תוכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית, כיתות יא-יב

חזרה לראש הדף

סילבוס לכיתות יא

דגשים: התבוננות באתגרים ובסוגיות החברתיות שעלו בהתנסות בכיתה י'. הצעת יוזמות להתנסות בכיתה יא'.
פעילות:
דגשים: מניעים לבחירת מקומות להתנסות מעשית במעורבות חברתית
פעילויות:
דגשים: יזמות, איתור צרכים ומיפוי רעיונות, הכנה ותכנון, חלוקת תפקידים, הגדרת הצבת קריטריונים להצלחה
פעילות:
דגשים: שיווק, הסברה, גיוס אמצעי תקשורת, שותפים ומשאבים
פעילויות:
דגשים: תערוכת תוצרים (הצגת הפרוייקטים החברתיים בפני באי בית הספר והקהילה)
פעילות:
חזרה לראש הדף

סילבוס לכיתות יב

דגשים: סיכום רפלקטיבי של 3 שנות התנסות, חיבור בין המעורבות החברתית למחוייבויות אזרחיות אחרות
פעילויות:
דגשים: תערוכת תוצרים שתוצג בפני באי בית הספר והקהילה, הכשרת הלבבות בשכבות הצעירות
פעילות: