דלג אל

יחידת חקר ועבודת גמר

חזרה
חזרה לראש הדף

מהי יחידת החקר?

מהי יחידת החקר?

התלמידים הלומדים במסגרות השונות של מדעי החברה חייבים במסגרת לימודיהם לערוך מחקר אמפירי במדעי החברה. התלמידים בוחרים נושא לעבודתם, מנסחים שאלת מחקר, קוראים חומר תאורטי, משתמשים בכלי מחקר מקובלים לעריכת מחקר, מביאים את תוצאות מחקרם ומנתחים תוצאות אלו.
הערכת עבודת החקר של התלמיד נעשית הן על ידי המורה המנחה הן על ידי בוחן חיצוני.
ההתנסות בהכנת עבודת החקר במדעי החברה נותנת לתלמידים הבנה של המחקר המדעי בן-זמננו.
בשנה"ל תשע"ג הוכן מסמך המארגן מחדש את ההנחיות לכתיבת עבודת חקר כמותית במקצועות מדעי החברה. אל המסמך נלווה גם מסמך דידקטיקה.
להלן קישור למסמכים אלו ולמסמכים רלוונטיים נוספים:

תלמידים אקסטרניים
תלמידים אקסטרניים בלבד אינם מגישים עבודת חקר אלא נבחנים במקצוע מתודולוגיה.

רכזי מדעי החברה
בית הספר למיומנויות מידע של מכון סאלד בירושלים

חזרה לראש הדף

עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל

עבודת גמר

משרד החינוך מאפשר לתלמידים לחקור נושא במדעי החברה שמעניין אותם ולהגיש עבודה בהיקף של 5 יח"ל.
באתר עבודות הגמר תמצאו מידע מקיף על הדרישות מביצוע עבודת הגמר. כמן כן תמצאו מידע מוגדר על הנדרש מתלמידים המחליטים להגיש עבודת גמר במדעי החברה.
על תלמידים המעוניינים להגיש עבודה זו לקרוא בעיון את הכתוב.
בתי הספר המעוניינים בכך יכולים להזמין את חוברת ההדרכה לכתיבת עבודת גמר ממדעי החברה מהפיקוח על עבודות הגמר, בניין לב-רם, ירושלים. טלפון: 02-5603331
האחראים לעבודות הגמר: דנה פרידמן ועדה ספיר adasapirr@gmail.com

חזרה לראש הדף

עבודת חקר עיונית

כתיבת עבודת חקר במסגרת היחידה החמישית היא אחת המשימות המורכבות והמאתגרות העומדות בפני תלמידי מדעי החברה. כחלק מתהליך הרחבת מגוון האפשרויות העומדות בפני תלמידי מדעי החברה הכותבים עבודת חקר ניתנה האפשרות גם לכתיבת עבודת חקר עיונית.
במהלך כתיבת עבודת החקר התלמידים מפתחים מיומנויות מגוונות של חשיבה מסדר גבוה שנרכשו במהלך לימודיהם. מיומנויות אלו חיוניות לתלמיד כדי שיהיה מסוגל להתמודד בצורה מושכלת בידע הרב העומד לרשותו במאה ה-21. במהלך העבודה יְתרגלו התלמידים מיומנויות כגון שאילת שאלות, שימוש במארגני חשיבה, מיזוג טקסטים, רפלקציה וטיעון כמקובל גם בעבודות החקר הכמותיות.
לפרטים על אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה
עבודה עיונית היא עבודה המבוססת על ספרות רלוונטית אך אינה סיכום של הספרות הקיימת. התלמיד בודק בעבודתו סוגיה חברתית כלשהי על סמך הספרות, ולשם כך עליו לעשות אינטגרציה חדשה של החומרים הקיימים, המשׂגה חדשה, חלוקה שונה, יישום מעניין וכדומה. בעבודה העיונית תיעשה הבחנה בין הסוגיה הכללית שהיא הבסיס התאורטי לבין הסוגיה המוגדרת שאותה יחקור התלמיד באופן מעמיק בעבודתו. על פי רוב עבודה עיונית אינה כוללת כל מרכיב אמפירי של איסוף נתונים אך בהחלט יכולה לכלול הצגה של נתונים אמפיריים קיימים.
המורים מתבקשים לעדכן את עדה ספיר, המדריכה המרכזת את נושא עבודות החקר, בדואר אלקטרוני: adasapirr@gmail.com

