההוראה
מאפיינים דמוקרטיים של המדינה וביטויים בכנסת
מאפיינים דמוקרטיים של המדינה וביטויים בכנסת
תחומי דעת: אזרחות

יחידה זו עוסקת בשאלה מהי דמוקרטיה ואיך היא באה לידי ביטוי במדינת ישראל בכלל ובכנסת ישראל בפרט. יחידה זו בנויה מזוגות של שיעורים - השיעור הראשון בצמד מסביר עיקרון דמוקרטי והשיעור השני בצמד מראה כיצד עקרון זה בא לידי ביטוי בכנסת ישראל.

ליחידת ההוראה
מאפיינים יהודיים של מדינת ישראל וביטויים בכנסת
מאפיינים יהודיים של מדינת ישראל וביטויים בכנסת
תחומי דעת: אזרחות

ביחידה זו נלמד על הכנסת ועל תפקידיה ונתמקד במאפיינים היהודיים של המדינה הבאים לידי ביטוי בכנסת ובעבודתה.
הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל והיא הרשות המחוקקת של השלטון במדינה. הנציגים שהאזרחים בוחרים מייצגים את הבוחרים, ממנים ממשלה ומפקחים על פעילותה.

ליחידת ההוראה
מדינת ישראל והתפוצות
מדינת ישראל והתפוצות
תחומי דעת: אזרחות

היחידה חושפת לתלמידים את מגוון החיים היהודייים בתפוצות ועוסקת באתגרים הניצבים בפניהם. כמו כן, ביחידה ננתח את מערכת היחסים בין מדינת ישראל ליהודים ולקהילות היהודיות בעולם.
הקשר בין מדינת ישראל לקהילות היהודיות חשוב לקיומו של העם היהודי בארץ ובתפוצות.

ליחידת ההוראה
ליחידות ההוראה שלי

יחידות הוראה בינתחומיות

חזרה לראש הדף
האיזון בין האדם לטבע - הסיפור שלנו
האיזון בין האדם לטבע - הסיפור שלנו
תחומי דעת: אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה, ספרות חמ"ד, ספרות ממלכתי, קולנוע ותקשורת

היחידה עוסקת בשאלת מעורבות בני האדם בטבע ובוחנת את הנושא בארבעה שלבים: הבנת תמונת המצב – באילו דרכים באה לידי ביטוי המעורבות של בני האדם בטבע ובסביבה. המודעות למורכבות שביחסי בני האדם והטבע. נקיטת עמדה בנוגע לסוגיה של מעורבות אנושית בטבע ובסביבה. יכולת הפעולה שלנו בנושא וההשפעה שלנו עליו.

ליחידת ההוראה
אחריות אישית וחברתית
אחריות אישית וחברתית
תחומי דעת: אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה, היסטוריה חמ"ד, תנ"ך ממלכתי

יחידה זו עוסקת בערך האחריות בראייה רב־תחומית. היא מזמנת למידה על הדרך שבה ערך האחריות בא לידי ביטוי במגוון תחומי דעת וכן התבוננות פנימית ושאילת שאלות על הדרך שבה בוחר האדם לשאת באחריות לחייו. מומלץ לעשות פתיחה משותפת של מורים מכמה תחומי דעת ולבחור אם מורה מכל תחום דעת יְלמד את השיעור של התחום שלו או שמורה אחד יְלמד בעזרת התחומים השונים.

ליחידת ההוראה
מהפכות
מהפכות
תחומי דעת: אזרחות, היסטוריה ממלכתי, קולנוע ותקשורת, תיאטרון

יחידה זו היא יחידה בין-תחומית. מטרת היחידה לבחון תהליכי מהפכות ולמידה על אודות המעלות והחסרונות בתהליכים אלו באמצעות ידע מתחומי דעת שונים. היחידה בוחנת את המושג מהפכה בהיבטים האלה: מהפכה בעולם הידע, השפעות של מהפכות, רעיוניות ודיון במחירים של מהפכה.

ליחידת ההוראה
ליחידות ההוראה שלי