בינה מלאכותית

הבינה המלאכותית היוצרת היא כבר חלק מחיינו, ובעולם החינוך התפתחו דרכים רבות לרתום אותה לצרכים פרקטיים של מורות, מורים, תלמידות ותלמידים. לשימושכם, ארזנו אוסף פרקטיקות המציעות מגוון דרכים להשתמש בכלי בינה מלאכותית בהוראה, למידה והערכה.

המאגר יגדל בהדרגה, בהסתמך על ידע הנצבר בשדה החינוך ובהתאם למציאות המשתנה.