דלג אל

תוכנית הקונצרטים בבתי הספר

חזרה
תוכנית הקונצרטים בבתי הספר

יותר מ-150,000 תלמידים משתתפים בתוכניות הקונצרטים השונות עם מיטב התזמורות בארץ. תופעה זו הולכת ומתרחבת במערכת החינוך וברשויות השונות.

תוכניות הקונצרטים הן הכנה לקונצרט חי שהתלמידים חווים באולם הקונצרטים. מטרות התוכנית הן הכשרת התלמידים לצרכני תרבות והכשרתם להאזנה לקונצרטים. ייחודה של תוכנית זו הוא שיתופן של תזמורות מקצועיות לא באירוע בודד אלא שילוב התוכנית במסגרת תוכנית הלימודים בבית הספר.

תוכניות הקונצרטים כוללות השתלמויות מורים, חומרי לימוד, תהליך למידה חווייתי שנתי בבתי הספר – הכנה לקונצרט, מפגש בלתי אמצעי בכיתות עם נגנים מקצועיים, חברי התזמורת. התהליך מגיע לסיומו בקונצרט תזמורתי באולם הקונצרטים. אנו רואים בקונצרטים מנוף להשבחת החינוך המוזיקלי.

תנאים ומדיניות להפעלת תוכנית קונצרטים

חזרה לראש הדף

רמת התזמורת
רמת התזמורת, הנגנים, מנצחים שנבחרים לנצח וההנחיה נדרשים לעמוד בסטנדרטים ובתבחיני סל תרבות.
תוכנית ההכנה
תוכנית ההכנה צריכה לכלול רפרטואר המתאים לגילים השונים ולפי תוכנית הלימודים. בניית הרפרטואר תיעשה במימון התזמורת בשיתוף ובאישור של הפיקוח. תוכנית ההכנה כוללת חיבור חומרי הלמידה, עיבודם בעבור התלמידים והשתלמויות מורים. האחריות הכוללת להשתלמות כולה נתונה לפיקוח.
אורך הקונצרט
אורך הקונצרט כמקובל בסל תרבות הוא 45 דקות ברוטו.
לוגיסטיקה
כל הניהול הלוגיסטי – הסעות, הגברה, כיסאות וכדומה – באחריות התזמורת.
אמצעים מוזיקליים
שכירת תווים, עיבודים, כולל זכויות יוצרים – באחריות התזמורת.
מדריך מתאם
לצורך יישום התוכנית תְמנה התזמורת רכז פדגוגי. הרכז חייב לקבל את אישור הפיקוח על החינוך המוזיקלי.
הרכז אחראי לעניינים אלו:

 • בניית רפרטואר
 • תקשורת עם המורים
 • עיבוד חומרי התוכנית
 • הדרכת המורים לפחות בשני מפגשים
 • מעקב אחרי הקונצרטים
 • אחריות להעברת משוב בכל הרבדים, מורים ונגנים. עם סיום כתיבת המשוב יש להעביר את תוצאותיו
 • לפיקוח על החינוך המוזיקלי.
 • קשר שוטף עם סל תרבות יישובי

קונצרטים קאמריים
נוסף על קונצרט התזמורת, תכלול תוכנית הקונצרט עוד שני אירועים של קונצרטים קאמריים – הכנה במסגרת התמחור של התוכנית.

תוכנית קונצרטים
תוכנית קונצרטים היא תוכנית המקיימת את כל ההגדרות האלה:

 • בית ספר שבו מתקיימים שיעורי מוזיקה על ידי מורה למוזיקה בשעות תקן.
 • בית ספר שבו מתקיים מודל יישובי מתוקצב ומפוקח בידי משרד החינוך.
 • בבית הספר מורה למוזיקה המלמד את היצירות של תוכנית הקונצרטים בשיעורי מוזיקה לפחות בשכבה אחת.
 • בבית הספר רכז או רכזת לתוכנית לפי ההנחיות המפורטות בתבחין המתפרסם בפורטל רשויות ובעלויות חינוך.
 • בית הספר מתחייב לקיים במהלך השנה לפחות שני קונצרטים: קונצרט קאמרי בבית הספר וקונצרט מסכם באולם בשיתוף בתי ספר שונים או במסגרת בית הספר.
 • כל רשות מקומית תשתתף ב-1,200 ₪ לכל בית ספר המשתתף בתוכנית לכתיבת דגמי הוראה רלוונטיים ליצירות של תוכנית הקונצרטים המנוגנות בידי נגני הקונסרבטוריון העירוני.