חזרה לראש הדף

עבודות חקר קבוצתיות

עבודות חקר קבוצתיות

בלימודי מדעי החברה כמקצוע בחירה בתיכון התלמידים כותבים עבודות חקר ביחידה החמישית. עד שנה"ל תשע"ב נכתבו עבודות החקר כעבודות פרטניות. לאור החשיבות הרבה והיתרונות המיוחסים לתהליכים קבוצתיים ועבודת הצוות בהבניית הידע ובחיזוק מיומנויות התקשורת הבין-אישית – החלטנו החל משנה"ל תשע"ב לאפשר למורים שעברו הכשרה מתאימה להנחות כתיבת עבודת חקר קבוצתית.
במסגרת כתיבת עבודת החקר הקבוצתית התלמידים עובדים בקבוצות של עד שלושה תלמידים. בעבודה הקבוצתית ניתן דגש על מעורבות התלמידים, שיתוף פעולה וחיזוק עבודת הצוות מתוך קבלת אחריות אישית וקבוצתית.

חזרה לראש הדף

עבודת חקר משותפת

מקצועות מדעי החברה הציבו לעצמם כמטרה את שילוב הערכים הדוגלים בפיתוח סובלנות כלפי פרטים ומגוון תרבויות המשנה בחברה הישראלית לצד העיסוק הכרות מעמיקה עם תחום הסוציולוגיה. כחלק מהדגשים אלו ובהמשך למהלך של הרחבת מגוון הסוגים של עבודות החקר של תלמידי מדעי החברה, אנו שמחים ליידע אתכם בדבר האפשרות לכתיבת עבודת חקר המשותפת לתלמידים מהמגזר היהודי ערבי בשנת הלימודים תשע"ה.

בכתיבת עבודת החקר יושם דגש על:

  • היכרות עם קבוצות חברתיות.
  • פיתוח סקרנות ורגישות לתופעות חברתיות, מנהגים ואורחת חיים של קבוצות חברתיות שעימן אין לתלמיד מגע באופן שוטף תוך שימת דגש על גילוי כבוד, סבלנות וסובלנות.
  • פיתוח מיומנויות של עבודת צוות ושיתוף פעולה.
  • פיתוח מיומנויות תקשורת, בין היתר תוך שימוש בכלים מתוקשבים

בתהליך זה יגבשו מורי הכיתות נושאי חקר משותפים המעניינים בני-נוער בשני המגזרים. התלמידים יבחרו מתוך מגוון הנושאים נושא חקר. התלמידים יחקרו את הנושא בקבוצות עבודה. כל קבוצת עבודה תמנה 4 משתתפים (2 מכל מגזר). הנושאים שייבחרו לעבודת החקר יבוקרו על ידי המורים.

מנהלים ומורים המעוניינים לקחת חלק בתהליך זה או לקבל מידע נוסף אודותיו, מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולשלוח עד תאריך 30 לספטמבר 2022 לכתובת המייל של המדריכים הארציים:

אחמד חמזה, מדריך מדעי החברה - hamza.h1000@gmail.com
אתי אברמוביץ', מדריכה ארצית בסוציולוגיה - etiavr35@hotmail.com

אנו רואים חשיבות רבה ביצירת קשר, בין היתר, באמצעות עבודת חקר משותפת לתלמידים מהמגזר היהודי והערבי, ליצירת חיים משותפים.
הקשר בין התלמידים יתבצע ברובו המכריע באמצעות מחשב (מסמכי גוגל דוקס וכדומה). על כן, בתי ספר אשר מצטרפים לתהליך מתבקשים לאפשר למורים ולתלמידים נגישות לחדר מחשב.

