בגרות בגאוגרפיה - אדם וסביבה - לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה

חזרה

בחינת הבגרות לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה

מבוא

מבוא

בחינת הבגרות במועד קיץ תשפ"ב לנבחנים חיצוניים (נבחנים אקסטרניים ונבחני משנה) הניגשים לבחינת הבגרות ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה" כוללת שני שאלונים:
1. שאלון 57381 - הגאוגרפיה של ארץ ישראל, הגאוגרפיה של המזרח התיכון ונתי"ב (ניתוח תופעות יסוד במרחב)
שאלון זה מהווה 60% מהציון הסופי
2. שאלון 57282 - תחום התמחות: הפיתוח והתכנון המרחבי או תחום התמחות: כדור הארץ והסביבה
שאלון זה מהווה 40% מהציון הסופי.

אולי תתעניינו גם ב...