תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית) ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 
לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

 • ניתוח מקור היסטורי - מילולי וחזותי
 • הבחנה בין עובדה ודעה
 • עריכת השוואה והסקת מסקנות
 • בניית טיעון מבוסס עובדות היסטוריות
 • שימוש במפה היסטורית

נושאים בתוכנית הלימודים

נושאי חובה

נושאי רשות

ימי הבינים - מבוא

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • בכוחן של תפיסות עולם רוחניות ודתיות לשנות את פני העולם, האנושות וההיסטוריה
חזרה לראש הדף

עליית הנצרות

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • בכוחן של תפיסות עולם רוחניות ודתיות לשנות את פני העולם, האנושות וההיסטוריה
חזרה לראש הדף

עליית האסלאם

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • בכוחן של תפיסות עולם רוחניות ודתיות לשנות את פני העולם, האנושות וההיסטוריה
חזרה לראש הדף

היהודית תחת השלטון המוסלמי

נושא חובה

חוקי עומר, הקהילה היהודית

רעיונות גדולים

 • למיעוט מגוון דרכים לשמירה על ייחודיותו ולקיומו הגאה תחת שלטון הרוב
חזרה לראש הדף

הערים בימי הביניים

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • רעיונות גדולים (הנובעים מדת, תפיסת עולם וכדו') משפיעים על המחשבות, האמונות והמעשים של ההמונים
חזרה לראש הדף

מעמד היהודים בעולם הנוצרי

נושא חובה

קשרים כלכליים וחברתיים בין יהודים ונוצרים

רעיונות גדולים

 • חיי קהילות המיעוט מושפעות מאוד מיחסי הרוב והשלטון באופנים רבים (בנוגע לחיי היהודים כמיעוט באירופה הנוצרית בימי הבניים - נבחן כיצד חיי הקהילה היהודית מושפעים מיחסם של השלטונות והכנסייה כלפיה)
 • מורכבות היחסים שבין היהדות לנצרות ומורכבות יחסים בין דתות בכלל
חזרה לראש הדף

מסעי הצלב

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • חוסר סובלנות, סטריאוטיפים והאשמות שווא כלפי מיעוטים עלולים להוביל לעלילות ולהתנכלות
 • מורכבות היחסים שבין היהדות לנצרות ומורכבות יחסים בין דתות בכלל
חזרה לראש הדף

עלילת הדת והגירושים

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • חוסר סובלנות, סטריאוטיפים והאשמות שווא כלפי מיעוטים עלולים להוביל לעלילות ולהתנכלות
 • מורכבות היחסים שבין היהדות לנצרות ומורכבות יחסים בין דתות בכלל
חזרה לראש הדף

היהודים בספרד הנוצרית

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • להישאר יהודים בכל מחיר
חזרה לראש הדף

הרנסנס

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • שינויים ותרבותיים ודתיים מתרחשים בהדרגה ומשפיעים על קבוצות שונות באוכלוסייה בפרקי זמן שונים
חזרה לראש הדף

המצאת הדפוס

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • המצאות ומהפכות אינן יצירה של אדם אחד אלא הן תוצר חברתי, לשינויים בתחום הטכנולוגי השפעה על התחום החברתי
חזרה לראש הדף

המהפכה המדעית

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • המצאות ומהפכות אינן יצירה של אדם אחד אלא הן תוצר חברתי, לשינויים בתחום הטכנולוגי השפעה על התחום החברתי
חזרה לראש הדף

היהודים באימפריה העותמאנית

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • משבר הוא הזדמנות לצמיחה, למנהיג יש כוח להשפיע על מהלך ההיסטוריה
חזרה לראש הדף

צמיחת המרכז בצפת

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • למנהיג יש כוח להשפיע על מהלך ההיסטוריה
חזרה לראש הדף

שבתאי צבי

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • למנהיג יש כוח להשפיע על מהלך ההיסטוריה
חזרה לראש הדף

מזרח אירופה והחסידות

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • הדת - מתקנת עולם, בכל דרכך דעהו
חזרה לראש הדף

סופו של המשטר הישן

נושא חובה

המהפכה הצרפתית; נפוליאון

רעיונות גדולים

 • תפיסת זכויות האדם על כל פרטיה מתפתחת לאורך זמן בתהליך ארוך שיש בו עליות ומורדות
 • רוחות חדשות וסוגי משטר מתעצבים על ידי המתח שבין הזרמים המהפכניים לזרמים השמרניים
חזרה לראש הדף

המהפכה התעשייתית

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • המצאות טכנולוגיות יכולות להיות השפעות בתחומים מגוונים כגון: כלכלה, חברה, תרבות, סביבה ועוד
 • אי אפשר לצפות מראש את כל הסיכונים, הסיכויים וההשלכות של מהפכה
 • יזמים הם המאפשרים שינויים טכנולוגיים בחברה שמעודדת התקדמות
חזרה לראש הדף

קהילת ברלין

נושא חובה

מנדלסון, היינה, פולמוסים הלכתיים (הנודע ביהודה)

רעיונות גדולים

 • מציאות החיים המודרניים היא דינמית ומשתנה. יכולת ההתמודדות עם מצב חדש דורשת הסתגלות והתאמה לתנאים החדשים, בד בבד עם שמירת הטוב שבמסורת ובעבר
 • תפיסה דתית דורשת הישענות מתמדת על המסורת והיצמדות לשורשים גם נוכח סערות הזמן
 • הרוחות החדשות מסייעות לבירור ערכי הליבה של החברה: יש ערכים שנשארים יציבים למרות סערות הזמן, ויש ערכים המשתנים על פי התפיסות החדשות
חזרה לראש הדף

קהילת אלג'יריה

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • התמודדות של מיעוט לשמירה על זהותו בחברת זרה
חזרה לראש הדף

עליית הלאומיות היהודית והתנועה הציונית

נושא חובה

מבשרי הציונות; הרצל; עליה שנייה

רעיונות גדולים

 • לפעמים חלומות נפגשים
 • הציונות: בין תנועה חדשה לתקווה עתיקה
חזרה לראש הדף

מלחמת העולם הראשונה

נושא חובה

הגורמים למלחמה; תוצאות המלחמה

רעיונות גדולים

 • בהיסטוריה סכסוכים מקומיים עלולים להפוך לאירועים גלובליים
 • קדמה עלולה להיות גם תהליך של הפרת איזון ובלימת התקדמות
 • היהודים התמודדו במהלך הדורות עם הדילמה שבין נאמנות למדינה שבה הם חיו ובין המחויבות לעם היודי
חזרה לראש הדף

בין המלחמות

נושא חובה

ערעור הסדר הישן; גרמניה הנאצית

רעיונות גדולים

 • היהודים מובחנים כעם ללא קשר לרמת קיום המצוות של היהודים כפרטים
 • מנהיגים יכולים לנצל לרעה עתות מצוקה ולהוביל את עמם לאכזריות ורשע
חזרה לראש הדף

מלחמת העולם השנייה

נושא חובה

פרוץ המלחמה, כניסת בעלות הברית, רומל, ברברוסה, פרל הארבור
קרבות מפנה, הקמת מחנות עבודה בצפון אפריקה, פרהוד, סיום המלחמה

רעיונות גדולים

 • במצבים מסוימים נכון להתעלם מן ההבדלים והניגודים ולהתאחד למען מטרה משותפת
 • ההיסטוריה היהודית אינה מתרחשת בחלל ריק- יש יחסי גומלין בין האירועים בעולם הכללי להיסטוריה של העם היהודי
חזרה לראש הדף

מיישובים ליישוב לאומי

נושא חובה

המנדט, ההגנה

רעיונות גדולים

 • כדי להגשים רעיונות גדולים צריך לעבור דרך מלאת שלבים, אתגרים והתמודדויות, בכל אדם טמון הכוח לעשות דברים גדולים ברמה הלאומית והעולמית
חזרה לראש הדף

המדינה שבדרך

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • משבר לאומי יכול להוביל לצמיחה ולפריצת דרכים חדשות
 • לעיתים יש צורך בשיתוף פעולה בין יריבים לצורך התמודדות עם אויב משותף
חזרה לראש הדף

הכרזת העצמאות ומלחמת קוממיות

נושא חובה

מלחמת העצמאות-סיום המלחמה

רעיונות גדולים

 • חשוב להיות מאוחדים בזמני מלחמה
 • להנהגה ציבורית הפועלת בעקביות ובנחישות יש תפקיד מרכזי בעתות מצוקה ומלחמה
חזרה לראש הדף

שנים ראשונות

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מדינת ישראל הוקמה בשונה מרבות ממדינות העולם, ולמרות זאת קמה, החזיקה מעמד והצליחה, קליטה המונית של עולים ממגוון תרבותי רב יוצרת קשיים, אך גם יוצרת חברה מורכבת ורבת פנים
חזרה לראש הדף

