שידורים מקוונים ללמידה מרחוק

חזרה

חשיבות האור והקול לקיומם של יצורים חיים

חשיבות האור והקול לקיומם של יצורים חיים

אנרגיית האור והקול

הקלטה | מצגת  

תקשורת

תקשורת

חוש הראייה: הקלטה | מצגת

חוש השמיעה: הקלטה | מצגת 

חוש המגע: הקלטה | מצגת 

חוש הריח: הקלטה 

תפקוד החושים: הקלטה | מצגת 

אורח חיים בריא

תזונה וסימון תזונתי: הקלטה | מצגת 

אוכלים בריא: הקלטה | מצגת 

מהאדמה אל הצלחת שלי: הקלטה | מצגת 

התנהגויות מקדמות אורח חיים בריא

היגיינה וניקיון: הקלטה | מצגת

כח הצבע בירקות ופירות: הקלטה | מצגת

היגיינה וחיסונים: הקלטה | מצגת

מודעות לאלרגיות: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות

תופעות מחזוריות

נדידת בעלי חיים: הקלטה | מצגת
להיות חוקר טבע: הקלטה | מצגת
כדור הארץ שלנו: הקלטה | מצגת
גלגול בבעלי חיים: הקלטה | מצגת

מבנה צמחים ובעלי חיים 

צמחים- מבנה, מגוון ותופעות מחזוריות: הקלטה | מצגת 

המגוון בטבע: מגוון צמחים, מגוון בעלי חיים

בעלי חיים בסביבתם: הקלטה | מצגת
הסוואה: הקלטה | מצגת
דבורת הדבש מיהם החרקים שדומים מאוד לנמלה? הקלטה | מצגת
סיפורו של שועל: הקלטה | מצגת
מאפייני מחלקת הזוחלים: הקלטה | מצגת
תקשורת בין טורפים ונטרפים בסוואנה האפריקאית: הקלטה | מצגת 

 

מהות הטכנולוגיה

מהות הטכנולוגיה 

האדם בחלל: הקלטה | מצגת
שבשבת: הקלטה | מצגת
קרטון ונייר: הקלטה 1 | מצגת 1 , הקלטה 2 | מצגת 2 

עולם טבעי ועולם מלאכותי: הקלטה | מצגת
טכנולוגיה הגברת יכולת האדם: הקלטה | מצגת

השפעת האדם על הנוף והסביבה

הגנת הצומח למה זה מעניין אותי: הקלטה | מצגת
עולם טבעי ועולם מלאכותי: הקלטה | מצגת

מדעי החומר- חומרים

חומרים: תכונות

ציפת חפצים: הקלטה | מצגת

ציפת נוזלים: הקלטה | מצגת

נפט הוא גם נוזל: הקלטה | מצגת

ציפה וצפיפות: הקלטה | מצגת

תכונות חומרים: הקלטה | מצגת

שימוש בחומרים היבטים טכנולוגיים

שימוש בחומרים - מחזור: הקלטה | מצגת

חומרים מסוכנים: הקלטה | מצגת

שמירה על איכות הסביבה: הקלטה | מצגת

שינויים בחומר – מצבי צבירה

מצבי צבירה של חומרים: הקלטה | מצגת

מצבי צבירה: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

מאפייני חיים וצורכי קיום

מאפייני חיים: הקלטה | מצגת

הזנה באדם – שיניים אורח חיים בריא – בריאות השיניים

שיניים: הקלטה | מצגת

סוגי שיניים ותפקודן: הקלטה | מצגת

תקשורת

הסוואה: הקלטה | מצגת

תקשורת טורפים נטרפים: הקלטה | מצגת

מערכות אקולוגיות

המגוון בטבע: בעלי חיים

סיפורו של שועל: הקלטה | מצגת

ציפורי א"י: הקלטה | מצגת

הירגזי המצוי: הקלטה | מצגת

סיס החומות רבייה בבעלי חיים: הקלטה | מצגת

מאפייני מחלקת הזוחלים: הקלטה | מצגת

חשיבות המגוון בבעלי חיים לתועלת האדם: הקלטה | מצגת

המגוון בטבע: סביבות חיים

בעלי חיים בסביבתם: הקלטה | מצגת

נדידת בעלי חיים: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות בכדור הארץ: יום, לילה ושנה: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה

מהות הטכנולוגיה

טכנולוגיה הגברת יכולתו של האדם: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה בשרות האדם קשר בין מוצר לצורך התאמת מוצר לשימוש בו

האדם בחלל: הקלטה | מצגת

קרטון ונייר: הקלטה | מצגת

עולם טבעי ועולם מלאכותי: הקלטה | מצגת

כדור הארץ שלנו: הקלטה | מצגת 

מדעי החומר- חומרים

חומרים: תכונות שימושים ומחיר סביבתי

תכונות חומרים: הקלטה | מצגת

תכונות של חומרים - מסיסות ומגנטיות: הקלטה | מצגת

הקשר בין החומר מגנט לשימושים שלו: הקלטה | מצגת

תכונות המגנטים: הקלטה | מצגת

תכונות חומרים צבע וגודל: הקלטה | מצגת

שינויים בחומר- בעירה

חומרי דלק: הקלטה | מצגת

מדעי החומר- אנרגיה

אנרגיה חשמלית היבטים טכנולוגיים אנרגיה חשמלית- בטיחות

חשמל בבית: הקלטה | מצגת

מעגל חשמלי מוליכים ומבודדים: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

צרכים חיוניים לקיום צמחים

חלקי הצמח ותפקידם: הקלטה | מצגת

חגיגת זרעים: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים בצמחים

משפחת צמחים ומבנה הפרח: הקלטה | מצגת

מחזור חיי הצמח: הקלטה | מצגת

מערכות אקולוגיות

המגוון בטבע: בעלי חיים וצמחים

שבלולים: הקלטה | מצגת

חשיבות המגוון בצמחים לתועלת האדם: הקלטה | מצגת

ציפורי ארץ ישראל: הקלטה | מצגת

השפעת האדם על הסביבה

מה מספרת עלינו הפסולת: הקלטה | מצגת

אפריקה - על ציידים ופסולת: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות - בכדור הארץ יום לילה, חודש, שנה

מהחלל לכדור הארץ: הקלטה | מצגת

הירח והחודש העברי: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות - בכדור הארץ יום לילה, חודש, שנה: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה

מהות הטכנולוגיה והשפעתה על החברה והסביבה

מכונית רקטית: הקלטה | מצגת

מדעי החומר- חומרים

נפח וכמות חומר של גופים

מושגים של נפח ומסה: הקלטה | מצגת

אפיון חומרים – מצבי צבירה, שינויים בטמפרטורה ובמצבי צבירה

מצבי צבירה של המים: הקלטה | מצגת

תכונות ושימושים במים

מעטפת המים הידרוספרה: הקלטה | מצגת

תכונת המים מתח פנים: הקלטה

חשיבות המים ליצורים החיים: הקלטה | מצגת

תכונת המים נמיות: הקלטה | מצגת

מאזן המים בגוף האדם: הקלטה

ציפה וצפיפות: הקלטה

מצבי צבירה: הקלטה

תכונות ושימושים באוויר

תכונת האוויר לחץ אוויר: הקלטה | מצגת

מוזיאון המדע אוויר: הקלטה | מצגת

מדע אזרחי חוקרים עננים: הקלטה | מצגת

אטמוספרה: הקלטה | מצגת

אמצעים למדידת מזג אוויר: הקלטה | מצגת

חומרים מחיר סביבתי

זיהום מים והשפעתו על הסביבה: הקלטה | מצגת

זיהום אוויר: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

מאפייני חיים וצרכי קיום

מאפייני חיים של בעלי חיים: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים באדם

שיתוף פעולה בין מערכות בגוף האדם: הקלטה | מצגת

תנועה ויציבה שלד ושרירים ושמירה על בריאותם

שלד ושרירים: הקלטה | מצגת

העור באדם ושמירה על בריאותו

העור: הקלטה | מצגת

הידרוספרה

הידרוספרה

מערכות בכדור הארץ, מעטפת מים - הידרוספרה: הקלטה | מצגת

אמצעים למדידת מזג אוויר: הקלטה | מצגת

אטמוספרה

אטמוספרה: הקלטה | מצגת

המגוון בטבע

בעלי חיים

מיון בעלי חיים: הקלטה | מצגת

צרכי קיום של בעלי חיים: הקלטה | מצגת

מאפייני חיים של בעלי חיים: הקלטה | מצגת

קבוצת בעלי חיים בעלי חוליות: הקלטה | מצגת

קבוצת בעלי חיים חסרי חוליות: הקלטה | מצגת

ציפורי ארץ ישראל: הקלטה | מצגת

נוצות מאפיין ייחודי של מחלקת העופות: הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 1: הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 2: הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 3 - מראה הציפור, חלק ב': הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 4 - האזנה לקולות: הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 6 - צופים בתופעות: הקלטה | מצגת

התבוננות בהתנהגות הציפורים: הקלטה | מצגת

ביות הזאב ושילוב כלבים בחיי האדם: הקלטה | מצגת

ביומימיקרי: הקלטה | מצגת

התאמת בעלי חיים לסביבתם: הקלטה

בעלי חיים בסביבתם צבי ים: הקלטה | מצגת

התאמות בעלי חיים בסביבה: הקלטה

אקולוגיה

השפעת האדם על הסביבה

טביעת רגל אקולוגית 1: הקלטה | מצגת

טביעת רגל אקולוגית 2: הקלטה | מצגת

מה מספרת עלינו הפסולת: הקלטה | מצגת

ביות הזאב ושילוב הכלבים בחיי האדם: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה

מערכת טכנולוגית: מבנה ופעולה

מערכות טכנולוגיות: הקלטה | מצגת

מדעי החומר- חומרים

משאבי טבע

משאבי טבע מתכלים: הקלטה | מצגת

מתכות

מתכות תכונות ושימושים: הקלטה | מצגת

היכרות עם המתכת עם נחושת: הקלטה | מצגת

היכרות עם המתכת עם זהב: הקלטה | מצגת

היכרות עם המתכת עם ברזל: הקלטה | מצגת

מלחים

מלחים חלק א': הקלטה | מצגת

מלחים חלק ב': הקלטה | מצגת

דשנים תכונות ושימושים: הקלטה | מצגת

ים המלח: הקלטה | מצגת

חומרים: מחיר סביבתי

החיים בים של פלסטיק: הקלטה | מצגת

טביעת רגל אקולוגית - 1: הקלטה | מצגת

טביעת רגל אקולוגית - 2: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

הזנה באדם

מערכת העיכול: הקלטה | מצגת

בריאות מזון ותזונה

תזונה וקבוצות מזון: הקלטה | מצגת

נשימה

מערכת הנשימה: הקלטה | מצגת

מחלות נשימה ואמצעים טכנולוגיים לאבחון ולטיפול בהן: הקלטה | מצגת

זיהום אויר: הקלטה | מצגת

מערכות אקולוגיות

גאוספרה

סלעים וקרקעות: הקלטה | מצגת

מדעי כדור הארץ והיקום

מערכת השמש מבנה מערכת השמש

כדור הארץ מהחלל: הקלטה | מצגת

מבנה מערכת השמש: הקלטה

גלקסיית שביל החלב: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות - יום לילה, חודש, שנה

הצד המגניב של הקרינה האלקטרומגנטית: הקלטה

אמצעים לחקר החלל

אמצעים טכנולוגיים לחקר החלל: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה

תכנון ובניית מוצר השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה

מרעיון למוצר, חלק א': הקלטה | מצגת

מרעיון למוצר, חלק ב': הקלטה | מצגת

חשיבות האור והקול לקיומם של יצורים חיים

אנרגייה – סוגים המרות ומעברים

מהי אנרגייה: הקלטה | מצגת
סוגי אנרגייה: הקלטה | מצגת
תופעות חשמליות בטבע: הקלטה | מצגת
חשמל ומגנטיות: הקלטה | מצגת

אנרגיית קרינה

מעבר אור של גופים: הקלטה | מצגת
תכונות האור: הקלטה | מצגת
גופים מחזירי אור: הקלטה | מצגת
גופים מחזירי אור: הקלטה | מצגת
מייקרים צלליות אור וצל: הקלטה | מצגת
האור כמרכיב בסביבה: הקלטה | מצגת
פוטוסינתזה: הקלטה
מייקרים ציורי אור: הקלטה | מצגת
מפגש בלשכה האפלה: הקלטה
המונה ליזה עושה סלפי: הקלטה | מצגת
מה כבר מסקרן בבועות סבון: הקלטה | מצגת 

אנרגיית קול

אנרגיית קול: הקלטה | מצגת
הפקת חשמל בתחנת כח קיטורית: הקלטה | מצגת

 

אנרגייה חשמלית

היבטים סביבתיים

אנרגיות חלופיות: הקלטה | מצגת

מדעי החיים - ביולוגיה

תקשורת

האוזן הקול והשמיעה: הקלטה | מצגת
כיצד אנו רואים: הקלטה | מצגת

מערכת העצבים

מערכת העצבים: הקלטה | מצגת

הובלה באדם

מערכת ההובלה הלב והדם: הקלטה | מצגת
מרכיבי הדם והחיסון: הקלטה | מצגת

תנאים בכדור הארץ המאפשרים חיים

כדור הארץ והחלל: הקלטה | מצגת

המגוון בטבע

מגוון המינים בטבע - חשיבות מגוון המינים: הקלטה | מצגת

התאמות לסביבה

התאמות בעלי חיים לסביבתם: הקלטה | מצגת

יחסי גומלין בין יצורים לסביבה

בעלי חיים בסביבה - דולפינים: הקלטה | מצגת
בעלי חיים וסביבתם - צבי ים: הקלטה | מצגת

יחסי גומלין בין יצורים חיים

קשרי גומלין בטבע - חלק א': הקלטה | מצגת
יחסי גומלין בין יצורים בטבע - חלק ב': הקלטה | מצגת
שרשרת מזון ומארג מזון: הקלטה | מצגת

השפעת האדם על היצורים ועל הסביבה

טביעת רגל אקולוגית 1: הקלטה | מצגת
טביעת רגל אקולוגית 2: הקלטה | מצגת
משבר האקלים: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה עולם מעשה ידי אדם

טכנולוגיה

מערכות טכנולוגיות: הקלטה | מצגת
משיכה דחיפה או הרמה: הקלטה | מצגת
תהליך ידני ותהליך תעשייתי: הקלטה | מצגת

תהליך תיכון

מרעיון למוצר א' - הצורך והדרישות: הקלטה | מצגת
מייקרים סטופ מושן: הקלטה | מצגת

חקר מדעי

בעיית הנר תהליך החקר המדעי: הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים: הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים 2: הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים 3 - מראה הציפורים חלק ב': הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים 4 - האזנה לקולות: הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים 6 - צופים בתופעות: הקלטה | מצגת
התבוננות בהתנהגות הציפורים: הקלטה | מצגת
חוקרות פורצות דרך: הקלטה

חזרה לראש הדף

לכל שכבות הגיל

העשרה

מזון: הקלטה | מצגת

אוויר: הקלטה | מצגת

מים: הקלטה | מצגת

היגיינה וחיסונים: הקלטה | מצגת

מודעות לאלרגיות: הקלטה | מצגת

אולי תתעניינו גם ב...

כלי הערכה במדע וטכנולוגיה
משימות הערכה לחיזוק הידע והמיומנויות ולשיפור הלמידה במדע ובטכנולוגיה
למידה חוץ כיתתית
סביבות למידה מחוץ לכיתה ומשימות במדע ובטכנולוגיה בבית הספר היסודי
תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
תוכניות לימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!