התזמורת המקצועית
הנגנים והמנצחים שייבחרו לנגן ולנצח יידרשו לעמוד בסטנדרטים ובתבחיני סל תרבות או להחזיק באישור המכון לאינטגרציה.
הרכב קאמרי
נגנים המנגנים קבוע בתזמורות מקצועיות המאושרות בידי מִנהל התרבות או סל תרבות.
הרכבי מורים
מורים מבצעים המלמדים בקונסרבטוריון או מורים המאושרים בידי מנהלי הקונסרבטוריון.
נגנים תלמידים
תלמידי קונסרבטוריון מקצועיים הנמצאים במסלול רסיטל או במסלולי מחוננים ומצטיינים של אגף מחוננים.
הנחיית הקונצרט מנחה הקונצרט נדרש לעמוד בסטנדרטים ובתבחיני סל תרבות או לקבל את אישור הפיקוח על המנחה.
תוכנית ההכנה
תוכנית ההכנה צריכה להיבנות על פי תוכנית הלימודים ולכלול רפרטואר המתאים לגילים השונים. בניית הרפרטואר תיעשה בשיתוף ובאישור של הפיקוח. תוכנית ההכנה כוללת חיבור חומרי הלמידה, עיבודם בעבור התלמידים ובניית מתווה להשתלמויות מורים.
אורך הקונצרט
המרכזי בסוף השנה אורך הקונצרט כמקובל בסל תרבות הוא 45 דקות ברוטו. במצב שבו מנגן הרכב קאמרי מקצועי או הרכב מורים מתוך הקונסרבטוריון, יכלול הקונצרט גם את נגני הקונסרבטוריון ברפרטואר סולני ובשילוב נגני הקונסרבטוריון בהרכב הקאמרי.
לוגיסטיקה
כל הניהול הלוגיסטי – הסעות, הגברה, כיסאות וכדומה – באחריות התזמורת או הקונסרבטוריון.
אמצעים מוזיקליים
שכירת תווים, עיבודים, כולל זכויות יוצרים – באחריות התזמורת.
מדריך מתאם
לצורך יישום התוכנית יְמנו התזמורת או הקונסרבטוריון רכז פדגוגי. הרכז חייב לקבל את אישור הפיקוח על החינוך המוזיקלי.
הרכז הפדגוגי אחראי לעניינים אלו:

 • בניית רפרטואר
 • תקשורת עם המורים
 • עיבוד החומרים של התוכנית (תזמורת או הרכב קאמרי ונגני הקונסרבטוריון (וקבלת אישור הפיקוח)
 • הדרכת המורים לפחות בשני מפגשים
 • בניית תוכנית קונצרטים ברמת הרָשות או ברמת בית הספר, מעקב ודיווח אחרי הקונצרטים
 • אחריות להעברת משוב בכל הרבדים, מורים ונגנים. עם סיום כתיבת המשוב יש להעביר את תוצאותיו לפיקוח על החינוך המוזיקלי.

קונצרטים קאמריים
נוסף על הקונצרט המסכם של התזמורת, תכלול תוכנית הקונצרט עוד אירוע או שניים של קונצרטים קאמריים, הכנה במסגרת התמחור של התוכנית (תזמורות ישלחו הרכבים קאמריים, קונסרבטוריונים ישלחו מורים או נגנים מצטיינים).
הערה: בבתי ספר שבעבורם מוגשת הבקשה לתקצוב תוגש הבקשה רק לאחר היוועצות וקבלת הסכמה של מנהל בית הספר והמורה למוזיקה. אין להגיש בקשה בלא הסכמה זו.

סימפונט רעננה

חזרה לראש הדף
סימפונט רעננה

התזמורת הוקמה בשנת 1991 כאוסף של עולים מברה"מ לשעבר וישראלים צעירים שנפגשו ברעננה, במסגרת יוזמות לקליטת אומנים עולים מטעם עיריית רעננה והמרכז לקליטת אומנים עולים מיסודם של משרד החינוך והתרבות, הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה. מאז היווסדה, התזמורת מקפידה לבצע לצד הרפרטואר הקלאסי יצירות מקוריות המעשירות את אוצר המוזיקה הישראלית והן חוליה איתנה בקשר שבין עושרהּ של המוזיקה היהודית של אתמול לרעננות הישראלית של היום ומחר.


