דלג אל

אקוטופ

הוזן

האקוטופ הוא עבודת חקר סביבתי לתלמידי מדעי הסביבה הכוללת התייחסות להיבטים סביבתיים, בהיקף של יחידת לימוד אחת. במסגרת האקוטופ נדרש התלמיד לבחור נושא לעבודה, להגדיר שאלות מחקר, לתכנון את המחקר, לבצע אותו ולסכם את המחקר בעבודה כתובה. העבודה נבדקת בידי מורה הכיתה והתלמיד נבחן עליה בפניו בעל פה. ציון עבודת האקוטופ משוקלל עם הסדנאות ויישלח ציון סופי אחד לחלק הפנימי.

עבודת האקוטופ מאפשרת לתלמידים להתנסות ביישום עקרונות במדעי הסביבה באמצעות עבודה מעשית בשטח ולמידה אקטיבית, מתוך ביצוע מיני מחקר. היא מקנה לתלמיד מיומנויות חקר, יסודות של חשיבה מדעית, דפוסים של עבודה עצמאית (הנחיה מרחוק של המורה) ועבודת צוות (לתלמידים העובדים בזוגות או בשלשות).

שיוך לכיתות ונושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים

כיתה
נושא מרכזי
{{m.label}}{{$last ? '' : ', '}}
חזרה לראש הדף

הכנת עבודת חקר אקוטופ

הכנת עבודת חקר אקוטופ

בחוברת זו רוכזו הצעות לאופן ההנחיה של שלבי החקר השונים, דוגמאות לנושאי אקוטופ ודוגמאות לעבודות אקוטופ שבהן שולבו הערות והארות כיצד נכון וכדאי לבצע ולכתוב עבודות אקוטופ טובות.

חלופות להצגת תהליך החקר ותוצריו

חזרה לראש הדף

הכנת כרזה מדעית היא אחת מהאפשרויות להצגת עבודת החקר של התלמידים. קבוצת התלמידים השותפים בהכנת החקר תכין כרזה מדעית. הכרזה תוצג על לוח קאפה או בפוליגל או בקרטון וכדומה. אפשר לקיים ערב הורים או תערוכה בבית הספר שבה יוצגו הכרזות.

המורה יכול להעריך את הכרזה בעצמו או לשתף גם את תלמידי המגמה. אם יחליט המורה לשתף את התלמידים בהערכת הכרזות, יעריכו תלמידי המגמה גם הם את הכרזות של חבריהם לפי אמות המידה במגמה. ציון הערכתם יהיה חלק מההערכה הסופית של הכרזה לשיקול המורה.

המורה יעריך את הרצאת התלמידים. ההרצאה יכולה לשמש דרך לשיווק המגמה לתלמידי שכבת ט' או י' שאינם לומדים מדעי סביבה. מומלץ שמשך ההרצאה לא יעלה על רבע שעה.

אנו ממליצים להנחות התלמידים בתכנון המצגת, בהכנת שקפי המצגת, בהקפדה על כותרות ברורות, בניסוח ענייני וברור של המלל ובשילוב אמצעי עזר חזותיים.

אפשר ליצור מעין הסכם בין מורים באותו בית ספר או מבתי ספר שונים ולפיו יבחן את התלמידים מורה שאינו מורה הכיתה. הערכה זו היא במסגרת בית הספר, מבוססת על רצון טוב, שיתוף פעולה, הפריה הדדית ובלא תשלום למורה הבוחן.