ימי שיבת ציון

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • מאז ועד היום העלייה ארצה הייתה מורכבת ואינה ברורה מאליה, יש חשיבות ללכידות חברתית ולאומית
חזרה לראש הדף

חשמונאים

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • כוחם של יחידים לחולל תמורה לאומית,סכנותיה של התפוררות פנימית ומלחמת אחים
חזרה לראש הדף

החברה היהודית בשלהי הבית השני

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • זהות בעולם משתנה
חזרה לראש הדף

תקופת המשנה

נושא חובה

רבן יוחנן בן זכאי ומרד בר כוכבא

רעיונות גדולים

 • כדי שחברה תשתקם מאסון או משבר, ההנהגה צריכה להוביל תהליכי שינוי, ההלכה אפשרה ומאפשרת את קיומו של העם היהודי
חזרה לראש הדף

מרכזיות הדתות המונותיאסטיות: נצרות

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • דווקא מקום השבר יכול להיות מקום הצמיחה, ההשתייכות לכלל היא כעוגן בים סוער
חזרה לראש הדף

מרכזיות הדתות המונותיאסטיות: אסלאם

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • השפעת רעיונות גדולים על הציבור, יחס המוסלמים למיעוטים
חזרה לראש הדף

היהודים בארצות הנצרות

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • חוסר סבלנות, סטראוטיפים והאשמות שווא כלפי מיעוטים עלולים להוביל להתנכלויות ולעלילות
חזרה לראש הדף

היהודים בארצות האסלאם

נושא חובה

רעיונות גדולים

 • למיעוט מגוון דרכים לשמירה על ייחודיותו ולקיומו הגאה תחת שלטון הרוב
חזרה לראש הדף

האימפריה המוסלמית

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • השפעת רעיונות גדולים על הציבור
חזרה לראש הדף

היהודים תחת השלטון המוסלמי

נושא רשות

ההנהגה היהודית, היצירה הרוחנית, האישיות לבחירה

רעיונות גדולים

 • למנהיג הרוחני תפקידים שונים בתקופות שלום ובתקופות מצוקה
חזרה לראש הדף

הפיאודליזם

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • יחסים היררכיים עלולים לגרום למתחים, אך יכולים גם להביא לתחושת ביטחון ושלווה
חזרה לראש הדף

מעמד היהודים בעולם הנוצרי

נושא רשות

פרשנות המקרא, רש"י

רעיונות גדולים

 • חיי קהילות המיעוט מושפעות מאוד מיחסי הרוב והשלטון באופנים רבים (בנוגע לחיי היהודים כמיעוט באירופה הנוצרית בימי הביניים - נבחן כיצד חיי הקהילה היהודית מושפעים מיחסם של השלטונות והכנסייה כלפיה)
חזרה לראש הדף

הויכוחים

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • חוסר סובלנות, סטריאוטיפים והאשמות שווא כלפי מיעוטים עלולים להוביל לעלילות ולהתנכלות
 • מורכבות היחסים שבין היהדות לנצרות ומורכבות יחסים בין דתות בכלל
חזרה לראש הדף

מקומה של ארץ ישראל בנצרות ובאסלאם

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • ירושלים היא מקום חשוב למאמיני הדתות הגדולות, וחשיבות זו משפיעה עד היום
 • ראוי לנהל וליישב סכסוכים ללא אלימות ופגיעה
חזרה לראש הדף

תור הזהב בספרד המוסלמית

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • מצוינות ולמידה מהאחר מתוך יציבות פנימית
חזרה לראש הדף

הרפורמציה

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • שינויים תרבותיים ודתיים מתרחשים בהדרגה ומשפיעים על קבוצות שונות באוכלוסייה בפרקי זמן שונים
חזרה לראש הדף

המהפכה האמריקנית

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • חירות האדם היא ערך עליון שמקורו במקורות מקראיים, אך התעצם מאוד בתקופת הנאורות. בחינת גבולות החירות מלווה את האדם עד היום
חזרה לראש הדף

המאבק לחירות

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • לכל אדם הזכות לחירות ושוויון (בהגבלות מסוימות), מאבק מוצדק, נחוש ועיקש יוביל לתוצאות
חזרה לראש הדף