תוכנית ״פעמה״ היא תוכנית חינוכית ייחודית לילדים בגנים ובבתי הספר היסודיים שמגיעה לשיאה במפגש עם התזמורת. יסודה באמונה ובידע שמוזיקה מעשירה את יכולת הלמידה ואת עולמם התרבותי של הילדים בד בבד עם תחושת שליחות בפיתוח קהל חדש וצעיר. התוכנית נשענת על מחקר של מיטב האקדמיות והאוניברסיטאות מהארץ ומהעולם. מחקרים אלה מוכיחים קשר ישיר בין האזנה למוזיקה קלאסית ופיתוח מיומנויות ללימוד בכלל ומתמטיקה בפרט, כמו גם השפעת המוזיקה הקלאסית על תכונות חשובות כגון האזנה, סבלנות וסובלנות.
התוכנית הנמשכת משנת הלימודים 2004 ברעננה זכתה להצלחה רבה והתרחבה בשנים האחרונות ליישובים רבים בישראל, כולל הפריפריה. עד כה נחשפו לתוכנית יותר מ-400,000 ילדים. בתוכנית המוצעת ילמדו גני ילדים וכיתות ד' על יצירות מופת קלאסיות. התוכנית מותאמת לגיל המשתתפים ומבחינה בין גנים, כיתות א-ב וכיתות ג-ד.
התוכנית מאפשרת לילדים לעבור תהליך מעצים: היכרות עם הנושא ועם יצירות האומנות, פעילויות מגוונות עם המוזיקה והאלמנטים הבולטים בה, השתתפות בקונצרט קאמרי במסגרת הלימודית (גן ובית ספר) ולסיום הקונצרט הגדול והמרשים במשכן למוסיקה ואָמנויות רעננה. הקונצרט הסימפוני מלוּוה לרוב בידי אומן אורח, זמר אופרה עם אביזרים להעשרה ולהמחשה של היצירה. בקונצרט הקאמרי מנגנים שלישיית עץ – אבוב, קְלַרְנִית (קְלָרִינֵט) ובסון – או לחלופין שלישיית טרומבונים.

אילנה בן עזרא
דואר אלקטרוני: ilanabenezra5@gmail.com
טלפון: 050-7788216

התזמורת הסימפונית ראשון לציון

חזרה לראש הדף

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון נוסדה בשנת 1988 בידי עיריית ראשון לציון והיא הגוף היוצר הגדול והחשוב בעיר. משנת 1989 היא פועלת כתזמורת האופרה הישראלית. התזמורת התמקמה בקצה העליון של הפירמידה האומנותית בישראל – גוף מוזיקלי, מוביל ומחדש. איכותה של התזמורת זוכה למוניטין גבוה ברמה הבין-לאומית. התזמורת מקיימת סיורים בעולם, הן כתזמורת האופרה הן כתזמורת סימפונית עצמאית, ומנגנת תחת שרביטם של מנצחים נודעים רבים. כמו כן היא משתפת פעולה קבוע עם עמותת ארתור רובינשטיין ומשתתפת בחג המוזיקה הישראלית של המכון למוסיקה ישראלית ובמיזמים לאומיים נוספים.
התזמורת מציעה לקהלהּ מגוון רחב של יצירות מכל התקופות מתוך הקפדה על ביצוע יצירות מאת מלחינים ישראלים בסדרות הקונצרטים למנויים. בסדרות: קונצרטים סימפוניים, קונצרטים לכל המשפחה, קונצרטים אנדלוסיים ומופעים מוזיקליים עם אומנים מובילים בעולם המוזיקה הישראלי: להקת תיסלם, יונתן רזאל, אריאל זילבר ורבים אחרים.
התזמורת זכתה בפרס אקו"ם על עשייתה יוצאת הדופן והצטיינותה בביצוע מוזיקה ישראלית מקורית, בהפצתה ובקידומה. עם חברי התזמורת נמנים מיטב הנגנים הצעירים בישראל ומיטב הנגנים מקרב העולים החדשים שהגיעו לישראל בשִלהי שנות ה-80. מכלל תרבויות הנגינה שהביאו חבריה, גיבשה התזמורת צליל אישי הזוכה להערכתם של מאזיניה ושל הביקורת המקצועית. מנהלה המוזיקלי הראשון היה שמעון כהן. אחריו שימשו בתפקיד נעם שריף, אשר פיש, מנדי רודן ז"ל, דן אטינגר וג'יימס ג'אד. מקים התזמורת ומייסדהּ הוא מאיר ניצן, לשעבר ראש העיר ראשון לציון.


התזמורת רואה חשיבות רבה בחינוך מוזיקלי ולכן יזמה את התוכנית "צליל ראשון".
מטרת התוכנית להכין עתודה של צרכני תרבות רגישים למוזיקה קלאסית ושל יוצרים ומבצעים עתידיים, וזאת על ידי יצירת קשר ישיר ובלתי אמצעי בין נגני התזמורת לבין הקהילה. הסימפונית הישראלית ראשון לציון מקיימת זה עשרים שנה תוכנית מוזיקלית חינוכית בכ-125 גני ילדים ובתי ספר בראשון לציון. בתוכנית משתתפים כ-12,000 ילדים בני שלוש עד שתים-עשרה. מטרת התוכנית לקרב את הילדים לעולם המופלא של המוזיקה הקלאסית באמצעות מפגשים אינטימיים ואישיים בין הילדים לנגנים על כליהם השונים והמוזיקה המגוונת שהם מנגנים. המפגשים מתקיימים בבתי הספר ובגני הילדים. הילדים גם נחשפים לקונצרט סימפוני בהיכל התרבות העירוני. מיזם מוצלח זה מתאפשר לאחר תהליך הכנה מעמיק וחווייתי שהילדים עוברים בשיעורי המוזיקה בגני הילדים ובבתי הספר. התוכנית התרחבה משמעותית, והתזמורת מקיימת אותה גם בקרב בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים (בני שלוש-עשרה עד שמונה-עשרה) תחת השם "צליל תיכון".

מעיין אמיר
דואר אלקטרוני: maayangiladi@gmail.com
טלפון: 054-4630300

תזמורת הסינפונייטה הישראלית באר-שבע

חזרה לראש הדף

הסינפונייטה הישראלית באר-שבע נוסדה בשנת 1973. שתי מטרות ניצבו לפני התזמורת בעת הקמתה: להביא מוזיקה תדיר לבירת הנגב וליישובים סביבה ולשמש מקור תעסוקה לנגנים עולים חדשים שהתיישבו בבאר שבע.
בארבעת העשורים האחרונים התזמורת משרתת בהתמדה ובנאמנות את קהילת חובבי המוזיקה בבאר שבע ובנגב. לצד הופעותיה על כל בימות הקונצרטים בארץ, פרצה התזמורת את גבולות סביבתה והפכה לגוף אומנותי בעל מוניטין בארץ ובחו"ל. לתזמורת סדרות קונצרטים מגוונות בבאר שבע וברחבי הארץ, סדרות קונצרטים לגיל הרך, לתלמידי בתי הספר היסודיים והתיכוניים ולסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון ובמכללות בנגב.
מייסד התזמורת הוא נסים אלשיך; בתפקיד המנצח הראשי והמנהל המוזיקלי הראשון שימש מאסטרו אבי אוסטרובסקי. אחריו כיהן בתפקיד מאסטרו מנדי רודן ז"ל, חתן פרס ישראל שמונצח בתזמורת – מנצח הכבוד שלה. מאסטרו ניר קברטי מכהן בתפקיד מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי החל מעונת הקונצרטים 2019-2018; מנכ"לית התזמורת היא קלאודיה צובל.
במשך השנים, מאות מוזיקאים מן השורה הראשונה הופיעו עם הסינפונייטה. בספטמבר 2015, תחת ניצוחו וניהולו המוזיקלי של מאסטרו יוסטוס פרנץ, קיימה הסינפונייטה מסע הופעות מתוקשר בגרמניה לרגל חמישים שנה לכינון יחסים דיפלומטיים בין גרמניה לישראל, בשיתוף תזמורת "פילהרמוניה של האומות" מהמבורג. בכך הייתה לתזמורת הראשונה בהיסטוריה של ישראל אשר הופיעה בפני בית הנבחרים הגרמני בברלין בבניין הרייכסטאג.
הסינפונייטה רואה בחינוך המוזיקלי של הדור הצעיר יעד מרכזי בפעילותה ומקיימת סדרות קונצרטים מיוחדים, החל מהגיל הרך דרך בתי הספר היסודיים והתיכוניים ועד לסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון ובמכללות אקדמיות ברחבי הנגב.
בכל שנה פוקדים את אולם הקונצרטים של הסינפונייטה עשרות אלפי ילדים, בני נוער וסטודנטים הנחשפים ליופייה של המוזיקה הקלאסית. התזמורת מקפידה על קידום יצירה מקורית מאת יוצרים ישראלים. על כך זכתה התזמורת בפרס מטעם המועצה לתרבות ואומנות בשנת 1995 (בעבור ביצוע תזמורתי מצטיין של מוזיקה ישראלית) ובפרס "הצילינדר הנודד" של "אומנות לעם" לשנת 1998 (בעבור הפצת המוזיקה ביישובי הפריפריה).
כיום, הסינפונייטה הישראלית באר-שבע נחשבת לסמל ולדוגמה באיכותה וברבגוניות של נגניה. בתזמורת יושבים זה לצד זה ילידי הארץ, עולים חדשים וּותיקים החוברים יחדיו ויוצרים תזמורת מקצועית ומלוטשת. התזמורת מעניקה למאזיניה חוויה מוזיקלית מהנה בזכות מקצועיותה ואיכותה הטכנית בשילוב חדוות היצירה של אנשיה.


