חפש ב:

תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה

חזרה

תיאור המקצוע

תיאור המקצוע

"היכולת להתמודד עם אנשים היא מצרך בר-קנייה כמו סוכר או קפה, ואני משלם תמורת היכולת הזאת יותר מאשר תמורת כל דבר אחר על פני האדמה..." ג'ון ד' רוקפלר

אין בנמצא אדם שאינו עוסק בפרשנות פסיכולוגית אינטואיטיבית להתנהגותו ולהתנהגות אחרים. אדם זה הוא ישות הניצבת במרכז עיסוקה של הפסיכולוגיה. התנהגותו, תגובותיו והסיבות להן נבחנות לנוכח גורמים הקשורים באישיותו, בתכונותיו ובקשרים שלו עם סביבתו. לצורך הסבר התופעות השונות וניסוח הכללים, הפסיכולוגיה עושה שימוש בכלים מדעיים. באמצעותם היא מציגה את התופעות השונות, נוקבת בשמן ואף מנסה לנבא באילו תנאים התנהגויות אלו יחזרו על עצמן.

תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה מספקת "טעימות" שהן בסיס ראשוני להיכרות עם תחום דעת זה.
תופעות בחיי היום-יום כגון זיכרון ושכחה, פרשנות לגירויים בסביבה, לחץ והתמודדות עימו, עמדות, קונפליקטים בין אנשים ודרכים שונות להשפעה חברתית כמו גם שלבים בהתפתחות האדם, מבנה האישיות ועוד סוגיות נבחנות בדרכי לימוד חדשניות וחווייתיות מתוך מתן דגש לפיתוח רגישות חברתית וקבלת השונה בד בבד עם פיתוח חשיבה ביקורתית ומדעית.

במסגרת לימודי הפסיכולוגיה לשתי יח"ל ניתן דגש גם לחוסן נפשי ואושר, לגורמי הנעה וריגוש, לתאוריות העוסקות בגיבוש אישיות הפרט, ללמידה ולתאוריות בהתפתחות.
מקצוע הפסיכולוגיה נלמד במערכת החינוך בהיקף של שתי יחידות לימוד (מקצוע מוגבר).

מבנה הבחינה

בחינת הבגרות בפסיכולוגיה מורכבת משני חלקים:

 • בחלק הראשון שאלות אינטגרטיביות מפרקיה השונים של התוכנית.
 • בחלק השני שאלות ממוקדות מכל אחד מפרקי הלימוד.

משקל כל אחד מפרקי הבחינה הוא 50%. בכל פרק שאלות לבחירה בהיקף של 50%.

חזרה לראש הדף

תוכנית הלימודים בפסיכולוגיה

הקדמה

נושאי חובה – 70%

 • הפסיכולוגיה כמדע 
 • הגדרת המדע ומטרות הפסיכולוגיה

פסיכולוגיה קוגניטיבית

נושאי חובה – 70%

 • מהי קוגניציה?
 • תפיסה
 • קשב
 • זיכרון
 • שיפוט וקבלת החלטות

פסיכולוגיה חברתית

נושאי חובה – 70%

 • מהי פסיכולוגיה חברתית?
 • עמדות 
 • השפעה חברתית 
 • התנהגות פרו-חברתית 
 • קונפליקטים בין-קבוצתיים ובין-אישיים

רגשות וריגוש

נושאי חובה – 70%

 • מהם רגשות? 
 • רגשות כמקור מידע לעיבוד מידע חברתי
 • ריגוש והקשר בין ריגוש ורגשות
 • ויסות רגשי
 • לחץ – מודלים והתמודדות

פסיכולוגיה התפתחותית

נושאי חובה – 70%

 • מהי פסיכולוגיה התפתחותית?
 • התקשרות
 • תיאוריות התפתחות דור ראשון
 • תיאוריות התפתחות דור שני
 • גיל ההתבגרות
 • בגרות צומחת

נושא הרחבה והעמקה – 30%

 • תיאוריות התפתחות דור שלישי
 • שלבי חיים נוספים: (הרחבה) בגרות צעירה, אמצע החיים, זקנה.

