גאוגרפיה - אדם וסביבה | חטיבה עליונה

מקצוע "גאוגרפיה-אדם וסביבה" עוסק בראייה מערכתית של מכלול התופעות והתהליכים הפיזיים והאנושיים במרחב וניתוח קשרי הגומלין ביניהם מתוך טיפוח ערכים חברתיים וסביבתיים. 

תחום הדעת מזמן דיון בסוגיות אקטואליות שעל סדר היום הלאומי והעולמי בתחומי סביבה, חברה, תרבות, כלכלה, תכנון אזורי, אסונות טבע, שינויי אקלים, ועוד.

אלי דורי, מנהל תחום הדעת גאוגרפיה אדם וסביבה

הפדגוגיה של גאוגרפיה - אדם וסביבה