"לחוות את הצלילים" (כיתות ג)
התוכנית פועלת זה שלוש שנים, בהובלת הסינפונייטה הישראלית באר-שבע ובשיתוף פעולה עם הפיקוח המוזיקלי של משרד החינוך במחוז הדרום ואגף המוזיקה של המכון לאינטגרציה של אוניברסיטת בר-אילן בראשות ד"ר אווה ברנד.
התוכנית מבוצעת בשכבה ג' בכל בתי הספר היסודיים בבאר-שבע ובמועצה אזורית אשכול.
בבסיס התוכנית הוצבה יצירתו המפורסמת של מוּסוֹרגסקי – תמונות בתערוכה.
הכנה לפרויקט, עברו המורות למוזיקה שני מפגשי הדרכה באמצעות הפיקוח המוזיקלי בהדרכת מדור המוזיקה של המכון בבר-אילן וקיבלו מצגות הכנה. לסיום הפרויקט מתוכנן קונצרט תזמורתי מונחה של התזמורת עם השחקנית-זמרת שירלי הוד של תמונות בתערוכה באולם הקונסרבטוריון.

"מזרח ומערב" – צלילים שלובים (כיתה ו)
התוכנית פועלת זה חמש שנים בבתי הספר בבאר-שבע ומציגה מפגש מרתק בין שני עולמות מוזיקליים שונים: המוזיקה הקלאסית המערבית והמוזיקה הקלאסית מהמזרח. נעמוד על השונה והדומה בין שני העולמות, על היופי של כל אחת מהתפיסות האסתטיות של כל סגנון, על המפגש המרתק של שני עולמות אלו על במה אחת, על המצלולים העשירים במקצב בקישוטיות בהומופוניה ובפוליפוניה. נכיר את הכלים המעניינים של מוזיקת המזרח, העוּד, הכינור, הנאי הקאנון והדרבוקה וכמובן את הכלים המערביים שבתזמורת הכינור, הוויולה, הצ'לו והקונטרבס. לבסוף נאזין לחיבור של שני העולמות יחד ליצירה אחת. בקונצרטים משולבות יצירותיהם של מוצארט, בטהובן, ברהמס וביזה המערביים לצד המלחינים מהמזרח קסבג'י, דכוואר, בק, טמבורי ועוד. לצד המנצח, המעבד ונגן המנדולינה שמואל אלבז מככבת להקת נגנים ערבים בכלים אותנטיים מהגליל.

ניצן כספי
דואר אלקטרוני: kaspinitzan@gmail.com
טלפון: 054-7915734

תזמורת סימפונית חיפה

חזרה לראש הדף

התזמורת הסימפונית חיפה הוקמה לפני 71 שנים ומאז הפכה לגוף היוצר המוזיקלי המרכזי בצפון הארץ. התזמורת מקיימת קונצרטים רבים במגוון ז'אנרים: אופרה, קלאסי, מופעים למשפחה, זמר עברי, שילוב בין קלאסי לכוכבים ועוד. לתזמורת יש ביג בנד מקצועי ומקהלה אומנותית "בת שיר". לתזמורת עשייה חינוכית ענפה ופעילות עתודה המטפחת כישרונות צעירים ומכשירה אותם לנגינה תזמורתית מקצועית, דוגמת תוכנית צלילים שלובים לקונצרטים מוסברים לילדי גני הילדים ובתי הספר היסודיים. היועץ המוזיקלי והמנצח הראשי הוא מאסטרו יואל לוי, מנהלה של התזמורת הוא יאיר משיח.


צלילים שלובים
התוכנית "צלילים שלובים" היא פרי שיתוף פעולה של הפיקוח על החינוך המוזיקלי במשרד החינוך מחוז חיפה, סל תרבות עירוני והתזמורת הסימפונית החדשה חיפה. התוכנית חושפת את תלמידי בתי הספר היסודיים לעולם הביצוע התזמורתי בשלל סגנונות מוזיקליים, בד בבד עם מתן מגוון כלים המאפשרים האזנה פעילה, הבנת הקונצרט והנאה ממנו. התלמידים זוכים לחוויית הקונצרט החי במפגש מקרוב עם כל מה שהוא מְזמן. זו הזדמנות להכיר את התזמורת, גוף אומנותי מבצע, את המנצח, את כלי הנגינה השונים ואת הנגנים. במפגש עם המוזיקה החיה התלמידים נחשפים לרפרטואר מובחר של יצירות מופת, מיטב המוזיקה האומנותית מתקופות שונות, בסגנונות ובז'אנרים שונים, בדגש על המרכיבים השונים במוזיקה (מלודיה, הרמוניה, מקצב, מרקם, עוצמה, גוון, מהירות, אופי, תזמור), הקשרים מוזיקליים וחוץ מוזיקליים וחיבורים אפשריים עם אומנויות אחרות. התלמיד מתוודע אל רזי הנגינה בצוותא, אל היחד והלבד, אל הסולן והמלווה ולומד להבחין, להרגיש, להתרגש ולאהוב.

