מודעות חברתית

היכולת להבין מצבים חברתיים והתנהגות של אנשים אחרים מתוך פתיחות ורגישות כלפי אחרים דומים ושונים

קטגוריה : מיומנויות חברתיות
יכולת ליבה ופעולה

יכולת ליבה ופעולה