מורים שיביעו נכונות להשתתף בתהליך יזומנו למפגש לצורך קבלת מידע, הכרות וגיבוש עקרונות תהליך החקר המשותף.

 

מקצועות מדעי החברה הציבו לעצמם למטרה את שילוב הערכים הדוגלים בפיתוח סובלנות כלפי פרטים ומגוון תרבויות המשנֶה בחברה הישראלית לצד העיסוק בהיכרות מעמיקה עם תחום הסוציולוגיה. כחלק מהדגשים אלו ובהמשך למהלך של הרחבת מגוון הסוגים של עבודות החקר של תלמידי מדעי החברה, אנו שמחים ליידע אתכם בדבר האפשרות לכתיבת עבודת חקר המשותפת לתלמידים מהמגזר הדתי והחילוני בשנת הלימודים תשפ"ג.
הדגשים בכתיבת עבודת החקר:

  • היכרות עם קבוצות חברתיות
  • פיתוח סקרנות ורגישות לתופעות חברתיות, מנהגים ואורחות חיים של קבוצות חברתיות שעימן אין לתלמיד מגע שוטף בדגש על גילוי כבוד, סבלנות וסובלנות
  • פיתוח מיומנויות של עבודת צוות ושיתוף פעולה
  • פיתוח מיומנויות תקשורת, בין השאר בעזרת כלים מתוקשבים

בתהליך זה יגבשו מורי הכיתות נושאי חקר משותפים המעניינים בני נוער בשני המגזרים. התלמידים יבחרו מתוך מגוון הנושאים נושא חקר. התלמידים יחקרו את הנושא בקבוצות עבודה. כל קבוצת עבודה תמנה ארבעה משתתפים (שניים מכל מגזר). את הנושאים שייבחרו לעבודת החקר יבקרו המורים.
הקשר בין התלמידים ייעשה ברובו המכריע באמצעות מחשב (מסמכי גוגל דוקס וכדומה). על כן, בתי ספר המצטרפים לתהליך מתבקשים לאפשר למורים ולתלמידים נגישות לחדר מחשב.
מורים שיביעו נכונות להשתתף בתהליך יזומנו בתחילת ספטמבר למפגש לצורך קבלת מידע, היכרות וגיבוש עקרונות תהליך החקר המשותף.
המורים יוזמנו למפגש משותף בתחילת חודש אוקטובר.
התוצרים יוצגו ביום עיון מסכם בנושא לקראת חודש מאי 2022.

מנהלים ומורים המעוניינים לקחת חלק בתהליך זה או לקבל מידע נוסף אודותיו, מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולשלוח עד תאריך 30 לספטמבר 2022 לכתובת המייל של המדריכה הארצית בסוציולוגיה: אתי אברמוביץ'- etiavr35@hotmail.com

אנו רואים חשיבות רבה ביצירת קשר, בין היתר, באמצעות עבודת חקר משותפת לתלמידים מהמגזר הדתי חילוני, ליצירת חיים משותפים.

 

חזרה לראש הדף

הקלות לתלמידים לקויי למידה

הקלות לתלמידים לקויי למידה

הוראות בדבר הקלות בכתיבת יחידת חקר לתלמידים הזכאים להקלות בתחום זה:

סמל השאלון: 49183 – 1 יח"ל
הדרישות הרגילות: כתיבת עבודה בהסתמך על חמישה מקורות מידע
פירוט ההתאמה: התלמיד יכתוב עבודה וישתמש בשלושה מקורות מידע.
בדיון אפשר להסתפק ברמת הידע וההבנה בלבד.
חלוקת הניקוד (אין הבדל): 70% ציון מורה, 30% ציון בוחן חיצוני
הערות: כתיבת העבודה דורשת ידע, הבנה, יישום, ניתוח וסינתזה.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.