חיות בתזמורת (כיתות א-ב)
התוכנית עוסקת בחיבור המאזינים לעולם המוזיקה והתזמורת דרך עולם הדימויים והצלילים של עולם בעלי החיים.
התוכנית מפגישה את התלמידים עם כלי הנגינה התזמורתיים, ההקשר של הצללת הכלים האינדיווידואליים לעולם החיות, המוטיבים המייצגים את המצלול המשויך לבעלי חיים וההנאה שבהיכרות עם המוזיקה וההאזנה לה באולם הקונצרטים.

מחולות וריקודי עמים (כיתות ב-ג)
התוכנית מחברת את בני הנוער לעולם המוזיקה והתזמורת דרך עולם הריקוד, המחול והתנועה.
הריקוד העממי הפך לאורך ההיסטוריה חלק בלתי נפרד מעולם המוזיקה האומנותית ואולמות הקונצרטים – בזכות החיבור המיוחד שבין המקצבים התוססים, המלודיות הסוחפות והאנרגייה המסחררת שהמוזיקה לריקודים מביאה עימה. הצבעוניות והאופי המיוחד של מוזיקה זו מעניקים לקהל המאזינים הצעיר חוויה ייחודית המלוּוה בהנאה רבה.

יאיר משיח
דואר אלקטרוני: yairmash@ethos.co.il
טלפון: 04-8353516, 04-8353551

האקדמיה למוזיקה ומחול ירושלים, מנח״י ועמותת "לביא"

חזרה לראש הדף
האקדמיה למוזיקה ומחול ירושלים ועמותת לביא

גופי הביצוע של תוכנית הקונצרטים "לגעת במוסיקה" נועדו לנגינה בבתי הספר. הרכב הנגנים מגיע ברובו מתזמורות שפועלות בירושלים כמו התזמורת הסימפונית ירושלים. זהו הרכב מקצועי ומגובש שעובד זה שנים עם בתי הספר והמורים ומכיר היטב את התוכנית ואת הרציונל שלה. כך ההנחיה מתאימה בדיוק להכנת התלמידים בבתי הספר. הנגנים מבצעים ומנחים בתיאום עם המורה בבתי הספר. גם הרכב זמרי האופרה המופיעים בפני התלמידים מכיר היטב את התוכנית ואת הפעילויות שנלמדו בהכנה לקראת הקונצרט. בהרכב יש זמרים מקצועיים וסטודנטים מתקדמים בוגרי האקדמיה למוסיקה בירושלים.


לגעת במוזיקה
התוכנית "לגעת במוזיקה" מפגישה ילדים עם קונצרטים של מוזיקה חיה בדרך חווייתית ומותאמת. את התוכנית פיתחה פרופ׳ ורוניקה כהן והיא מתקיימת בירושלים יותר מ-30 שנה.
רציונל התוכנית מציב את הקונצרט כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים: מנהל בית ספר בירושלים: "השיעורים נותנים משמעות לקונצרט, הקונצרט נותן כיוון ומשמעות לשיעורי המוזיקה".
תוכנית קונצרטים בבתי הספר ובגנים מחייבת, אם כן –
א) לקיים מופעי מוזיקה חיה, קונצרטים איכותיים המותאמים לתלמידים.
ב) לספק חינוך מוזיקלי הדרוש להפוך את הקונצרטים לחוויה משמעותית.
ההכנה "אני מכיר את מה שאני אוהב"... משמעה למעשה "אני אוהב את מה שאני מכיר" (דויד אליוט).
המורות עוברות השתלמויות אצל פרופ' ורוניקה כהן כולל חומרים ורעיונות לתיווך חווייתי של היצירות בשיעורים. כמו כן הן מעלות רעיונות כיצד לתווך את היצירות. הילדים לומדים להכיר את המוזיקה בדרך חווייתית ופעילה באמצעות תנועה, נגינה, מעקב אחר תיווי (גרפי, או קונבנציונלי), אלתור, שירה, משחק, ועוד.
רפרטואר הקונצרט כולל בחירה מאוזנת ממגוון סגנונות ותרבויות. הדגש הוא על מוזיקה אומנותית, הן מערבית הן חוץ אירופית. מוזיקה אומנותית ממגוון תרבויות ותקופות היא אחת המתנות הנפלאות ביותר של האנושות – מתנה שהחינוך המוזיקלי שואף לשמר אותה נגישה לכול.
הקונצרט – מתכונת הקונצרט היא מפגש ידידותי ואינטימי, ועם זאת מכובד בין הילדים, המוזיקה והנגנים. הקונצרט מתקיים בתוך כותלי בית הספר בסביבה מוכרת. כמו במוסדות תרבות אחרים, המסר "אל תיגע!" שונה מהמסר "בבקשה תיגע, וזה ייגע בך..."

ירון גרינבלט
דואר אלקטרוני: yarongreenblatt@gmail.com
טלפון: 052-8719155

התזמורת הפילהרמונית הישראלית

חזרה לראש הדף
התזמורת הפילהרמונית הישראלית

התזמורת הפילהרמונית הישראלית היא התזמורת הסימפונית העיקרית והידועה ביותר במדינת ישראל. היא נוסדה בשנת 1936 ונקראה ״התזמורת הפילהרמונית הארץ ישראלית״.

ראשיתה בכ-75 מוזיקאים יהודים שניגנו בתזמורות ידועות באירופה ועלו לארץ ליצור את ״התגשמות התרבות הציונית בארץ האבות״.

להרחבה: התזמורת הפילהרמונית הישראלית

תוכנית "מפתח"

תוכנית "מפתח" לחינוך מוזיקלי ולקשר עם הקהילה הוקמה בשנת 2000 ביוזמת אגודת הידידים של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. הפסנתרנית והמוזיקאית אירית רוב נבחרה על ידי הנהלת התזמורת למנהלת התוכנית. הד"ר דוצ'י ליכטנשטיין התמנתה למנהלת פדגוגית מטעם המדרשה למוזיקה במכללת לוינסקי לחינוך ומנהלה דאז ד"ר תומר לב.

משנת 2000 ועד 2014 השותפוּת הפדגוגית בין תוכנית "מפתח" ובין המדרשה למוזיקה (כיום הפקולטה לחינוך מוזיקלי) הניבה פירות רבים – בעיקר בתחום הרפרטואר הנבחר לכל רמת גיל, ההשתלמויות למורים למוזיקה, כתיבת חומרי למידה בעריכתה של שולמית פיינגולד והליווי המתמיד בתהליך הלמידה וההוראה בכיתות.

מיקוד הפעילות של "מפתח" נועד לבתי ספר יסודיים שבהם לומדים יהודים, ערבים וילדים בני עובדים זרים ואשר בהם המורים למוזיקה ממלאים את תפקיד התיווך המובהק בתהליך ההכנה לקראת הקונצרטים. בראשית הפעלת התוכנית נחשפו אלפי תלמידים בפעם הראשונה בישראל למצלול האיכותי של התזמורת המובילה בארץ ומהמובילות בעולם. עובדה זו העניקה למורה למוזיקה תחושה ייחודית וחיזוק לדימוי העצמי ולמעמדו בבית הספר, בעיני ההנהלה והעמיתים ובעיני התלמידים. ספריית העיבודים למפגשים הקאמריים בכיתות הלכה והתרחבה ברבות הימים והפכה לנכס כמעט בלעדי לעשרות יצירות סימפוניות שבוצעו על ידי הרכבים קטנים ומבוצעות עד היום בקונצרטים.

מראשיתה מעודדת תוכנית "מפתח" את היצירה הישראלית המקורית ושילובה בקונצרטים. בין השאר הוזמנו יצירות מאת אייל באט, משה זורמן, גיל שוחט ורונן שפירא. בשנת הפעילות הראשונה של תוכנית "מפתח" יזמה אירית רוב את הקמת "שש בש" – ההרכב היהודי-ערבי הפועל בחסות התזמורת הפילהרמונית. בהרכב זה שלושה נגנים מהתזמורת הפילהרמונית וארבעה אומנים ערבים מן הבולטים בארץ. ההרכב משתלב בקונצרטים לתלמידים בתוכנית המיוחדת "מזרח, מערב ומה שבמרחב שלנו" ומופיע בקונצרטים ייחודיים בארץ ובחו"ל בפני תלמידי תיכון וקהל רחב.

תפיסת הקונצרט המתווך הניבה בפעם הראשונה בארץ את רעיון הבנייה של צוותי מנחים, מורים למוזיקה ומוזיקאים בהכשרתם. לשם כך נפתח בפעם הראשונה בארץ הקורס לעריכה ולהנחיה של קונצרטים למוסדות חינוך במכללת לוינסקי לחינוך. מאוחר יותר הפכה היוזמה לקורס אקדמי לסטודנטים מתקדמים. הדור הראשון של מנחי "מפתח" אכן צמח מבין שורות הקורס, וקצתם מעורבים ביוזמות קהילתיות ברחבי הארץ ובעולם.

מאז שנת 2019 מקיימת תוכנית "מפתח" את הקורס האקדמי "עריכה והנחיית קונצרטים ויזמות בקהילה". הקורס מתקיים בשיתוף עם בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב ועם הפיקוח על החינוך המוזיקלי במשרד החינוך. קורס זה הוא תוצר של תהליכי רפלקציה על דרכי תיווך להנגשת הקונצרט החי במסגרת יוזמה קהילתית. בשנים 2010-2003 הגישה רשות הערכה, המחקר והפיתוח של מכללת לוינסקי לחינוך שלושה דוחות מחקר על מידת שביעות הרצון של התלמידים ושל המורים למוזיקה מהיבטיה השונים של התוכנית. בשנת 2020 הוגשו ממצאים של מחקר פעולה על מידת התהודה של התוכנית בקהילת בית הספר ובזו שמחוצה לה. את המחקר בנו וחיברו חוקרת חיצונית ושתי מורות למוזיקה המשתתפות ב"מפתח".

היוזמה "חדר מורים מתארח" נולדה מתוך הבנה שהרחבת התהודה של "מפתח" בקהילת בית הספר תושג ביתר שאת אם הנהלת בית הספר וצוותי ההוראה ישמשו לא רק צוות מלווה של התלמידים בקונצרטי בוקר אלא ציבור המשתתף בקונצרטי התזמורת למנויים. לשם כך מוצע בכל שנה מבחר מסובסד של קונצרטי ערב ומפגשי טרום-קונצרט לסקירת הרפרטואר שיבוצע, למפגש עם המנצח או הסולן ולרב שיח עם נגני התזמורת.

ברוח הדגם של תוכנית "מפתח" הוקמו במשך הזמן תוכניות קונצרטים למוסדות חינוך ביוזמת תזמורות שונות בארץ כמו "קדמה" (הסימפונית חיפה), "מיתרים" (אנסמבל סולני תל אביב) ו"אלחאן" (תזמורת הגליל – עמותת פוליפוני). בשנת 2014 המשיכה תוכנית "מפתח" את פעילותה כגוף פדגוגי עצמאי עם צוות מובחר של אנשי מקצוע בתחומי הדעת והמעש. התוכנית לגני ילדים בשיתוף עם עיריית תל אביב-יפו, המחלקה לגני ילדים, יצאה לדרך בשנת 2013. מאוחר יותר הצטרפו לשורות הגנים מעונות נעמת בתל אביב.

התוכנית לבתי ספר יסודיים מתמקדת בעקרון הריבוי והרצף של קונצרטים בכל סמסטר ובכל שנה, מכיתות א-ו. בהיעדר מורים למוזיקה צוות המנחים של "מפתח" אחראי להכנת התלמידים בסדרה של שבעה מפגשים בכל סמסטר. התוכניות של "מפתח" הוצגו בפורומים בין-לאומיים ובכתבי עת מדעיים.

בשנת 2017 יזמה תוכנית "מפתח" את הכנס הבין-לאומי הראשון לחינוך מוזיקלי ויוזמות בקהילה: מסורת, אתגרים וחדשנות. לבד מחוקרים ישראליים התברך הכנס בנציגים ממדינות אלו: ארגנטינה, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, נורווגיה, קנדה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת ושוודיה. האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה הקדיש את כרך המחקר מס' 15 לשנת 2018 למבחר מאמרים שהוצגו בכנס:
Min-Ad, Israel Studies in Musicology Online, Vol.15, 2018 (2) Materials of the First International Conference on Music Education in the Community of the Israel Philharmonic Orchestra-Keynote program for Music Education and Community Outreach “Traditions, Challenges and Innovations”.

הרחבה: תוכנית מפתח

אירית רוב
מנהלת תוכנית "מפתח"
דואר אלקטרוני: irit@ipo.co.il

ד״ר דוצ׳י ליכטנשטיין
מנהלת פדגוגית תוכנית ״מפתח״
טלפון: 03-6211759

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.