לאומיות, אימפריה וגזע

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • החיים בקבוצה, בין לאומיות ללאומנות
חזרה לראש הדף

קהילת וילנה

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • תפיסה דתית דורשת הישענות מתמדת על המסורת והיצמדות לשורשים גם נוכח סערות הזמן, מציאות החיים המודרניים היא דינמית ומשתנה. יכולת ההתמודדות עם מצב חדש דורשת הסתגלות והתאמה לתנאים החדשים, בד בבד עם שמירת הטוב שבמסורת ובעבר
חזרה לראש הדף

בין חדש לישן בישוב היהודי

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • תהליכי שינוי חברתיים מתרחשים בשיתוף פעולה בין אנשים, כמו גם בהתנגדויות ובמחלוקות
חזרה לראש הדף

עליית הלאומיות: עלילת דמשק

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • אחריות באה לידי ביטוי בגילויים של אכפתיות של האדם לעצמו, למשפחה ולחברה
חזרה לראש הדף

מלחמת העולם הראשונה

נושא רשות

מהלך המלחמה; היהודים והמלחמה

רעיונות גדולים

 • קִדמה עלולה להיות גם תהליך של הפרת איזון ובלימת התקדמות
 • היהודים התמודדו במהלך הדורות עם הדילמה שבין נאמנות למדינה שבה הם חיו ובין המחויבות לעם היהודי
חזרה לראש הדף

בין המלחמות

נושא רשות

עליית הלאומנות; המזרח הרחוק

רעיונות גדולים

 • 1. השפעת מלחמה נמשכת גם לאחר סיומה
 • במצבים מסוימים אנשים מוכנים לוותר על חירותם
חזרה לראש הדף

מיישובים ליישוב לאומי

נושא רשות

מוסדות היישוב, עליה שלישית, עליה חמישית

רעיונות גדולים

 • כדי להגשים רעיונות גדולים צריך לעבור דרך מלאת שלבים, אתגרים והתמודדויות
 • בכל אדם טמון הכח לעשות דברים גדולים ברמה הלאומית והעולמית
חזרה לראש הדף

הכרזת העצמאות

נושא רשות

הדילמה של הכרזת העצמאות

רעיונות גדולים

 • להנהגה ציבורית הפועלת בעקביות ובנחישות יש תפקיד מרכזי בעתות מצוקה ומלחמה
חזרה לראש הדף

הדרוזים

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • זהות בעולם משתנה
חזרה לראש הדף

החשמונאים

נושא רשות

ההשפעות ההלניסטיות על החברה היהודית; התפלגות החברה - מתיוונים

רעיונות גדולים

 • שמירה על זהות יהודית - לאומית בעולם משתנה, שמירת הזהות שלי עם אימוץ רעיונות טובים ונכונים מתרבויות אחרות
חזרה לראש הדף

תקופת המשנה

נושא רשות

יבנה, הספרות התנאית, התלמודים (שיעורים 2, 6-4)

רעיונות גדולים

 • כדי שאומה תשתקם מאסון ההנהגה צריכה להוביל תהליכי שינוי, ההלכה מאפשרת ואפשרה את קיומו של העם היהודי
חזרה לראש הדף

מרכזיות הדתות המונותיאסטיות: נצרות

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • השפעת רעיונות גדולים על הציבור-אמונה ואידיאולוגיה משנים אורחות חיים
חזרה לראש הדף

מרכזיות הדתות המונותיאסטיות: אסלאם (שיעורים 4,5)

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • השפעת רעיונות גדולים על הציבור-אמונה ואידיאולוגיה משנים אורחות חיים, יחס האסלאם למיעוטים
חזרה לראש הדף

הקהילה היהודית בארצות הנצרות

נושא רשות

מבנה ומנהיגות (שיעור 5)

רעיונות גדולים

 • דווקא מקום השבר יכול להיות מקום הצמיחה
חזרה לראש הדף

היצירה היהודית בארצות הנצרות

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • דווקא מקום השבר יכול להיות מקום הצמיחה
חזרה לראש הדף

הקהילה היהודית בארצות האסלאם: מבנה ומנהיגות

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • להנהגה ציבורית הפועלת בעקביות ובנחישות יש תפקיד מרכזי בעתות שונות
חזרה לראש הדף

הקהילה היהודית בארצות האסלאם: יצירה רוחנית

נושא רשות

רעיונות גדולים

 • יצירה בתנאי מצוקה וקושי
חזרה לראש הדף