בחינות בגרות וחלופות בהערכה

חזרה
חזרה לראש הדף

נבחני משנה

נבחני משנה המבקשים לשפר את ציון הבגרות שקיבלו בעת לימודיהם, ניתן לראות את המרת סמלי שאלוני הבגרות של היסטוריה חמ"ד, בטבלת המרת סמלי השאלונים של טרום הרפורמה (עד 2016) לסמלי השאלון הקיימים כעת (עולם ישן ועולם חדש).

 

השאלונים של 'העולם הישן' (29106, 29107, 29108, 29109) אינם קיימים יותר.

בוגר המעוניין לשפר את שאלון 29106 מוזמן לגשת לשאלון 29282

בוגר המעוניין לשפר את שאלון 29107 מוזמן לגשת לשאלון 29281

בוגר עולה חדש המעוניין לשפר את שאלון 29108 מוזמן לגשת לשאלון 29272

בוגר עולה חדש המעוניין לשפר את שאלון 29109 מוזמן לגשת לשאלון 29284

שאלונים לבוגרים המשלימים 30%

שאלונים לנבחני משנה המעוניינים להשלים הערכה חלופית 30%

תלמידים המעוניינים להשלים הערכה חלופית לאחר סיום לימודיהם יידרשו לגשת לבחינה בנושאי ההערכה החלופית - שאלון 29282
תלמידים עולים חדשים המעוניינים להשלים הערכה חלופית לאחר סיום לימודיהם יידרשו לגשת לבחינה בנושאי ההערכה החלופית - שאלון 29272

אולי תתעניינו גם ב...