השאלות שישאל הבוחן יכללו כמפורט להלן:
1. שאלות בנושא התוכן המדעי של נושא העבודה (ידע והבנה)
2. שאלות בנושא הבנת תהליך החקר או התמצאות בעבודה על כל שלביה והבנתה או יישום והרחבה; שאלות הקשורות למעורבות האישית של התלמיד, למידת עצמאותו ולתרומתו לעבודה

אורך הסרטון המומלץ הוא בין חמש לשבע דקות. מומלץ להכין דף שיפוט המתייחס לאמות המידה השונות של הערכת הסרטון לתלמידי הכיתה. שאר התלמידים הצופים בסרטון ינקדו לפי הטבלה המצורפת בקובץ ההערכה החלופית. ניקוד זה יהיה 20% ממרכיב הציון, ואילו ערך הניקוד של המורה יהיה 80%. בסרטון תצולם הבעיה הסביבתית שממנה נגזר נושא החקר (כולל הסבר תמציתי של התופעה או הסוגיה).

המשפט הציבורי (המבוים) הוא כלי לימודי המאפשר לקבוצת תלמידים לדמות הליך משפטי מתוך התמודדות עם סוגיה אקטואלית. במקרה האקוטופ, יהיה הנושא הנבחר קשור לבעיה הסביבתית שממנה נגזר נושא החקר של התלמידים.
למעשה, המשפט מאפשר לתלמידים המשתתפים בו התנסות ייחודית בתפקיד כלשהו מהעולם המשפטי: עו"ד, סנֵגור, שופט וכיו"ב.
מומלץ לבחור שתי קבוצות של תלמידים שנושא החקר שלהן דן בסוגיה סביבתית דומה, קבוצה אחת לייצוג העותרים (או התובעים) והשנייה לייצוג המשיבים (או הנתבעים).
כל קבוצה מנתחת את המצב המשפטי שלה, ולאחר מכן מייצגים את הצדדים בהליך.
שאר תלמידי הכיתה משמשים חבר מושבעים לי אמות מידה מובנות ומוכתבות מראש.
בסיום תהליך העבודה נערך משפט מבוים פומבי בפני הכיתה.
כל צד יקבל זמן קצוב להצגת טיעוניו, ובסיום המשפט יינתן פסק הדין.
למשפט אפשר להזמין את תלמידי המגמה, הורים, מורים ומכובדים נוספים.
אפשר להשתמש במשפט המבוים כאמצעי לשיווק המגמה בערב מגמה.
החוויה מעשירה את המשתתפים ואף תורמת לפיתוח יכולות החשיבה מסדר גבוה ויכולת העלאת טיעונים של תלמידים והצגתם בפני הורים, מורים ותלמידים.

דוגמאות למשפט ציבורי הקשורות לנושאי אקוטופ:
1. שימוש בקולחים או במים אפורים לחקלאות
2. הטמנת פחם בים
3. שימוש בדשן כימי לעומת דשן אורגני

חזרה לראש הדף

הכנה והגשה של הצעת החקר לאישור הפיקוח

הכנה והגשה של הצעת החקר לאישור הפיקוח

התחלת העבודה בפועל מותנית בקבלת אישור מהפיקוח. רכז מדעי הסביבה בבית הספר ישלח בדואר אלקטרוני למדריך האחראי מטעם המפמ"ר על בית הספר את רשימת הנושאים של תלמידי כיתה יב בטופס כיתתי לאישור הצעות האקוטופ ויבקש אישור לביצוע נושאים אלו. את האישור יש לבקש מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-1 בדצמבר בכל שנה.

חזרה לראש הדף

רעיונות לנושאי חקר מתוך תחרות חוקרים סביבה

תחרות חוקרים סביבה תש"ף
תחרות חוקרים סביבה תש"ף
סיכום תוצאות "חוקרים סביבה" תש"ף
תוצאות "חוקרים סביבה" תש"ף
חזרה לראש הדף

הערכת תהליך החקר

הערכת תהליך החקר

מומלץ לשלב הערכה אישית לכל תלמיד נוסף להערכת העבודה הקבוצתית. אופן ההערכה ייעשה לפי שיקול דעתו של המורה.

אחלה שיעור
הכנתם לכיתה שיעור
מקורי ומעניין?
אל תשמרו אותו לעצמכם.
שתפו אותנו!
המרחב הפדגוגי

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.