פסיכולוגיה של האישיות

נושא הרחבה והעמקה 30%

 • מהי אישיות?
 • בחירה בשלוש תיאוריות. מתוכן אחת חייבת להיות נרטיבית או תכונות.
 • הגישה הפסיכואנליטית – פרויד
 • הגישה ההומניסטית – רוג'רס
 • עקרונות גישת התכונות
 • עקרונות הגישה הנרטיבית
 • התיאוריות בראי הסוגיות המרכזיות בפרק – השוואה מסכמת

פסיכולוגיה חיובית

נושא הרחבה והעמקה – 30% 

 • מהי פסיכולוגיה חיובית?
 • חוסן נפשי
 • רווחה נפשית
 • אושר

הנעה, מוטיבציה 

נושא הרחבה והעמקה – 30%

 • מהי הנעה?
 • בחירה בשלוש תיאוריות, מתוכן אחת חייבת להיות דווק:
 • ביולוגית. פסיכואנליטית. התנהגותית. קוגניטיבית-התנהגותית.
 • הומניסטית (פירמידת הצרכים של מסלו)
 • התיאוריה של קרול דווק Dweck S. Carol (חובה)
חזרה לראש הדף

תוכנית הלימודים להשכלה כללית בפסיכולוגיה

התוכנית להשכלה כללית בפסיכולוגיה

הפסיכולוגיה חוקרת התנהגויות של בני האדם, וכל אחד מאיתנו חשוף להתנהגויות אלה. לכן אי אפשר להימנע מתהליכים של פרשנות וניתוח התנהגות אנושית על ידי כל אחד בלא כל תלות בהכשרתו ובהשכלתו הרשמית או בשפה שבה הוא משתמש. כתוצאה מכך, הדימוי הרווח של פסיכולוגיה מתבסס על קשרים אסוציאטיביים או אינטואיטיביים שנוצרו על בסיס רסיסי מידע תקשורתי, תפיסות עממיות והשימוש המרובה והבלתי מדויק שכל כך מקובל היום במונחים פסיכולוגיים.
תוכנית זו מכוונת להרחיב את אופקיו של התלמיד ולהפגיש אותו עם תחום דעת חדש שלא התנסה בו עד כה, באופן שיאפשר לו לגבש התרשמות מדויקת יותר וריאלית על תחום הדעת. נוסף על כך, הנושאים המוצעים ביחידה זו נובעים ישירות ממאפיינים וממשימות של גיל ההתבגרות. כך התוכנית מאפשרת הפניה ופיתוח של מודעות והמשגה של תופעות ותהליכים המתרחשים ממילא.

תוכנית להשכלה כללית: הצעה בין תחומית בנושא גיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות משמעותי ביותר מבחינת ההתפתחות הנפשית-פסיכולוגית שלנו. בשנים אלו מתפתחות ומתעצבות האישיות, הזהות והתפיסה העצמית, היחסים החברתיים שלנו, תפיסתנו את מקומנו בתוך החברה וזהותנו המינית.
בעידן הפוסט מודרני גיל ההתבגרות הולך ומתארך. מתבגרים חווים שינויים רבים בתחום האישי החברתי הקוגניטיבי והמוסרי הנמשכים לאורך זמן, ולכן מקצת מהמתבגרים חווים לחצים ומשברים. עם הזהות העצמית המתגבשת עולה גם השאלה הפנימית של מתבגרים ביחס למקומם בחברה. אנו רואים בגיל זה את ילדינו מחשיבים יותר ויותר את דעתם של חבריהם. הם מנסים לחקות נורמות לבוש, התנהגות וצריכה של בני גילם ומבלים איתם יותר ויותר על חשבון הזמן עם המשפחה. בגילים אלו קיים צורך להיות חלק מקבוצת השתייכות. בצד כל אלה עולה חשש מדחייה על ידי חבריהם. הם חוששים מהדרך שבה יישפטו על ידם ומה יאמרו עליהם. יש להם צורך גדול להיות מקובלים חברתית או לפחות להגדיר לעצמם נישה בתוך החברה. במסגרת היחידה התלמידים ייחשפו למגוון סוגיות הקשורות לגיל ההתבגרות כמו סוגי התחברות, שימוש ברשתות החברתיות, זוגיות ועוד.

תוכנית להשכלה כללית: המגדר

תוכנית זו מקדמת פיתוח מודעות מגדרית בקרב מתבגרים ומתבגרות ובכך מגבירה את תחושת הביטחון של הבנות להיאבק למען המימוש העצמי שלהן, למען קידומן לפי כישוריהן ויכולותיהן ולמען שוויון אמיתי לשני המינים להתפתח באופן שווה. נוסף על כך, התוכנית מקדמת חשיבה ביקורתית ומעורבות בקהילה ובכך תורמת לעיצוב האזרח העתידי. אחת האפשרויות המוצעות לתלמידים שילמדו תוכנית זו היא לשלב את המעורבות האישית עם תחום המגדר ולהעביר סדנאות לתלמידי החטיבה בתחום המגדר על פי התכנים והערכים שנלמדו.
תוכנית זו מתמקדת בהקניית מושגי יסוד בתחום המגדר כחלק מהקניית ערכים של שוויון ומימוש עצמי מתוך התמקדות בשש זירות מרכזיות בחיי התלמידים: מגדר במשפחה, מגדר במערכת החינוך, מגדר בתעסוקה, מגדר בצבא, מגדר בתקשורת ומגדר בספרות ילדים.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.