תוכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית, כיתה י

חזרה לראש הדף

התוכנית החינוכית לכיתה י (במסגרת יום מוקד או שיעורים בכיתה)

חזרה לראש הדף

הכנה להתנסות בתחילת השנה

דגשים: הנעה פנימית, אכפתיות, בירור ערכים אישיים וחברתיים.      

פעילויות:          

מרכיבי התוכנית: ההתנסות האישית והפרויקט, למה מחייבת התוכנית? מסגרת ועקרונות, תיאום ציפיות.

פעילות:

דגשים: מה מאפיין את הקהילה שלי? מהן האפשרויות הפתוחות בפניי? הצגת המסגרות להתנסות מעשית        

פעילויות:          

דגשים: בחירת המסגרת להתנסות אישית 

פעילות:

דגשים: מה אני צריך לעשות כדי להצליח?

פעילות:

חזרה לראש הדף

הפרויקט

דגשים: בירור ותיאום ציפיות, יצירת מוטיבציה ליצירתיות וליזמות.     

פעילויות:          

דגשים: איתור צרכים ומיפוי רעיונות בתחומי עניין רלוונטיים לפרויקט הקבוצתי.

פעילות:

דגשים: תכנון קונקרטי של הפרויקט החברתי, חלוקת תפקידים והצבת קריטריונים להצלחת התהליך.

פעילות:

דגשים: הערכת התהליך על ידי המשתתפים, בחינת המוטיבציה והאפשרויות להמשך מעורבות חברתית, הצגת הפרויקט החברתי בפני בית הספר והקהילה.

פעילויות:

חזרה לראש הדף

סיכום שנת ההתנסות

דגשים: מה עשינו וחווינו? מה למדנו על עצמנו ועל הקהילה?

פעילויות:          

דגשים: דרכים לפרזנטציה והצגת התהליך בפני הסביבה החינוכית, תכנון והפעלה של פעילויות תלמידי כיתה י' של השנה הבאה.

פעילות: