דלג אל

בחינות בגרות והיבחנות בתורה שבעל פה ומשפט עברי - ממלכתי

חזרה
בחינות בגרות והיבחנות בתורה שבעל פה ובמשפט עברי

תוכנית הלמידה וההיבחנות המורחבת בתורה שבעל פה ומשפט עברי בנויה משני שאלונים:
שאלון 007383 – הערכה בית ספרית (משקלו של שאלון זה 50% בשקלול של 5 יחידות לימוד)
שאלון 007281 – בחינה חיצונית: ציון הבחינה (35%) + ציון בית ספרי (15%)

במהלך השנה מומלץ לשלב מגוון דרכים לתרגול, להערכה ולמדידה לפי המיומנויות שבתוכנית הלימודים:

משימות מבוססות אוטונומיה ובחירה (למורה ולתלמידים)

  • מיומנות והבנה: אוריינות הטקסט החז"לי
  • "זה נוגע לי": רלוונטיות, ערכים ואקטואליה
  • חקר אישי וקבוצתי
  • "ללמוד וללמד": בית מדרש מקוון
  • הערכה מסכמת: בחנים, מבחנים ועבודות

תוכנית הלמידה וההיבחנות

שאלון 007383: הערכה בית ספרית (משקלו של שאלון זה 50%)

שאלון 007383: הערכה בית ספרית (משקלו של שאלון זה 50%)

התכנים: השאלון מאחד ומצרף מודולרית שלוש יחידות לימוד המשוקללות בחלקים שווים:

  1. יחידת לימוד: "יחיד וחברה": היבטים שונים של יחסים בין הפרט לחברה שבה הוא חי: ערך חיי האדם, מחויבות חברתית, אחריות כלפי גופו ורכושו של הזולת, "לא תעמוד על דם רעך", תרבות המחלוקת ועוד.
  2. יחידות לימוד: נושאים לבחירה כגון חקיקה, גרות וגיור, עם וארצו, אני וסביבתי (יחידה מתוקשבת), רשות הרבים, סיורים לימודיים, "אבות ועוד", צדק חברתי, "תלמודטרון", נושא בית ספרי.

דרכי ההערכה: שאלון 007383 יוערך בהערכה בית ספרית על ידי המורה המלמד:
בחירה: גיבוש נושאי הלימוד וגופי התוכן (בהיקף של כ-15 סוגיות לכל יחידת לימוד) ובניית תהליך הל"ה: הוראה-למידה-הערכה. אנו ממליצים על שימוש בכלים ובמחוונים על פי המשימות, התכנים והמיומנויות שייושמו בכיתה במהלך השנה. התכנון יתבצע בשיתוף עם מדריכי תחום הדעת.
הערכה: יישום תהליכי הערכה מעצבת ומותאמת (דיפרנציאלית), מתוך שימת דגש על שונות ומגוון. מומלץ לשלב כלים דיגיטליים ואת עקרונות למידת החקר הן בתהליך ההוראה-למידה הן בדרכי ההערכה. אין לסיים את תהליך ההערכה (בחינות מסכמות, עבודות ומיזמים ומתן ציונים סופיים) לפני 31 במרץ 2023 , ט' ניסן תשפ"ג.
משוב ובקרה: ניתוח התוצאות, מסקנות ותובנות (בשיתוף המדריכים).
דיווח: בית הספר ישקלל את כל מרכיבי ההערכה של שלוש היחידות וידווח ציון אחד לאגף הבחינות.

לתשומת לבכם:
תוכנית ההיבחנות הבית ספרית בשאלון 007383 בחירום - תשפ"ד

שאלון 007281: בחינת בגרות חיצונית: ציון הבחינה (35%) + ציון בית ספרי (15%)

שאלון 007281: בחינת בגרות חיצונית: ציון הבחינה (35%) + ציון בית ספרי (15%)

התכנים: בית הספר יבחר שניים מן הנושאים: משפט ויושר, דברים שבינו לבינה, הורים וילדים.
משפט ויושר – יחידה העוסקת במתח שבין הדין לבין הצדק ובקו התפר שבין המשפט למוסר (הוצאת ת"ל, משרד החינוך).
דברים שבינו לבינה – מגוון רחב של סוגיות והשקפות בנושא הזוגיות ומכלול היחסים שבין האיש לאישה. הלומדים נחשפים גם להיבטים במשפט העברי – תחום מתפתח ומשתנה לפי הזמן והמקום. לצד הספרות הקלסית של התורה שבעל פה הובאו גם מקורות שהתחדשו במהלך הדורות ועוצבו בקהילות ישראל – ממזרח וממערב – לרבות פסקי דין חדשים פרי החקיקה הישראלית (הוצאת משרד החינוך, תשע"ט).
הורים וילדים – עיון מוסרי ומשפטי במערכת היחסים המורכבת בין הורים לילדיהם, לאור התפתחות ההלכה והמשפט: חובות וזכויות, גבולות בכיבוד הורים, הקניית השכלה ומקצוע, מזונות, "בן סורר ומורה" ועוד. המקורות הקלסיים מוארים בידי אנשי רוח בני זמננו ומזמנים דיון אקטואלי ורלוונטי בסוגיות אוניברסליות (הוצאת מכון שלום הרטמן בשיתוף משרד החינוך, תש"ף).

מבנה בחינת הבגרות

מבנה בחינת הבגרות

הבחינה כוללת שלוש יחידות. כל התלמידים עונים על שתי היחידות שנלמדו בבית הספר.

כל יחידה מחולקת לשני פרקים:
פרק ראשון – 40 נקודות
יש לבחור סוגיה אחת מתוך שתיים ולהשיב על השאלות:
חמש שאלות על הסוגיה – 35 נקודות
שאלה שישית – שאלת מיומנות והבנה (5 נקודות)
פרק שני – 10 נקודות
יש לבחור שאלה כללית אחת מבין שתי שאלות מתוך היחידה.

הנחיות לנבחנים בבחינה מותאמת

מיקוד לבחינת הבגרות

בחינת הבגרות המותאמת תכלול את כל חומר הלימוד שבתוכנית ההלימה, בשלמותו.
ההתאמה מתבטאת באפשרויות הבחירה בין השאלות הקצרות:
תלמידים הזכאים להתאמה יענו על שאלה קצרה אחת בפרק ב' מיחידה אחת בלבד, לבחירתם (במקום שתי שאלות קצרות - אחת בכל יחידת לימוד). משקלה של שאלה זו יהיה 20%.

לתשומת לב המורים:
יש להנחות את התלמידים שאושרה להם בחינה מותאמת, וליידע אותם מראש על דרכי ההיבחנות המיוחדות, מכיוון שהשאלון שבידיהם הוא השאלון הכללי, אשר אינו מכיל התייחסות מפורשת לתלמידים המותאמים.
מחברת הבחינה תיבדק כמותאמת רק אם יש עליה המדבקה המתאימה.

שאלוני בגרות משנים קודמות

שאלוני בגרות משנים קודמות

מאגר שאלוני בחינות הבגרות פתוח לכל המורים בתורה שבעל פה ומשפט עברי בחינוך הממלכתי. במאגר דוגמאות לבחינות בגרות החל משנת 2011. אפשר לחפש לפי שם וסמל השאלון, שם המקצוע, מועד הבחינה, מגזר, סוג הנבחן (אינטרני או אקסטרני) ועוד.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.